Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:27

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»  МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Економічна інтеграція — процес економічної взаємодії країн, який приводить до зближення господарських механізмів та набирає форми міждержавних угод і узгоджено регулюється міждержавними органами.

Економічний союз або повна інтеграція — процес, який передбачає разом з єдиним митним тарифом і вільним рухом факторів виробництва координацію макроекономічної політики й уніфікацію законодавств у ключових сферах — валютній, бюджетній, грошовій.

Ефекти інтеграції:

Відхилення торгівлі — переорієнтація місцевих споживачів із закупівлі товару в ефективнішого позаінтеграційного джерела постачання на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбувається в результаті усунення імпортного мита у рамках митного союзу;

Динамічні — економічні наслідки, які виявляються на більш пізніх стадіях функціонування митного союзу;

Статичні — економічні наслідки, які виявляються негайно після створення митного союзу як його безпосередній результат;

Створення торгівлі — переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного внутрішнього джерела постачання товару на більш ефективне зовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в результаті усунення імпортного мита у рамках митного союзу.

Європейська Рада — директивний орган ЄС, який збирається на періодичні засідання (не менше двох разів на рік) у складі глав держав і урядів країн — членів ЄС і голови Комісії ЄС.

Європейський інвестиційний банк — головний інвестиційний інститут ЄС, створений (відповідно до Римського договору) за рахунок внесків країн ЄС у статутний капітал і мобілізації коштів на світовому ринку капіталів, що інвестуються в пріоритетні проекти в країнах ЄС.

Європейський парламент — представницький і консультативний орган ЄС.

Європейський фонд орієнтації і гарантії сільського господарства (ФЕОГА) — здійснює єдине фінансування сільського господарства через бюджет ЄС.

Європейський фонд розвитку — надає фінанси для стабілізаційних фондів і венчурний капітал.

Єдина аграрна політика — узгоджені дії країн ЄС щодо забезпечення стабільності постачання сільськогосподарської продукції за стабільними цінами, збільшення продуктивності сільського господарства, підтримання життєвого рівня фермерів і їх сімей та підтримання розумного рівня роздрібних цін.

Зона вільної торгівлі — інтеграційне групу країн, яке передбачає повне скасування митних тарифів за взаємної торгівлі зі збереженням національних митних тарифів щодо третіх країн.

Комісія ЄС — наддержавний виконавчий орган ЕС.

Митний союз — інтеграційне групу країн, яке передбачає узгоджене скасування групою країн національних митних тарифів та введення загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн.

Політичний союз — інтеграційне групу країн, яке передбачає передачу національними урядами більшої частини

Своїх функцій у відносинах з третіми країнами наддержавним органам.

Преференційні угоди — підписуються на двосторонній основі між окремими державами або між уже наявними інтеграційними групу й окремою країною або групою країн.

Програми внутрішнього ринку ЄС — програма створення спільного ринку товарів і послуг, що діяла в період з 1985 до 1992 р.

Рада міністрів ЄС — міжурядовий орган ЄС.

Спільний ринок — інтеграційне групу країн, в якому країни домовляються про свободу пересування не тільки товарів і послуг, а й факторів виробництва — капіталу і робочої сили.

Суд ЄС — верховна судова інстанція ЄС, яка складається з 13 суддів, що призначаються на 6 років за взаємною згодою урядів країн ЄС.

Теорія "другого найкращого" — крім свободи торгівлі, що безумовно приводить до зростання сукупного добробуту, іншого варіанта торгової політики, яка також безумовно забезпечувала б зростання сукупного добробуту, немає.

 
 
Top! Top!