Помощь в учебе и работе
Главная
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ філософії Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
30.11.11 16:49

1. Назвіть основні етапи розвитку української філософської думки і проблему, яка була визначальною на кожному з них.

2. Кордоцентризм — це визначальна риса філософської думки, яка полягає в:

А) зосередженні уваги на людині, осмисленні її сутності, призначення у світі,

Б) спрямуванні не на об’єктивну, одну для всіх, Істину, а на «правду» як сенс і мету власного життя,

В) осягненні людиною навколишнього світу й самої себе не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» — емоціями, чуттями, здоровим глуздом.

3. Антропоцентричність — це визначальна риса української філософської думки, яка полягає в:

А) підвищеному інтересі не до ідеального світу абстрактних теорій, а до «землі», України, бо саме тут тільки і можна знайти «правду», в якій полягає мета філософського пошуку,

Б) зосереджені уваги на людині, осмисленні її сутності, призначення у світі,

В) осягненні людиною навколишнього світу й самої себе не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» — емоціями, чуттями, здоровим глуздом.

4. Екзистенційність — це визначальна риса української філософської думки, яка полягає в:

А) зосереджеННі уваги на людині, осмисленні її сутності, призначення у світі,

Б) спрямуванні не на об’єктивну, одну для всіх, Істину, а на «правду» як сенс і мету власного життя,

В) тісному зв’язку з православним християнством протягом всіх етапів її історії.

5. Антеїзм — це прикметна риса української філософської думки, яка полягає в:

А) осягненні людиною навколишнього світу й самої себе не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» — емоціями, чуттями, здоровим глуздом,

Б) підвищеному інтересі не до ідеального світу абстрактних теорій, а до «землі», України, бо саме тут тільки і можна знайти «правду», в якій полягає мета філософського пошуку,

В) зосередженні уваги на людині, осмисленні її сутності, призначення у світі.

6. Теїстичність — це прикметна риса української філософської думки, яка полягає в:

А) осягненні людиною оточуючого світу й самої себе не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» — емоціями, чуттями, здоровим глуздом,

Б) спрямуванні не на об’єктивну, одну для всіх, Істину, а на «правду» як сенс і мету власного життя,

В) тісному зв’язку з православним християнством протягом всіх етапів її історії.

7. Предметом історії української філософії є:

А) перебіг єдиного історико-філософського процесу на території України,

Б) особливості боротьби між матеріалізмом і ідеалізмом в Україні,

В) різноманітні прояви філософії в рамцях української культури.

8. Першу суто філософську систему в історії української філософії створив:

А) Памфіл Юркевич,

Б) Григорій Сковорода,

В) Олександр Потебня.

9. Автором «Слова про Закон і Благодать» є:

А) митр. Іларіон,

Б) Володимир Мономах,

В) літописець Нестор.

10. Автором «Повчання» є:

А) Кирил Туровський,

Б) Володимир Мономах,

В) Климент Смолятич.

11. «Напучення польському королеві Сигізмунду-Августу» написав:

А) Павло Русин,

Б) Станіслав Оріховський-Роксолан,

В) Іван Вишенський.

12. Концепція «філософа на троні» в українській філософській думці була розвинута:

А) Станіславом Оріховським-Роксоланом,

Б) Мелетієм Смотрицьким,

В) Юрієм Котермаком-Дрогобичем.

13. Центром філософії українського бароко була:

А) Острожська академія,

Б) Слов’яно-Греко-Латинська академія у Москві,

В) Києво-Могилянська академія.

14. Концепцію «нерівної рівності» виклав:

А) Йосип Кононович-Горбацький,

Б) Григорій Кониський,

В) Григорій Сковорода.

15. Концепцію «сродної праці» виклав:

А) Феофан Прокопович,

Б) Григорій Сковорода,

В) Григорій Щербатський.

16. Учення про «дві натури й три світи» розробив:

А) Стефан Яворський,

Б) Григорій Сковорода,

В) Інокентій Гізель.

17. Автором праці «Философские предложения» («Філософські речення») є:

А) Яків Козельський,+

Б) Павло Лодій,

В) Йоган Шад.

18. Автором праці «Серце та його роль у духовному житті людини» є:

А) Сільвестр Гогоцький,

Б) Памфіл Юркевич,

В) Орест Новицький.

19. Автором «Книги буття українського народу» є:

А) Пантелеймон Куліш,

Б) Микола Костомаров,

В) Тарас Шевченко.

20. Автором праці «Дві російські народності» є:

А) Михайло Максимович,

Б) Микола Костомаров,

В) Володимир Антонович.

21. Автором однойменного есе й концепції «Україна між Сходом і Заходом» є:

А) Іван Лисяк-Рудницький,

Б) Іван Мірчук,

В) Олександр Кульчицький.

