Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ТЕОРІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ТЕОРІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:29

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»  ТЕОРІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

Баланс:

Внутрішній — такий рівень виробництва всередині країни, який забезпечує повну зайнятість і стабільно низький рівень інфляції;

Зовнішній — чистий вплив капіталу, що забезпечує баланс національних заощаджень та інвестицій у середньостроковій перспективі.

Валютній курс на основі ПКС — курc, який зрівнює ціну кошика однакових товарів у двох країнах.

Гіперреакція валютного курсу — диспропорційно різкі зміни значень валютного курсу в короткостроковій перспективі порівняно з його довгостроковими значеннями, які визначаються основними макроекономічними факторами.

Грошова маса/пропозиція грошей — обсяг випуску грошей в обіг під контролем грошової влади.

Грошова теорія валютного курсу — валютний курс національної валюти визначається відносним попитом і пропозицією грошей між двома країнами.

Грошовий мультиплікатор — коефіцієнт зростання грошової маси за рахунок багатократного використання комерційними банками одних і тих самих грошей:

M = M1 / Mo

Де М0 — грошова маса, яка входить до поняття грошової бази (високоефективні гроші); М1 — вузькі гроші.

Грошовий нейтралітет — у довгостроковій перспективі зростання/скорочення грошової маси на одиницю має супроводжуватися зростанням/скороченням на одиницю всіх цін, враховуючи ціну іноземної валюти, залишаючи незмінним реальну пропозицію грошей, відсоткову ставку та інші макроекономічні змінни.

Ефект Фішера — у довгостроковій перспективі зміна рівня валютного курсу дорівнює різниці відсоткових ставок між двома країнами і різниці прогнозованих у них темпів інфляції:

Rd – rf = πd - πf = (Ef+1 – Et) / Et,

Де rd — відсоткова ставка всередині країни; rf — відсоткова ставка за кордоном; ЕT — поточний курс; Еf+І — майбутній курс; πd — рівень інфляції всередині країни; πf — рівень інфляції за кордоном.

Загальна модель валютного курсу:

En = Er (Mяd / Mяf) λ [∆Er + (πdt+1 – πft+1) (Yf / Yd)]

Де Еп — номінальний курс; Еr — Реальний курс; Mяd — пропозиція грошей всередині країни; Mяf — пропозиція грошей за кордоном; ∆E — зміна реального курсу; πdt+1 — темп інфляції всередині країни за період T + 1; πft+1 — темп інфляції за кордоном за період T + 1; Yf — рівень доходу за кордоном; Yd — рівень доходу всередині країни.

Закон однієї ціни — в умовах досконалої конкуренції один і той самий товар у різних країнах має однакову ціну, якщо вона виражена в одній і тій самій валюті.

Якщо Pid — ціна товару всередині країни; Рif — ціна того ж товару за кордоном; Еd/f — Валютний курс, то закон однієї ціни виражається такою формулою:

Pid = Ed/f Pif

Інструменти грошової політики:

Непрямі — механізми грошової політики, які діють на фактори, що визначають попит і пропозицію грошей, і які регулюють переважно пропозицію грошей центральним банком;

Прямі — механізми грошової політики, які безпосередньо впливають на ціни (відсоткові ставки) або кількість (розмір кредитів) і які регулюють пропозицію грошей комерційними банками.

Паритет:

Відсоткових ставок — такий рівень відсоткових ставок всередині країни і за кордоном, за якого однакові за розміром депозити в кожній з них дають однаковий дохід при переведенні в одну валюту:

Rd – rf = (Et-1 – Et) / Et;

Купівельної спроможності — рівність купівельної спроможності різних валют за незмінного рівня цін у кожній з країн.

Переоцінена/недооцінена валюта — валюта, реальний курс якої зростає швидше/повільніше, ніж курс, який розраховується на підставі ПКС.

Підхід з погляду активів — валютний курс визначається співвідношенням дохідності вкладення грошей у різні активи всередині країни і за кордоном, які приносять дохід, головним чином, у банківські депозити і цінні папери.

Підхід платіжного балансу — валютний курс визначається сукупним попитом і пропозицією валюти.

Попит на гроші — ендогенна змінна, пропорційна рівню цін, яка залежить від номінальної відсоткової ставки і реальних доходів і яка показує потребу в реальних грошових залишках:

Md / P = ½ √ 2bY/r,

Де Р — рівень цін; B — трансакційні витрати; Y — реальний дохід.

Правило іноземних інвестицій — дохід на іноземні інвестиції в національній валюті дорівнює сумі/ різниці відсоткової ставки за кордоном і відсотка знецінення/ зростання курсу національної валюти:

μ = rf + (Et+1 – Et) / Et = rd – tf – [(Et+1 – E) / Et

Де μ— очікуваний дохід від інвестицій.

Пропозиція грошей — екзогенна змінна, яка регулюється грошовими владами і показує випуск грошей в обіг/ грошову масу.

Теорія абсолютного ПКС — обмінний курс між валютами двох країн дорівнює співвідношенню рівня цін у цих країнах:

Ed/f = Pd / Pf,

Де Ed/fВалютний курс; Рd — рівень внутрішніх цін; РF — рівень цін за кордоном.

Теорія відносного ПКС — зміна обмінного курсу між валютами двох країн, пропорційна відносній зміні рівня цін у цих країнах.

Якщо Pod — рівень внутрішніх цін у базовому році; РOF — рівень цін за кордоном у базовому році; Е°d/f —валютний курс у базовому році; РD — рівень внутрішніх цін у поточному році; Рlf — рівень цін за кордоном у поточному році; ELD/F — валютний курс у поточному році.

То валютний курс на основі теорії відносного ПКС виражається такою формулою:

Eld/f = Eod/f ( Pld / Pod) /( Plf / Pof)/

 
 
Top! Top!