Помощь в учебе и работе
Главная Вопросы и билеты к экзаменам, зачетам, контрольным. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів по предмету потенціал підприемства
 
 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів по предмету потенціал підприемства Печать E-mail
27.11.11 19:43

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів по предмету потенціал підприемства

1.  Загальнонаукова сутність терміну “потенціал”, еволюція його використання в економічних дослідженнях.

2.  Поняття, характерні риси, структура потенціалу підприємства і сучасні тенденції його розвитку.

3.  Методичні підходи до визначення сутності потенціалу підприємства.

4.  Різновиди структуризації елементів, що формують потенціал підприємства.

5.  Основні чинники, що визначають розмір та якісні параметри потенціалу підприємства.

6.  Чотири класичні моделі конкуренції.

7.  Визначення ринкової конкуренції, поняття конкуруючих фірм.

8.  Структура конкурентного середовища.

9.  “М’які” та “жорсткі” параметри корисного ефекту.

10.  Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства в ринкових умовах господарювання.

11.  Економічна ефективність поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції.

12.  Принцип збалансованості окремих елементів потенціалу підприємства і його прояви в сучасних умовах господарювання.

13.  Часткова та загальна пропорційність.

14.  Необхідність і основні етапи управління потенціалом підприємства.

15.  Діагностика управлінського потенціалу підприємства.

16.  Вартісні та експертні підходи до оцінки складників потенціалу підприємства: їх переваги й недоліки.

17.  Ефективність використання потенціалу підприємства: змістовна характеристика й підходи.

18.  Абсолютні й відносні показники результативності використання потенціалу підприємства.

19.  Ринок нерухомості: поняття та особливості..

20.  Міжнародні стандарти оцінки нерухомості.

21.  Дохідна нерухомість.

22.  Ефект потенційного зростання вартості землі.

23.  Міжнародна практика оцінки земельних ділянок.

24.  Оцінка машинного парку на промислових підприємствах України.

25.  Технологічні комплекси: рівень їх застосування й оцінка.

26.  Вартість торгової марки (знаку обслуговування).

27.  Сутність та різновиди мультиплікатора.

28.  Вартість майна та її модифікації.

29.  Принципи оцінки ринкової вартості підприємства.

30.  Шість функцій грошової одиниці їх економічний зміст і області застосування при оцінці ринкової вартості об'єктів нерухомості.

31.Методи формування виробничої складової потенціалу підприємства.

32.  Методи формування трудової складової потенціалу підприємства.

33.  Методи формування фінансової складової потенціалу підприємства.

34.  Методи формування маркетингової складової потенціалу підприємства.

35.  Методи формування науково-технічної складової потенціалу підприємства.

36.  Змістова характеристика індикаторного методу оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

37.  Змістова характеристика матричних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

38.  Матриця Хінтерхубера.

39.  Оцінка конкурентного статусу фірми.

40.  Аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємств. Оцінка ділових якостей менеджерів.

41.  Кількісна і якісна оцінка науково-технічного потенціалу підприємств.

42.  Показники рівня використання виробничого потенціалу підприємства.

43.  Інтегральні показники результативності використання потенціалу підприємств.

44.  Методи розрахунків коефіцієнтів капіталізації.

45.  Оцінка ринкової вартості підприємств за методом витрат (витратний підхід).

46.  Оцінка ринкової вартості підприємств за методом порівняння продажів (порівняльний підхід).

47.  Оцінка ринкової вартості підприємств по доходу (дохідний підхід).

48.  Загальна характеристика методів оцінки ринкової вартості земельної ділянки.

49.  Оцінка вартості будівель і споруд.

50.  Оцінка вартості машин і устаткування.

51.  Методи оцінки ринкової вартості нематеріальних активів.

52.  Майновий метод оцінки вартості підприємства (метод накопичення активів).

53.  Методи використання мультиплікатора для розрахунків ринкової вартості підприємства.

54.  Особливості використання методу доходів та його різновидів при оцінці вартості бізнесу.

55.  Підхід Алана Лаура до оцінки ефективності використання потенціалу підприємств.

56.  Сучасні методичні підходи щодо оцінки вартості будівель і споруд які використовують фінансові установи України з метою вибору їх як об'єкту інвестування.

57.  Особливості методу залишку для будівель і споруд.

58.  Методичні положення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.

59.  Оцінка прав інтелектуальної власності при корпоративних трансакціях.

60.  Обґрунтування пересічної вартості підприємства за допомогою мультиплікатора.

Последнее обновление 28.11.11 13:39
 
 
Top! Top!