Помощь в учебе и работе
Главная Задачи Задачи по бюджетной системе
 
 

Задачи по бюджетной системе Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
27.11.11 19:43

Задача

На розвиток інноваційного виробництва підприємства з бюджету надано субвенцію у розмірі 1 млн. грн. Зробити планову калькуляцію, якщо витрати на спецустаткування передбачені на рівні 40% виділених фінансових коштів, а накладні витрати займають 15% у складі кошторису. Відрахування на соціальне страхування дорівнюють 37, 5% від фонду з/пл, а витрати на матеріали, паливо та енергію (оборотні фонди) складають 25 % від вартості спецустаткування.

Задача

На будівництво нового цеху передового інноваційного підприємства для замикання його виробничого циклу на кінцевому продукті виділено з бюджету капітальні вкладення у розмірі 5 млн. грн. Витрати на устаткування у технологічній структурі підприємства складають 55%, а інші витрати – 5%. Яким буде фонд з/пл. будівельників, виконуючих будівельно – монтажні роботи, якщо витрати на матеріали, паливо та енергію складають 20% від вартості устаткування, а відрахування на соціальне страхування - 37,5% з/пл. Накладні витрати у складі кошторису – 10%.

Задача

На 1999р. в Україні було заплановано 25 млрд. грн. видатків з дефіцитом Державного бюджету близько 5%. Фінансовий план з видатків було виконано на 85%. Розрахувати яким був у 1999р. фактичний дефіцит бюджету, якщо план по доходах було виконано тільки на 80%.

Задача

На 2000р. був запланований збалансований бездифіцитний зведений бюджет, виконання якого по доходам складає 114,5%, а по видаткам – 111,7 %. Яким був фактичний бюджет і який ступінь його незбалансованості (у %).

Задача

У 1999р. зведений бюджет України було виконано на 96,5% у видатковій частині і 94,4% у доходній частині при фактичному дефіциті бюджету в 1926 млн. грн. Який був запланований дефіцит зведеного бюджету в % якщо при його затверджені обсяг видатків планувався на рівні 35492 млн. грн.

Задача

У 1999р. у складі зведеного бюджету України у його видатковій частині питома вага регіональних бюджетів плануваась на рівні 29,2% . При цьому Державний бюджет України 1999р. було виконано тільки на 85,3% на скільки необхідно було перевиконати обсяги регіональних бюджетів, щоб виконати зведений бюджет?

Задача

У таблиці виконання доходів та видатків Державного бюджету України за 2000р. у запланованій та фактичній структурі доходів знайти питому вагу непрямих податків.

Задача

У таблиці виконання доходів та видатків Державного бюджету України за 2000р. у запланованій та фактичній структурі видатків знайти питому вагу соціально-культурної сфери.

Задача

У таблиці виконання доходів та видатків Державного бюджету України за 2000р. у запланованій та фактичній структурі видатків знайти питому вагу бюджету розвитку, пов’язаного з фінансуванням галузей матеріального виробництва.

Задача

Порівняти бюджет видатків та бюджет розвитку у структурі Державного бюджету України за 2000р.

Задача

На розвиток інноваційного виробництва підприємства з бюджету надано субвенцію у розмірі 2 млн. грн. Зробити планову калькуляцію, якщо витрати на спецустаткування передбачені на рівні 40% виділених фінансових коштів, а накладні витрати займають 15% у складі кошторису. Відрахування на соціальне страхування дорівнюють 37, 5% від фонду з/пл, а витрати на матеріали, паливо та енергію (оборотні фонди) складають 25 % від вартості спецустаткування.

Задача

На будівництво нового цеху передового інноваційного підприємства для замикання його виробничого циклу на кінцевому продукті виділено з бюджету капітальні вкладення у розмірі 10 млн. грн. Витрати на устаткування у технологічній структурі підприємства складають 55%, а інші витрати – 5%. Яким буде фонд з/пл. будівельників, виконуючих будівельно – монтажні роботи, якщо витрати на матеріали, паливо та енергію складають 20% від вартості устаткування, а відрахування на соціальне страхування - 37,5% з/пл. Накладні витрати у складі кошторису – 10%.

Задача

Доходи зведеного бюджету 2002 р., що планувались на рівні 59258,6 млн. грн. виконанано за перше півріччя на 46,9 %. Прибутковий податок громадян забезпечив за цей період 4818.4 млн. грн. надходжень до цього бюджету. Надходження з податку на прибуток підприємств, які планувались на рівні 11627,0 млн. грн., були виконані тільки на 34,1 %. Знайти питому вагу прямих податків у зведеному бюджеті, що виконано за перше півріччя 2002 р.

