Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:19

 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Експорт – це продаж та вивезення товару за кордон.

Імпорт – це купівля та ввезення товару з-за кордону.

Міжнародна (світова) економіка - це теорія ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів різної державної належності у сфері міжнародного обміну товарами й послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики.

Міжнародна кооперація праці — являє собою зумовлений міжнародним поділом праці сталий обмін між країнами продуктами, які виробляються ними з найвищою економічною ефективністю. Коопераційні зв'язки виявляються на всесвітньому, міжгалузевому або внутрішньогалузевому рівнях.

Міжнародна торгівля (МТ) — це сфера міжнародних товарно-грошових відносин, яка становить сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн світу.

Міжнародний поділ праці (МПП)— це вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, який передбачає сталу концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах.

Міжнародний поділ факторів виробництва (МПФВ) — історично зумовлене зосередження окремих факторів виробництва у різних країнах, яке є передумовою виробництва ними певних товарів з більш високою ефективністю, ніж в інших країнах.

Ринок внутрішній (РВ) — це форма господарського спілкування, за якої усе, що призначено для продажу, збувається самим виробником всередині країни.

Ринок міжнародний (РМ) — це частина національних ринків, яка безпосередньо пов'язана із закордонними ринками.

Ринок національний (РН) – це внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців.

Ринок світовий (РС) — сфера сталих товарно-грошових відносин між країнами, які базуються на МПП та інших факторах виробництва.

Світове господарство (СГ) — це сукупність національних економік країн світу, поєднаних між собою мобільними факторами виробництва.

Сукупна пропозиція — обсяг виробництва товарів, які виробники готові колективно запропонувати на ринок за наявного рівня цін.

Сукупний попит — обсяг виробництва товарів, які споживачі готові колективно придбати за наявного рівня цін.

Товар — це предмет, який задовольняє будь-яку суспільну потребу і вироблений для обміну, тобто який має цінність, що встановлюється в процесі його обміну на інші товари.

Товар неторговий — це товар, який споживається в країні, де був виготовлений, і не переміщується між країнами.

Товар торговий — це товар, яким можна розрахуватися між різними країнами.

Торгова рівновага — баланс попиту та пропозиції на РС.

Торгове сальдо — різниця вартісних обсягів експорту та імпорту.

Торговий оборот — сума вартісних обсягів експорту та імпорту.

Фактори виробництва — ресурси, які необхідно затратити для виробництва товару.

Фактори виробництва (ФВ) основні За Походженням — ті, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку; мають низьку міжнародну мобільність.

ФВ розвинуті за походженням — ті, що отримано країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень; мають високу міжнародну мобільність.

ФВ загальні за ступенем спеціалізації — ті, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманітної продукції; мають високу міжнародну мобільність.

ФВ спеціальні за ступенем спеціалізації — ті, які можна застосовувати для випуску в одній галузі або для створення однієї чи дуже вузької групи продукції; мають низьку міжнародну мобільність.

 
 
Top! Top!