Помощь в учебе и работе
Главная Вопросы и билеты к экзаменам, зачетам, контрольным. Контрольні питання по Лісова таксація
 
 

Контрольні питання по Лісова таксація Печать E-mail
23.12.11 23:02

Контрольні питання за курсом дисципліни «Лісова таксація»

1.  Таксаційні ознаки зрубаних стовбурів та способи їх визначення.

2.  Способи визначення площ поперечних перегинів стовбурів, їх точність.

3.  Способи визначення об'єму зрубаних дерев.

4.  Визначення об'єму стовбура і його частин за простими і складними формулами.

5.  Порівняльна оцінка і точність різних способів.

6.  Модельні уявлення про геометрію деревного стовбура.

7.  Порівняння форми стовбура та його частин з правильними тілами.

8.  Показники форми. Збіг деревного стовбура, види збігу, методи їх вимірювання.

9.  Визначення коефіцієнтів форми.

10.Визначення об'єму ділових сортиментів, дерев, ліквідної деревини і відходів.

11.Розкряжування стовбура на сортименти.

12.Визначення об'єму сучків, гілок і коренів окремих дерев на основі таксаційних закономірностей.

13.Особливості таксації ростучих дерев. Повнодеревність стовбурів. Видове число стовбура, його визначення.

14.Категорії видових чисел: старе, нове, істинне, нормальне, абсолютне.

15.Спрощені способи обчислення старого видового числа.

16.Закономірності у зміні видових чисел стовбура.

17.Практичне і теоретичне значення видових чисел в лісооблікових роботах.

18.Таксаційні показники зростаючих дерев та способи їх визначення.

19.Вимірювання діаметра і висоти зростаючого дерева.

20.Методи та наближені формули визначення об'єму стовбура ростучого дерева.

21.Об'ємні таблиці.

22.Моделювання твірної стовбура з використанням математичних функцій.

23.Встановлення віку ростучих дерев.

24.Дійсний і господарський віки дерев.

25.Поняття про приріст дерев, його значення і залежність від природних чинників.

26.Приріст дерев за окремими таксаційними показниками і способи його визначення.

27.Складні, наближені і спрощені способи визначення поточного приросту об'єму стовбура, їх теоретичні основи.

28.Точність визначення поточного приросту об'єму на зрубаних і зростаючих дерев.

29.Аналіз ходу росту деревного стовбура, його види, можливості моделювання на ЕОМ.

30.Класифікація заготовленого лісу і лісоматеріалів. Таксація круглих лісоматеріалів.

31.Розподіл стовбурної деревини за розмірно-якісними категоріями.

32.Наближені формули для визначення об'єму круглих лісоматеріалів.

33.2. Ваговий спосіб обліку круглих лісоматеріалів.

34.3. Таблиці об'ємів колод, методи складання, область застосування.

35.Визначення об'ємів довгомірних колод.

36.Види деревостанів за лісівничо-соціальними ознаками.

37.Ярус насадження, як об'єктом обліку.

38.Нормальні і модальні насадження. Таксація насаджень за елементами, поколіннями лісу і ярусами.

39.Середній діаметр і середня висота, способи визначення. Середній вік деревостану.

40.Запас деревостану, його види, характеристика і способи визначення.

41.Клас товарності деревостану, принципи встановлення і значення в лісообліковіх роботах.

42.Позначення деревних порід, коефіцієнти запасу елементів і поколінь лісу у формулі складу.

43.Зімкнутість намету, густота і повнота деревостану ярусу.

44.Інструменти для визначення повноти.

45.Визначення відносної повноти змішаних і різновікових деревостанів.

46.Умови виділення головної породи в якості переважаючої.

47.Клас віку насадження, визначення, межі для різних категорій. Вікові групи насаджень.

48.Клас бонітету насадження. Загальна бонітувальна шкала М. Орлова. Сучасні принципи визначення класів бонітету насаджень.

49.Динамічні бонітетні шкали.

50.Зв'язок класу бонітету з типом лісу.

51.Способі визначення запасу деревостанів, їх теоретичні основи.

52.Класифікація способів визначення запасу деревостанів

53.Особливості таксації запасу деревостану на ЕОМ.

54.Визначення запасу за простими формулами (М. П. Анучина, К. І. Нікітіна та ін.).

55.Номограма для визначення запасів деревостанів.

56.Теоретичні основи і методи сортиментації запасу деревостанів.

