Помощь в учебе и работе
Главная Задачи Варіанти контрольних завдань.Зубчате колесо.Нанесення розмірів.Проекційне креслення.Різьбові з’єднання
 
 

Варіанти контрольних завдань.Зубчате колесо.Нанесення розмірів.Проекційне креслення.Різьбові з’єднання Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
27.11.11 19:43

Варіанти контрольних завдань Завдання №1 "Зубчате колесо"

Умова: Накреслити зубчате колесо. Проставити розміри. Заповнити кутову таблицю. Варіант завдання вибрати із таблиці 1.

Рекомендації по виконанню завдання. Завдання необхідно виконувати на аркуші паперу формату А3. Деталь креслять, витримуючи розміри згідно варіанту і рис.1. Приклад виконання завдання приведений на рис.2.

Основні розміри зубчатого колеса

Рис. 1. Основні розміри зубчатого колеса

Рис. 2 Приклад виконання завдання №1

Креслення виконують у масштабі 1:1. Розміри, які не вказані у таблиці, розраховуються по формулам: ширина ступиці колеса L=1,5d; ділильний діаметр колеса d1=mz; максимальний діаметр колеса da=mz+2m; внутрішній розмір отвору з шпоночним пазом T=d+t

Таблиця 1

Вихідні дані для виконання завдання №1

Варіанту

Модуль

Діаметр отвору

D

Ширина вінця

B

Число

Зубців

Z

Ширина шпоночного

Пазу

К

Глибина

Шпоночного

Пазу

T

1

4

35

30

38

10

3,3

2

4

40

35

39

12

3,3

3

4

45

30

40

14

3,8

4

3,75

35

35

40

10

3,3

5

3,75

40

30

45

12

3,3

6

3,5

45

35

52

14

3,8

7

3,5

35

30

47

10

3,3

8

3,5

40

35

54

12

3,3

9

3,25

45

30

53

14

3,8

10

3,25

35

35

58

10

3,3

11

3

40

30

59

12

3,3

12

3

45

35

60

14

3,8

13

3

35

30

61

10

3,3

14

2,75

40

35

59

12

3,3

15

2,75

45

30

60

14

3,8

16

2,5

35

35

61

10

3,3

17

2,5

40

30

62

12

3,3

18

2,5

45

35

63

14

3,8

У верхньому правому куті креслення, відступивши 20 мм від верхнього краю основного надпису креслять таблицю. Розміри таблиці витримати згідно рис.3.

В штампі основного надпису в графі матеріал вказати матеріал зубчатого колеса Сталь 40Х ГОСТ 4543-71. Над штампом основного надпису записати технічні вимоги до зубчатого колеса згідно приведеного прикладу (див. рис.2).

Рис. 3. Приклад виконання кутової таблиці

Завдання №2 "Нанесення розмірів"

Умова: Накреслити п’ятиступеневий вал, зробити січення валу А-А и Б-Б. Нанести розміри і технічні вимоги. Варіант завдання вибрати з таблиці 2. (Приклад виконання завдання наведено на рис.4).

Рекомендації по виконанню завдання. Креслення валу необхідно виконувати на аркуші паперу формату А3. Для креслення валу необхідно вибрати малюнок у відповідності до варіанту із таблиці 5. Розмір найбільшої ступені валу прийняти 80 мм. Розмір послідуючих ступенів розраховується по наступним правилам: 1) Якщо ступень циліндрична, то її діаметр дорівнює: від діаметру попередньої ступені (більшої) відняти 20 мм; 2) Якщо ступень конічна, то її більший діаметр конуса дорівнює: від діаметру попередньої ступені (більшої) відняти 20 мм, а менший діаметр конуса дорівнює: від більшого діаметру конуса відняти 10 мм. Довжина кожної ступені дорівнює 45 мм. Радіус скруглень (галтелей) дорівнює 5 мм. Діаметр радіального отвору дорівнює 10 мм. Розмір шпоночного пазу вибирають в залежності від діаметра вала згідно рис 10. Для Æ 60 мм: b = 18 мм, t1 = 7 мм, для Æ 40 мм: b = 12 мм, t1 = 5 мм.

Січення А-А провести через ступень валу із шпоночним пазом, січення Б-Б провести через центр радіального отвору Æ 10 мм. В правому верхньому куті креслення вказати знак неуказаної шорсткості поверхонь. В полі над штампом основного надпису написати технічні вимоги до валу.

Таблиця 2

Вихідні дані для виконання завдання №2

Варіанту

Малюнок для креслення

Варіанту

Малюнок для креслення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

При виконанні креслення розміри необхідно позначати розмірними числами і розмірними лініями. Під час нанесення розміру прямолінійного відрізка розмірну лінію проводять паралельно цьому відрізку на відстані не менше 10 мм, а виносні лінії - перпендикулярно до розмірних (рис.3а). Розмірні лінії проводять суцільною тонкою лінією та обмежують вузькими стрілками у вигляді гострих кутів (рис.3б). Стрілки мають впиратися вістрям у відповідні лінії контуру - виносні, осьові та ін. (рис.3в). Наносячи розмір кута, розмірну лінію проводять у вигляді дуги з центром у його вершині, а виносні лінії - радіально (рис.3г). Під час нанесення дуги кола потрібно використовувати позначення показане на рис.3д. Спочатку наносять внутрішні розміри, потім зовнішні. Не допускається перетин розмірних ліній, виносні лінії можуть перетинатися.