Задача

Виконання видатків Державного бюджету України на 2002р, яке заплановане на рівні 49573,5 млн. грн., виконано за перше півріччя на 38,7%. Витрати на галузі промисловості та будівництва, сільського і лісового господарства та рибного господарства і мисливства, транспорта і зв’язку та телекомунікацій і інформатики фактично склали у цьому періоді, відповідно, 981,1; 520,9; 381,3 млн. грн. Знайти питому вагу бюджету розвитку, пов’язаного з фінансуванням галузей матеріального виробництва, у видатках Державного бюджету за перше півріччя 2002 р.

Задача

Доходи Державного бюджету за перше півріччя 2002 р. склали 20150 млн. грн., що дорівнює 44,4% затвердженої Верховною Радою планової їх величини на 2002 р. Податкові надходження від ПДВ склали 6096,1 млн. грн., що дорівнює 47,3% їх планових річних обсягів. Акцизний збір та податки на міжнародну торгівлю, відповідно, склали 1687,9 і 1023,3 млн. грн., що дорівнює 52,5 і 46,7% їх планових річних надходжень. Знайти планову за рік і фактичну за перше його півріччя питому вагу надходжень від непрямих податків в Державному бюджеті України 2002 року.

Задача

Доходи зведеного бюджету за перше півріччя 2002 р. склали 27797,0 млн. грн., що дорівнює 46,9% затвердженої Верховною Радою планової їх величини на 2002 р. Видатки зведеного бюджету, що заплановані на 2002 рік на рівні 63441,6 млн. грн, виконані у першому його півріччю на 41,7%. Знайти плановий дефіцит зведеного бюджету 2002 р. і фактичний його профіцит за перше півріччя 2002 р.

Задача

Доходи зведеного бюджету 2001 р., що планувались на рівні 52913,6 млн. грн. виконанано за перше півріччя на 47,8 %. Прибутковий податок громадян забезпечив за цей період 3896.1 млн. грн. надходжень до цього бюджету. Надходження з податку на прибуток підприємств, які планувались на рівні 8487,8 млн. грн., були виконані на 48,8 %. Знайти питому вагу прямих податків у зведеному бюджеті, що виконано за перше півріччя 2001 р.

Задача

Виконання видатків зведеного бюджету України на 2001р, яке заплановане на рівні 52913,6 млн. грн., виконано за перше півріччя на 45,2%. Витрати на галузі промисловості та будівництва, сільського і лісового господарства та рибного господарства і мисливства, транспорта і зв’язку та телекомунікацій і інформатики фактично склали у цьому періоді, відповідно, 1760,9; 439,7; 855,3 млн. грн. Знайти питому вагу бюджету розвитку, пов’язаного з фінансуванням галузей матеріального виробництва, у видатках зведеного бюджету за перше півріччя 2001 р..

Задача

Доходи Державного бюджету за перше півріччя 2002 р. склали 20150 млн. грн., що дорівнює 44,4% затвердженої Верховною Радою планової їх величини на 2002 р. Видатки Державного бюджету, що заплановані на 2002 рік на рівні 49573,5 млн. грн, виконані у першому його півріччю на 38,7%. Знайти плановий дефіцит Державного бюджету 2002 р. і фактичний його профіцит за перше півріччя 2002 р.

Задача

Доходи зведеного бюджету за перше півріччя 2001 р. склали 25300,1 млн. грн., що дорівнює 47,8% затвердженої Верховною Радою планової їх величини на 2001 р. Видатки зведеного бюджету, що заплановані на 2001 рік на рівні 52913,6 млн. грн, виконані у першому його півріччю на 45,2%. Знайти планове співвідношення доходів і видатків зведеного бюджету 2001 р. і фактичний його профіцит за перше його півріччя.

Задача

У 1999р. у складі зведеного бюджету України у його видатковій частині питома вага регіональних бюджетів плануваась на рівні 29,2% . При цьому Державний бюджет України 1999р. було виконано тільки на 85,3% на скільки необхідно було перевиконати обсяги регіональних бюджетів, щоб виконати зведений бюджет?

Задача

У таблиці виконання доходів та видатків Державного бюджету України за 2000р. у запланованій та фактичній структурі доходів знайти питому вагу непрямих податків.

Задача

На 1999р. в Україні було заплановано 25 млрд. грн. видатків з дефіцитом Державного бюджету близько 5%. Фінансовий план з видатків було виконано на 85%. Розрахувати яким був у 1999р. фактичний дефіцит бюджету, якщо план по доходах було виконано тільки на 80%.