57.Індивідуальна подеревна сортиментація за модельними і обліковими деревами та твірною стовбура.

58.Сортиментація за таблицями збігу стовбурів за розрядами висот.

59.Визначення структури запасу деревостанів за сортиментними таблицями.

60.Товарні таблиці, їх види і зміст.

61.Методи складання товарних таблиць.

62.Сфера застосування товарних таблиць, техніка використання, похибки способу.

63.Економічне значення визначення товарної структури.

64.Застосування таблиць ходу росту нормальних насаджень з коректуванням на повноту.

65.Визначення поточного приросту запасу методом приростних коефіцієнтів

66.Наукові основи, способи застосування, похибки способу.

67.Визначення сумарної величини точної зміни запасів лісових масивів.

68.Визначення сумарної величини за результуючими даними таблиць класів віку, бонітету, повноти і запасу насаджень за переважаючими породами.

69.Таксація приросту запасу лісових масиві за спеціальними таблицями поточного приросту насаджень (В. В. Загреєва, В. В. Антанайтіса).

70.Таблиці прогнозу приросту насаджень.

71.Методи таксації лісосік.

72.Лісосіка, ділянка, виділи, умови їх виділення.

73.Відвід і оформлення лісосік.

74.Поняття про матеріальну оцінку лісосік.

75.Виявлення товарної структури запасу на лісосіках за сортиментними таблицями.

76.Сортиментація запасів лісосік.

77.Поняття про лісові такси, лісотаксаційні пояси, розряди такс.

78.Документація при таксації лісосічного фонду.

79.Контроль за використанням лісосічного фонду (попередній, поточний, наступний). Освідчення місць рубок.

80.Оцінка недорубів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основний

1.  Анучин Н. П. Лесная таксация. Учебник для лесных вузов. 5-е изд. доп. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 552 с.

2.  Вагин А. В., Мурахтанов Е. С., Ушаков А. И., Харин О. А. Лесная таксация и лесоустройство. - М.: Изд-во Лесная промышленность, 1978. - 365 с.

3.  Никитин К. Е. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. – К.: Урожай, 1984. – 630 с.

4.  Никитин К. Е., Швиденко А. З. Методы и техника обработки лесоводственной информации. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 158 с.

5.  Цурик Є. І. Таксація деревного приросту. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 172 с.

6.  Цурик Є. І. Таксаційні ознаки насаджень. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 128 с.

7.  Цурик Є. І. Перелікова таксація лісу. Навчальний посібник. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 260 с.

8.  Цурик Є. І. Таксація дерева та його частин: Навчальний посібник. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 328 с.

9.  Швиденко А. З., Строчинский А. А. и другие. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Укарины и Молдавии. – К, 1987. – 560 с.

Додатковий

1.  Анатанайтис В. В., Заграэв В. В. Прирост леса. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 199 с.

2.  Бузыкин а, и,, Гаврилов В. Л., Хлебопрос Р. Г. и другие. Анализ стуруктуры древесных ценозов. – Нлвлсибирск: Наука, 1985. – 94 с.

3.  Важов В. И., Ярославцев Г. Д. Зависимость годичного прироста древесных растений от климатических факторов // Лесоведение. - 1973. - № 6, - С. 86-89.

4.  Ведь И. П. Некоторые фитометрические характеристики и продуктивность молодого насаждения сосны крымской // Лесоведение. - 1978. - № 6. - С. 63-68.

5.  Методические указания по составлению таблиц хода роста древостаев. – Пушкино: ВНИИЛМ, 1975. – 36 с.

6.  Моисеев В. С. Таксация молодняков: Учебное пособие. – Л.: ЛТА, 1971. – 344 с.

7.  Мошкалев А. Г., Книзе А. А., Кселофоитев Н. И., Уланов Н. С. Таксация товарной структуры древостоев. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 158 с.

8.  Сабан Я. А., Горшко М. П. и другие. Строение, ход роста и динамика товарной структуры древостоев основных лесообразующих пород по типам леса. – Львов, 1977.

9.  Свалов Н. Н. Моделтрование производительности древостоев и теория лесопользования. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 216 с.

10.  Строчинский А. А. Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев. – К.: УСХА, 1992.

11.  Теслюк Н. К. Методы измерительной таксации. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 136 с.

12.  Федосимов А. Н., Аннсочкин В. Г. Выборочная таксация леса. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 172 с.

Последнее обновление 24.12.11 19:33
 
 
Top! Top!