Помощь в учебе и работе
Главная
 
 
Перетин двох многогранників. Контрольна робота PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
21.11.11 21:20

Побудувати лінію перетину піраміди з прямою призмою. Дані для свого варіанту взяти в таблиці 4. Приклад виконання креслення приведений на рисунку 10.

Вказівки до виконання задачі.

Помічаються осі координат і з таблиці, згідно своєму варіанту беруться координати точок А, В,С, Д вершин піраміди і координати точок Е, К,G, U вершин багатокутника нижньої основи призми, а також висота h призми. Згідно цих даних будуються проекції багатогранників (піраміда і призма).Призма своєю основою стоїть на площині рівня, горизонтальні проєкції її вертикальних ребер перетворюються в точки. Грані бокової поверхні призми представляють собою відсіки горизонтально-проектуючих площин.

Лінія перетину багатогранникв визначається за допомогою точок перетину ребер кожного з них з граняи другого багатокутника або побудовою лінії перетину граней багатогранників. З’єднуючи кожні пари точок одних і тих же граней відрізками прямих, одержуємо лінії перетину багатогранників.

Видимі є тільки ті сторони багатокутника перетину, які належать видимим граням багатогранників. Їх потрібно показати суцільними жирними лініями червоною пастою. Невидимі відрізки просторовою ламаною показати штриховими лініями червоною пастою. Всі допоміжні побудови на комплексному кресленні необхідно зберегти.

ІІ. Побудувати лінію перетину конуса обертання з циліндром обертання.

Вісі поверхонь обертання –взаємно перпендикулярні проектуючи мимобіжні прямі. Дані для свого взяти з таблиці 5.Приклад виконання креслення приведений на рисунку

11.

Вказівки до виконання задачі.

В правій половині аркуша помічаються вісі координат, і з таблиці беруться відповідні своєму варіанту величини, якими задаються поверхня конуса обертання циліндра обертання у горизонтальній координатній площині.

На вертикальній вісі на відстані h від площини рівня і вище вершину конуса обертання. Віссю циліндра оберання є фронтально-проектуюча пряма точки Е, основою циліндра є коло радіуса r. Поверхні циліндра обертань мають довжину яка дорівнює 3r, і ділиться пополам фронтальною меридіаною площиною конуса обертання.

За допомогою допоміжних січних площин знаходять точки перетину однієї поверхні з другою і проміжних точок лінії перетину поверхонь. Проводячи допоміжну січну фронтальну мередіану площину конуса обернено знаходять точки перетину головного мередіана конус обертання з паралеллю проектуючого циліндра.

Вибираючи горизонтальну січну площину яка проходить через вісь циліндра обертання знаходять дві точки перетину абрисних твірних циліндра з поверхнею конуса. Найвищу й найнижчу, а також проміжні точки перетину поверхонь надходять за допомогою допоміжних горизонтальних площин. В точках будують лінію перетину поверхні конуса обертання і циліндром обертання встановлюють її видимість в проекціях. Вісі координат поверохнь поверхонь обертання потрібно обвести чорною пастою, лінію перетину поверхонь червоною пастою.

Всі головні допоміжні побудови на кресленні зберегти і показати тонкими суцільними лініями.

 
Новые материалы
 
Top! Top!