Задача

У таблиці виконання доходів та видатків Державного бюджету України за 2000р. у запланованій та фактичній структурі видатків знайти питому вагу бюджету розвитку, пов’язаного з фінансуванням галузей матеріального виробництва.

Задача

На розвиток інноваційного виробництва підприємства з бюджету надано субвенцію у розмірі 2 млн. грн. Зробити планову калькуляцію, якщо витрати на спецустаткування передбачені на рівні 40% виділених фінансових коштів, а накладні витрати займають 15% у складі кошторису. Відрахування на соціальне страхування дорівнюють 37, 5% від фонду з/пл, а витрати на матеріали, паливо та енергію (оборотні фонди) складають 25 % від вартості спецустаткування.

Задача

На будівництво нового цеху передового інноваційного підприємства для замикання його виробничого циклу на кінцевому продукті виділено з бюджету капітальні вкладення у розмірі 10 млн. грн. Витрати на устаткування у технологічній структурі підприємства складають 55%, а інші витрати – 5%. Яким буде фонд з/пл. будівельників, виконуючих будівельно – монтажні роботи, якщо витрати на матеріали, паливо та енергію складають 20% від вартості устаткування, а відрахування на соціальне страхування - 37,5% з/пл. Накладні витрати у складі кошторису – 10%.

Задача

Доходи зведеного бюджету 2002 р., що планувались на рівні 59258,6 млн. грн. виконанано за перше півріччя на 46,9 %. Прибутковий податок громадян забезпечив за цей період 4818.4 млн. грн. надходжень до цього бюджету. Надходження з податку на прибуток підприємств, які планувались на рівні 11627,0 млн. грн., були виконані тільки на 34,1 %. Знайти питому вагу прямих податків у зведеному бюджеті, що виконано за перше півріччя 2002 р.

Задача

Виконання видатків Державного бюджету України на 2002р, яке заплановане на рівні 49573,5 млн. грн., виконано за перше півріччя на 38,7%. Витрати на галузі промисловості та будівництва, сільського і лісового господарства та рибного господарства і мисливства, транспорта і зв’язку та телекомунікацій і інформатики фактично склали у цьому періоді, відповідно, 981,1; 520,9; 381,3 млн. грн. Знайти питому вагу бюджету розвитку, пов’язаного з фінансуванням галузей матеріального виробництва, у видатках Державного бюджету за перше півріччя 2002 р..

Задача

Доходи зведеного бюджету 2001 р., що планувались на рівні 52913,6 млн. грн. виконанано за перше півріччя на 47,8 %. Прибутковий податок громадян забезпечив за цей період 3896.1 млн. грн. надходжень до цього бюджету. Надходження з податку на прибуток підприємств, які планувались на рівні 8487,8 млн. грн., були виконані на 48,8 %. Знайти питому вагу прямих податків у зведеному бюджеті, що виконано за перше півріччя 2001 р.

Задача

Виконання видатків зведеного бюджету України на 2001р, яке заплановане на рівні 52913,6 млн. грн., виконано за перше півріччя на 45,2%. Витрати на галузі промисловості та будівництва, сільського і лісового господарства та рибного господарства і мисливства, транспорта і зв’язку та телекомунікацій і інформатики фактично склали у цьому періоді, відповідно, 1760,9; 439,7; 855,3 млн. грн. Знайти питому вагу бюджету розвитку, пов’язаного з фінансуванням галузей матеріального виробництва, у видатках зведеного бюджету за перше півріччя 2001 р..

ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

(млн. грн.)

Затверджено

Виконано за:

Відсоток

Статті бюджету

Верховною

І

І

9

2000

Виконання до

Радою України

Квартал

Півріччя

Місяців*

Рік"

Затвердже-

На 2000 рік

Ного плану на

2000 рік

Доходи

33946.5

6524.0

14854.7

24372.6

35655.7

105.0

Податкові надходження

20513.6

3729.8

8214.2

13552.3

19620.1

95.6

З них:

Податок на додану вартість

10065.8

1885.7

4084.9

6690.8

9437.7

93.8

Акцизний збір

1981.9

300.4

825.4

1404.4

2089.0

105.4

Податки на міжнародну торгівлю та

Зовнішні операції

1759.6

298.7

648.9

1073.5

1560.9

88.7

Неподаткові надходження

8840.3

1642.5

4187.0

6778.6

10240.2

115.8

Державні цільові фонди

3295.6

924.6

1922.6

3072.2

4330.5

131.4

З них:

