Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:27

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»  МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Валюта — готівкова частина грошової маси, яка циркулює з рук у руки у формі грошових банкнотів монет.

Валюта :

Резервна — валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

Іноземна — платіжний спосіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території певної країни;

Конвертована - валюта, яка повинна вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на іноземну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами;

Національна — законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

Вільного використання — валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і купується на головних валютних ринках;

Повна — відсутність будь-якого контролю й обмежень щодо поточних і щодо капітальних операцій;

Тверда — валюта, яка характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних закономірностей.

Валютне заміщення — використання іноземної валюти тільки як засобу обігу.

Доларизація — використання іноземної валюти як засобу обігу, одиниці розрахунку і засобу заощадження.

Європейська валютна система — створена країнами — членами ЄС зона координованого плавання щодо долара США курсів національних валют з метою забезпечення їх більшої стабільності.

Європейський валютно-економічний союз — стадія розвитку валютно-фінансової інтеграції країн ЄС, яка передбачає перехід до єдиної грошової політики, створення єдиного центрального банку і введення єдиної валюти (євро — еиго).

Золотий стандарт — міжнародна валютна система, яка заснована на офіційному закріпленні країнами золотого вмісту в одиниці національної валюти із зобов'язанням центральних банків купувати і продавати національну валюту в обмін на золото.

Золотодевізний стандарт — міжнародна валютна система, заснована на офіційно встановлених фіксованих паритетах валют до долара США, який, у свою чергу, конвертувався в золото за фікованим курсом.

Конвертація:

Внутрішня — право резидентів купувати, зберігати і здійснювати операції всередині країни з активами у формі валюти і банківських депозитів, деномінованих в іноземній валюті;

Зовнішня — право резидентів здійснювати операції з іноземною валютою з нерезидентами;

За поточними операціями — відсутність обмежень на платежі й трансферти за поточними міжнародними операціями, які пов'язані з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів і трансфертів;

За капітальними операціями — відсутність обмежень на платежі й трансферти за капітальними міжнародними операціями, які пов'язані з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів і трансфертів;

Повна — відсутність будь-якого контролю і будь-яких обмежень за поточними і капітальними операціями;

Товарна — здатність економіки генерувати достатню кількість товарів і послуг для задоволення попиту резидентів і нерезидентів, які здійснюють платежі в іноземній і національній валюті.

Міжнародна валютно-фінансова система — закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів і факторів виробництва.

Паралельний обіг валюти — використання і визнання законним платіжним засобом однієї або декількох іноземних валют у грошовій системі держави разом з національною валютою.

 
 
Top! Top!