Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:25

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

Екстериторіальність – Застосування урядами національного законодавства до закордонних операцій компаній своєї країни.

Інвестиції:

Портфельні — вкладення капіталу в іноземні цінні папери, які не надають інвестору права реального контролю об'єкта інвестування;

Прямі — вкладення капіталу з метою отримання довгострокового економічного інтересу в країні вкладення капіталу, що забезпечує контроль інвестора над об'єктом розміщення капіталу.

Інвестиційна позиція — співвідношення активів, якими володіє країна за кордоном, та активів, якими володіють іноземці в даній країні.

Капітал:

Довгостроковий — вкладення капіталу на термін понад 5 років;

Короткостроковий — вкладення капіталу на термін до 1 року;

Кредитний (позичковий) — засоби, які надаються в кредит з метою отримання процентів;

Офіційний (державний) — кошти з держбюджету, які переміщуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням уряду, а також за рішенням міжурядових організацій;

Підприємницький — це засоби, які вкладаються у виробництво з метою отримання доходу. Вивезення підприємницького капіталу означає створення власниками капіталу підприємств на території іншої країни;

Приватний (недержавний) — це засоби приватних фірм чи організацій, які направляються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням їх керівних органів; це інвестиції капіталу, надання торгових кредитів, міжбанківське кредитування тощо.

Середньостроковий — вкладення капіталу на термін від 1 до 5 років;

Компанія:

Асоційована — підприємство, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє часткою капіталу, яка менша 50 %;

Дочірня — підприємство, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє часткою капіталу, яка перевищує 50 %;

Філія — підприємство, яке повністю належить прямому інвестору.

Країна:

Базування — країна, в якій розташований головний підрозділ міжнародної корпорації;

Що приймає — країна, в якій міжнародна корпорація має дочірні, асоційовані компанії або філії, створені на основі прямих інвестицій.

Кредити — фінансові активи, які виникають внаслідок прямого позичання коштів кредитором позичальнику, в результаті якого кредитор або не отримує жодного письмового гарантійного зобов'язання, або отримує борговий цінний папір.

Міжнародна корпорація:

Багатонаціональна (БНК) — головна компанія належить капіталу двох і більше країн, а філіали також знаходяться в різних країнах;

Транснаціональна (ТНК) — головна компанія належить капіталу однієї країни, а філіали розташовані у багатьох країнах світу.

Міжчасова торгівля — збільшене поточне споживання за рахунок скорочення споживання в майбутньому (запозичення) або занижене поточне споживання на користь більшого споживання в майбутньому (кредитування).

Підприємство з іноземними інвестиціями — акціонерне або неакціонерне підприємство, в якому прямому інвесторові-резиденту іншої країни належить більше 10 % звичайних акцій і голосів (у акціонерному підприємстві) або їх еквівалент (в неакціонерному підприємстві).

Правило Вальраса — вартість імпорту країни дорівнює сумі вартості експорту і чистого зарубіжного продажу активів і відсотків за ними.

Право входу — означає сукупність правил, з дотриманням яких ТНК дозволяється створювати філіал на території суверенної держави.

Припинення контракту — означає право країни, що приймає, в односторонньому порядку експропріювати (націоналізувати) філіал ТНК за умови дотримання чинного законодавства і виплати достатньої компенсації інвестору.

Прямий інвестор — державні й приватні організації, фізичні та юридичні особи, а також їх об'єднання, які володіють підприємством з прямими інвестиціями за кордоном.

Справедливий і недискримінаційний режим — передбачає надання іноземним інвесторам правового режиму, який є таким же сприятливим, як і для національних інвесторів.

Торгові кредити — вимоги і пасиви, які виникають у результаті прямого надання кредиту постачальникам і покупцям за угодами щодо товарів і послуг, та авансові платежі за роботу, яка здійснюється у зв'язку з такими угодами.

Трансфертні ціни — ціни, які відрізняються від ринкових; ціни внутрішньокорпораційної торгівлі між підрозділами, які знаходяться в різних країнах; використовуються для переказу прибутку і зменшення податків.

Цінні папери:

Акціонерні — грошовий документ, який є в обігу на ринку і засвідчує майнове право власника щодо особи, яка випустила цей документ;

Боргові — грошовий документ, який є в обігу на ринку і засвідчує відносини позики власника документа щодо особи, яка випустила цей документ.

3.2. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

Виплати зайнятим — заробітна плата та інші виплати готівкою або в натуральній формі, які отримують приватні особи-нерезиденти за роботу, що виконують для резидентів, які за це платять.

"Відплив інтелекту" — міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів.

Еміграція — виїзд працездатного населення з певної країни за її межі.

Імміграція — в'їзд працездатного населення в певну країну з-за її меж.

Міграційне сальдо — різниця еміграції з країни та імміграції в країну.

Міграція робочої сили - переселення працездатного населення з одних держав в інші на термін більше року, яке викликане причинами економічного або неекономічного характеру.

Перекази працівників — переказ грошей і товарів мігрантами своїм родичам, які залишились на батьківщині.

Переміщення мігрантів — оціночний грошовий еквівалент вартості майна мігрантів, яке вони перевозять із собою, коли переїжджають в іншу країну.

Приватні неоплачені перекази — оціночний грошовий еквівалент майна, яке переміщують мігранти в момент їх виїзду за кордон і наступних пересилань товарів на батьківщину.

Рееміграція — повернення на батьківщину емігрантів на постійне місце проживання.

Трудовий дохід — заробітна плата та інші виплати готівкою або в натуральній формі, які отримують приватні особи-нерезиденти за роботу, яку виконують для резидентів, які за це платять.

 
 
Top! Top!