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо

Ліквідації наслідків Чорнобильської ката-

Строфи та соціального захисту населення

157.9

41.2

73.4

102.8

136.7

86.6

Інші доходи

1297.0

227.1

530.9

969.5

1464.9

112.9

Видатки

33946.5

5570.9

14345.5

23015.3

34738.2

102.3

Соціальний захист та соціальне

Забезпечення населення

3726.9

730.0

1702.6

2895.6

3669.9

98.5

Освіта, охорона здоров'я, культура,

Мистецтво, засоби масової інформа-

Ції, фізична культура і спорт

3447.7

535.5

1370.1

2302.1

3805.0

110.4

Промисловість, енергетика, будівництво

2616.0

437.1

942.0

1593.2

2640.1

100.9

Сільське господарство, лісове господар-

Ство, рибальство і мисливство

587.6

38.1

124.6

248.7

528.9

90.0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'я-

Зок, телекомунікації та інформатика

558.6

34.6

189.7

303.6

640.7

114.7

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків

Чорнобильської катастрофи та

Соціальним захистом населення

1812.9

337.0

726.8

1215.1

1810.6

99.9

Інші видатки

21196.8

3458.6

9289.7

14457.0

21643.0

102.1

Перевищення доходів над видатками

[профіцит)

-

953.1

509.2

1357.3

917.5

Джерела фінансування дефіциту - всього

-774.3

-509.2

- 1357.3

917.5

-

Зовнішнє

-

-221.2

-834.1

-962.9

-584.2

Внутрішнє

-

-553.1

324.9

-394.4

1501.7;

. Уточнені дані.

.. Оперативні дані.

За даними Мінфіну України

ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

(млн. гри.)

Враховано в розра-

Виконано за:

Виконано

Статті бюджету

Хунках при затвер-

І

І

9

2000

До бюджету

Дженні Державного

Квартал

Півріччя

Місяців*

Рік"

На 2000

Бюджету

Рік. %

Доходи

42323.0

8956.4

20307.6

33146.6

48443.7

114,5

Податкові надходження

29190.7

5880.1

13094.8

21557.3

31342.1

107.4

З них:

Прибутковий податок з громадян

4942.0

1175.9

2635.5

4331.5

6377.8

129.1

Податок на прибуток підприємств

7109.6

1501.2

3121.8

5128.2

7727 .1

Юа?

Податок на додану вартість

10065.8

1885.7

4084.9

6690.8

9437.7

93.8

Акцизний збір

2070.6

323.3

875.8

1488.2

2239.6

108.2

Податки на міжнародну торгівлю та

Зовнішні операції

1759.6

298.7

648.9

1073.5

1560.9

88.7

Неподаткові надходження

9707.9

1932.7

4905.6

7953.4

12010.0

123.7

Цільові фонди

3401.4

1131.0

2276.7

3589.4

5022.7

147.7

З них:

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо

Ліквідації наслідків Чорнобильської ката-

Строфи та соціального захисту населення

157.9

41.2

73.4

1028

136.7

86.6

Інші доходи

23.0

12.6

30.5

46.5

68.9

299.6

Видатки

42323.0

7969.5

19637.2

31458.5

47279.5

111.7

Соціальний захист та соціальне

Забезпечення населення

6157.8

1111.5

2598.2

4388.1

5967.5

96.9

Освіта, охорона здоров'я, культура,

Мистецтво, засоби масової інформації,

Фізична культура і спорт

11264.6

2304.5

5379.2

8618.1

12979.9

115.2

Промисловість, енергетика, будівництво

2718.1

471.6

1192.0

2071.1

3387.2

1246

Сільське господарство, лісове господар-

Ство, рибальство і мисливство

847.0

93.9

280.7

498.3

880.6

1040

Транспорт, дорожнє господарство, зв'я-

Зок, телекомунікації та інформатика

1162.4

260.5

734.2

1224.8

1852.4

159.4

Заході!, пов'язані з ліквідацією наслідків

Чорнобильської катастрофи та

Соціальним захистом населення

1812.9

337.0

726.8

1215.1

1810.6

99.9

'шй видатки

18360.2

3390.5

8726.1

13443.0

20401.3

111.1

Перевищення доходів над видатками

ІП£офіцит)

-

986.9

670.4

1688.1

1164.2

. Уточнені дані.

.. Оперативні дані.

За даними Мінфіну України.

Последнее обновление 28.11.11 13:56
 
 
Top! Top!