Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:30

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ

Акції — цінні папери, які підтверджують право їх власника на частку в капіталі компанії і дають власнику право голосувати на щорічних зборах акціонерів, обирати директорів і отримувати у вигляді дивідендів частку від прибутку компанії.

Арбітраж — операція, яка передбачає купівлю валюти або іншого активу (товару, цінних паперів) на одному ринку, її негайний продаж на іншому ринку й отримання прибутку за рахунок різниці ціни купівлі та ціни продажу.

Банківські позики — позики, що видаються банками приватному бізнесу як зовнішнє джерело фінансування.

Борг:

Гарантований державою — борг приватних фірм, платежі за яким гарантує держава;

Державний — борг центрального або місцевого уряду й автономних урядових установ;

Приватний негарантований — борг приватних фірм, платежі за якими не гарантуються державою.

Боргова крива Лаффера — крива, яка показує оптимальний рівень зовнішньої заборгованості, що дає змогу державі-боржнику отримувати нормальні для кредиторів платежі за зовнішнім боргом.

Валютні ризики — група ризиків, що виникають у зв'язку з використанням декількох валют у міжнародних угодах.

Деривати — інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив'язані до іншого фінансового або реального активу:

Фінансовий, який продається поза біржами — інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив'язані до іншого фінансового або реального активу, частка їх поступово збільшується;

Фінансовий, який продається на біржі — інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив'язані до іншого фінансового або реального активу, їх частка поступово зменшується.

Єврокомерційний Папір — середньо - і короткострокові негарантовані розписки на пред'явника, які випущені в обіг зі знижкою від оголошеної вартості і продаються за кордоном тих країн, які їх випустили.

Євронота — середньо - і короткострокові негарантовані розписки на пред'явника, які випущені в обіг зі знижкою від оголошеної вартості.

Облігації — спосіб позикового корпоративного і міждержавного фінансування шляхом продажу облігацій, які є цінними паперами із середнім строком погашення 3—10 років, що видаються під заставу корпоративного або особистого майна:

Бульдог-облігації — облігації, які розміщують іноземні фірми у Великобританії;

Матадори — облігації, які розміщують іноземні фірми в Іспанії;

Самурай-облігації — облігації, які розміщують іноземні фірми в Японії;

Янки-облігації — облігації, які розміщують іноземні фірми у США.

Опціон — контракт, який дає покупцеві за певну плату право, яке не є обов'язковим, купити або продати на підставі стандартного контракту валюту в певний день за фіксованою ціною:

Валютний — контракт, який дає право покупцеві, але не вимагає від нього зобов'язання купити або продати певну кількість валюти чи індекс валюти за узгодженою ціною до настання певної дати;

На акції — контракт, який дає право покупцеві, але не вимагає від нього зобов'язання купити або продати певну кількість індивідуальних акцій, кошик акцій або індекс акцій за узгодженою ціною до настання певної дати;

Відсотковий — контракт на поставку або отримання певного відсоткового доходу на обумовлену суму в майбутньому на умовах опціону;

Товарний — контракт, який дає право покупцеві, але не вимагає від нього зобов'язання купити або продати певну кількість товару за узгодженою ціною до настання певної дати.

Перенесення платежів — перенесення строків платежів основної частини боргу, відсотків за боргом або всіх платежів з обслуговування боргу на пізніший термін порівняно з раніше узгодженим.

Відсотковий арбітраж:

Захищений — купівля валюти на спот-ринку для здійснення інвестицій і одночасний форвардний продаж іноземної валюти для хеджування валютного ризику;

Незахищений — купівля валюти на спот-ринку для здійснення інвестицій без використання механізму хеджування валютного ризику.

Прямі форварди — структурно близькі до угоди-спот угоди з обміну двома валютами на основі контрактів, що передбачають розрахунки більше двох робочих днів.

Рекапіталізація — обмін боргів на облігації боржників або надання нових кредитів з цільовим призначенням оплати минулих боргів.

Реструктуризація боргу — заходи, які за згодою боржників і кредиторів здійснюються для підтримання платоспроможності боржників у середньо- і довгостроковій перспективі.

Ринки:

Зрілі — ринки акцій США, Японії і країн ЄС, що характеризуються високою часткою організованої торгівлі через біржі, високим рівнем ринкової капіталізації і відпрацьованою системою організаційного і правового забезпечення торгівлею акціями;

Євроборгів — позики, які отримані від міжнародних банківських синдикатів або розміщені за їх допомогою облігації чи розписки на світовому фінансовому ринку;

Драконових боргів — позики, які отримані від міжнародних банківських синдикатів або розміщені за їх допомогою облігації чи розписки на південно-східному фінансовому ринку (на порядок нижче євроборгів);

Ті, що розвиваються — ринки акцій країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою, що характеризується високими темпами зростання, підвищеним ризиком, низьким рівнем ринкової капіталізації і механізмом правового регулювання, який перебуває в стадії формування.

Розрахункові ризики — ризики, що виникають у зв'язку зі збоями в системі міжнародних розрахунків за валютними операціями.

Своп — угода, структурно близька до спот-угод; передбачає обмін певною кількістю двох валют і зворотний обмін такою ж кількістю валюти на узгоджену дату в майбутньому:

Валютний — обмін певною кількістю двох валют з однаковою чистою поточною вартістю з наступним зворотним обміном ними за узгодженим курсом;

На акції — обмін потенційним прибутком від інвестицій в акції на потенційний прибуток від інвестицій в інші акції або в неакціонерні активи, такі як відсоткова ставка за депозитами або цінні папери;

Відсотковий — обмін надходженнями процентів за номінальною інвестицією в одній валюті з відсотковою ставкою, яка розрахована з різними правилами;

Товарний — обмін двома платежами за один товар, один з яких становить його оплату за поточною спот-ціною, а другий — узгоджену ціну на цей товар у майбутньому.

Спекуляція — операції банківських установ, фірм, юридичних і фізичних осіб з іноземними валютами що, здійснюються з метою отримання прибутку від зміни валютних курсів у часі або на різних ринках, а також свідоме взяття на себе валютного ризику.

Страхування — система заходів щодо створення страхових (грошових) фондів, призначених для повного або часткового відшкодування втрат суб'єктами господарювання від непередбачених обставин.

Угоди спот — обмін двома валютами на основі простих стандартизованих контрактів з розрахунками за ними протягом двох робочих днів.

Ф'ючерси — стандартизовані форвардні контракти на валюту, торгівля якими відбувається на біржах.

Хеджування — компенсаційні дії, які здійснює покупець або продавець на валютному ринку, щоб убезпечити свій дохід у майбутньому від зміни валютного курсу.

Чиста поточна вартість — різниця поточної вартості майбутніх надходжень і поточної вартості майбутніх платежів, пов'язаних з певним фінансовим інструментом, яка показує вартість майбутніх чистих надходжень за їх сьогоднішньою вартістю.


 
 
Top! Top!