Приклади нанесення розмірів

Рис.3. Приклади нанесення розмірів

Рис. 4. Приклад виконання завдання № 2

Завдання №3 "Проекційне креслення"

Умова: По двом наведеним видам деталі накреслити третій вид. Виконати фронтальний переріз А-А, проставити всі необхідні розміри, побудувати аксонометричну проекцію (ізометрію). Варіант завдання вибрати з таблиці 3.

Таблиця 3

Вихідні дані для виконання завдання №3

Варіанту

Ескіз деталі

Варіанту

Ескіз деталі

А

1

А

А

2

А

А

3

А

А

А

4

А

А

5

6

А

А

Продоження таблиці 3

А

7

А

8

А

А

А

9

А

А

А

А

10

А

11

А

А

12

А

А

А

А

13

14

А

А

15

А

А

16

 

А

А

Продоження таблиці 3

17

А

18

А

Рекомендації по виконанню завдання. Завдання необхідно виконувати на аркуші паперу формату А3. Рекомендується використовувати масштаб 1:1. Спочатку на аркуші паперу необхідно накреслити два види деталі, приведених в таблиці 6, визначити, якого виду невистачає (вид збоку, або вид зверху). На місті відсутнього виду спочатку накреслити відповідний прямокутник. Нанести олівцем усі тонкі лінії видимого і невидимого контуру, лише потім навести лінії видимого контуру. Січення А-А необхідно креслити на вільному місці аркушу, враховуючи, що необхідно на цьому аркуші ще розмістити аксонометричне зображення деталі. Для побудови аксонометричного зображення (ізометрії) необхідно накреслити осі ХYZ, (кут між осями дорівнює 1200). При виконанні ізометрії, лінії видимого контуру позначають суцільною товстою лінією, невидимого контуру – штриховою лінією. Приклад виконання завдання наведено на рис. 5.

Рис.5. Приклад виконання завдання №3

Завдання №4 "Різьбові з’єднання"

Умова: Накреслити болт, гайку, шайбу по їх дійсним розмірам. Накреслити спрощене зображення цих же деталей в зборі. Накреслити гніздо під різьбу, гніздо з різьбою, шпильку по їх дійсним розмірам. Варіант завдання вибрати з таблиці 4 і 5.

Таблиця 4

Вихідні дані для виконання завдання №4

№ вар.

Різьба

Довжина болта, мм

Виконання

ГОСТ

Болта

Гайки

Шайби

Болта

Гайки

Шайби

1,18

М16

70

1

1

1

7798-70

5915-70

11371-78

2,17

М18

80

2

2

1

7796-70

15521-70

6402-70

3,16

М20

90

1

1

2

7805-70

5915-70

11371-78

4,15

М24

70

2

2

2

7798-70

5915-70

6402-70

5,14

М16х1,5

80

1

1

1

7796-70

15521-70

11371-78

6,13

М18х1,5

90

2

2

1

7805-70

5915-70

6402-70

7,12

М20х1,5

70

1

1

1

7805-70

5915-70

6402-70

8,11

М24х1,5

80

2

2

2

7798-70

5915-70

11371-78

9,10

М20х1,5

90

1

1

2

7796-70

15521-70

11371-78

Таблиця 5

Вихідні дані для виконання завдання №4

№ вар.

Різьба

Довжина шпильки, мм

Виконання

ГОСТ

Шпильки

1,18

М16х1,5

50

1

22036-76

2,17

М18

55

1

22034-76

3,16

М20х1,5

60

1

22032-76

4,15

М16

50

1

22038-76

5,14

М18х1,5

55

1

22036-76

6,13

М20

60

1

22034-76

7,12

М24х1,5

50

1

22040-76

8,11

М24

55

1

22036-76

9,10

М20х1,5

60

1

22032-76

Рис.6. Приклад виконання завдання №4

Рекомендації по виконанню завдання. Завдання виконують олівцем на форматі А3. Дійсні розміри болта, гайки, шайби і шпильки взяти із відповідних стандартів, або довідників конструктора. На кресленні повинні бути вказані розміри деталей. Над зображеннями необхідно зробити написи, як це показано на прикладі рис.6.

Діаметр свердленого отвору під різьбу приймати умовно рівним 0,85d; глибину гнізда визначити як суму довжини різьби посадочного кінця шпильки, величини недорізу (збігу, рівного двом крокам) додавши два кроки повного профілю різьби.

Последнее обновление 27.11.11 21:38
 
 
Top! Top!