22. Як «філософія трагедії» визначається творчість:

А) Миколи Гоголя,

Б) Михайла Драгоманова,

В) Тараса Шевченка.+

23. Концепцію «громадівського соціалізму» створив:

А) Михайло Драгоманов,

Б) Михайло Грушевський,

В) Іван Франко.

24. У статті «Мова і національність» Олександр Потебня обстоює думку, що:

А) мова — найприкметніша ознака національності,

Б) мова не може слугувати ознакою національності,

В) мова є однією з багатьох ознак національності.

25. Академічна філософія на межі ХІХ — ХХ ст. — це:

А) науково-викладацька діяльність українців—членів Петербурзької Академії наук,

Б) науково-викладацька діяльність професорів Київської духовної академії,

В) науково-філософські дослідження у вищих навчальних закладах Києва, Харкова, Одеси, Львова.

26. Філософську систему «панпсихізму» створив:

А) Олексій Гіляров,

Б) Олексій Козлов,+

В) Дмитро Богдашевський.

27. Філософську систему «монодуалізму» створив:

А) Микола Грот,+

Б) Петро Линицький,

В) Петро Кудрявцев.

28. Філософську систему «синехологічного спіритуалізму» створив:

А) Георгій Челпанов,

Б) Володимир Лесевич,

В) Олексій Гіляров.+

29. Сутність поглядів «Молодої Україні» полягала в тому, що:

А)  рушієм національно-визвольного руху має бути молодь,

Б) культурно-просвітницьку діяльність потрібно поєднувати з боротьбою за політичну незалежність,

В) українська інтелігенція мусить вчитись в українського селянства як справжнього носія української національної ідеї.

30. Концепція «будитель і народ» найповніше розроблялась у творчості:

А) Лесі Українки,

Б) Миколи Міхнівського,

В) Трохима Зіньківського.

31. Автором праці «Що таке поступ?» є:

А) Михайло Драгоманов,

Б) Михайло Грушевський,

В) Іван Франко.

32. Автором праці «Думка і мова» є:

А) Павло АвсенЄв,

Б) Памфіл Юркевич,

В) Олександр Потебня.

33. Концепцію «України-Руси» створив:

А) Богдан Кістяківський,

Б) Володимир Винниченко,

В) Михайло Грушевський. +

34. Ноосферну концепцію створив:

А) Володимир Вернадський,

Б) Дмитро Чижевський,

В) Павло Копнін.

35. Розробником етики «конкордизму» є:

А) Володимир Винниченко,

Б) Микола Скрипник,

В) Микола Хвильовий.

36. Концепцію «азіатського ренесансу» створив:

А) Микола Скрипник,

Б) Абрам Деборін,

В) Микола Хвильовий.+

37.Систему «діалектичного і історичного матеріалізму» офіційно започаткував:

А) Володимир Юринець,

Б) Йосиф Сталін,

В) Семен Семковський.

38.Дискусія між «діалектиками» й «механістами» розгорнулася з приводу:

А) співвідношення філософії марксизму з попередньою філософською традицією,

Б) співвідношення філософії марксизму з природознавством ХХ ст.,

В) співвідношення матеріалізму й ідеалізму.

39.Засновником школи «логіки наукового пізнання» є:

А) Павло Копнін,

Б) Володимир Шинкарук,

В) Мирослав Попович.

40.Найвідомішим ідеологом концепції «інтегрального націоналізму» є:

А) Юрій Липа,

Б) Дмитро Донцов,

В) Микола Сціборський.

41.Автором однойменного есе й концепції «Україна між Сходом і Заходом» є:

А) Іван Лисяк-Рудницький,

Б) Іван Мірчук,

В) Олександр Кульчицький.

42.«Листи до братів-хліборобів» написав:

А) Володимир Олексюк,

Б) Микола Шлемкевич,

В)В’ячеслав Липинський.+

43. Концепцію «Просвіщення» як «просвітлення» виклав:

А) Микола Гоголь,+

Б) Микола Костомаров,

В) Микола Хвильовий.

44. «Правда замість істини» — умовне позначення сутності гносеологічних поглядів:

А) філософів Київської релігійно-філософської школи,

Б) мислителів Київської Русі,

В) представників школи «логіки наукового пізнання».

45. Автором промови "Молода Україна, її становище і шлях"є:

А)Іван Франко.

Б)Трохим Зінківський

В)Михайло Грушевський.

46 Автором праці "Алфавіт духовний" є:

А)Іван Вишенський

Б) Копинський+

В)Мелетій Смотрицький

47. Хто є провідний представник позитивістського напряму в українській академічній філософії к. ХІХ — поч. ХХ ст.:

А) Володимир Лесевич

Б)Петро Лодій

48. Хто є автором перших узагальнюючих праць з історії української філософії - «Філософія на Україні», «Нариси з історії філософії на Україні»:

а) Дмитро Чижевський

Б) Михайло Грушевський

В) Павло Копнін.

Последнее обновление 30.11.11 17:59
 
 
Top! Top!