Помощь в учебе и работе
Главная Разное Система автоматизованого проектування креслярської документації Компас-графік 5.Х. Техніка створення креслення: об'єктна прив'язка, геометричні побудови (методи побудов, стиль примітивів, побудова відрізків і кола)
 
 

Система автоматизованого проектування креслярської документації Компас-графік 5.Х. Техніка створення креслення: об'єктна прив'язка, геометричні побудови (методи побудов, стиль примітивів, побудова відрізків і кола) Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
30.11.11 16:49

Тема: “Система автоматизованого проектування креслярської документації Компас-графік 5.Х. Техніка створення креслення: об'єктна прив'язка, геометричні побудови (методи побудов, стиль примітивів, побудова відрізків і кола).”

Мета: “Оволодіти навичками практичної роботи у системі Компас-графік 5.х”

1. Техніка створення креслення

1.1 Об'єктна прив'язка

1.2 Геометричні побудови

1.1 Об'єктна прив'язка

1.1.1 Загальні відомості

Об'єктна прив'язка служить для точної установки курсору в різні характерні точки елементів.

Передбачено два різновиди прив'язок – локальна (однократна) і глобальна (діюча за замовчуванням).

Локальна прив'язка є приоритетною, ніж глобальна прив'язка.

1.1.2 Локальні прив'язки

Меню локальних прив'язок виводиться на екран при виклику контекстного меню (натисканні правої кнопки миші) під час виконання різних команд створення об'єктів і редагуванні.

Для виклику способу прив'язки необхідно вибрати в меню потрібний пункт. Після цього клацнути мишкою на об'єкті, до характерної крапки якого потрібно прив'язатися (найближча крапка перетинання, середина і т. д.)

Для зміни розміру захвату курсору використовується команда Настроювання системи з меню Настроювання.

1.1.3 Глобальні прив'язки

Виклик діалогового вікна настроювання прив'язок:

Рядок поточного стану ® кнопка Прив'язки

Можна включити кілька різних глобальних прив'язок. Для включення визначених прив'язок необхідно в діалоговому вікні установити прапорці біля команд. Режим відображення прив'язок задається за допомогою команд у нижній частині діалогового вікна:

Динамічно відслідковувати – на екрані відображається фантом, що відповідає точкам прив'язки;

Динамічно відображати текст – відображається текст з ім'ям діючої прив'язки;

З урахуванням фонових шарів – буде виконуватися прив'язка до об'єктів, що лежать у фонових шарах.

Для тимчасового відключення всіх прив'язок необхідно в Рядку поточного стану натиснути кнопку Заборонити прив'язки

Зміст Меню глобальних прив'язок:

Найближча крапка - дозволяє виконати прив'язку до найближчої характерної крапки об'єкта (наприклад, для відрізка - до початкової чи кінцевої крапки);

Середина - дозволяє виконати прив'язку до середини об'єкта;

Перетинання - дозволяє виконати прив'язку до найближчого перетинання об'єктів;

Торкання - дозволяє виконати прив'язку в крапці торкання дотичної до кривої;

Нормаль - дозволяє виконати прив'язку до найближчої крапки зазначеного об'єкта;

По сітці - дозволяє виконати прив'язку до вузлів сітки;

Вирівнювання – здійснює ортогональний рух курсору і показує фантом ортогональної прив'язки до характерних точок об'єктів;

Кутова прив'язка - курсор буде переміщатися щодо останньої зафіксованої крапки під кутами, кратними зазначеним при настроюванні прив'язок значенню;

Крапка на кривій - дозволяє виконати прив'язку до найближчої крапки зазначеної кривої

1.1.4 Здійснення прив'язки за допомогою клавіатури

[Ctrl]+[0]

(цифрова клавіатура)

- Перемістити курсор у крапку (0,0) поточної системи координат

[.]

(цифрова клавіатура)

- Установити курсор по нормалі в найближчу крапку найближчого елемента

[5]

(цифрова клавіатура)

- Установити курсор у найближчій характерній крапці найближчого елемента

[Shift]+[5]

(цифрова клавіатура)

- Установити курсор у середину найближчого до положення курсору примітива (для кола - у центр, для тексту - у середину стрічки)

[Alt]+[5]

(цифрова клавіатура)

- Установити курсор в точку перетинання двох найближчих до положення курсору примітивів

[Ctrl]+[Down]

[Ctrl]+[Up]

[Ctrl]+[Left]

[Ctrl]+[ Right]

- Прив'язка до найближчого елемента по напрямку осей поточної системи координат

1 Примітка. При використанні прив'язки за допомогою клавіатури курсор лише встановлюється в характерну крапку, а не прив'язується. Тому положення курсору необхідно фіксувати клавішею [Enter]. Використання миші неприпустимо, тому що може відбутися зсув.

1.2 Геометричні побудови

1.2.1 Методи побудов:

¨  Введенням параметрів (розглянута в темі: Система автоматизованого проектування креслярської документації Компас-графік 5.Х. Техніка створення креслення: настроювання параметрів листа; види; шари; робота з стрічкою параметрів і з панеллю спеціального керування);

¨  По кроку курсора;

¨  По сітці;

¨  По допоміжних побудовах

Побудова геометричних об'єктів По кроку курсора у версіях КОМПАС-ГРАФІК під Windows не є оптимальним, але як один з варіантів розглядається. При побудові використовується тільки клавіатура.

Послідовність побудови: ввести крок ([Alt]+[ш], ввести значення і [Enter]), натиснути на кнопку напрямку відрізка ­ ® ¯ і зафіксувати клавішею [Enter]. Повторити для наступних побудов.

Побудова геометричних об'єктів За допомогою сітки.

Сітка не є частиною документа і призначена тільки для зручності роботи. Режим роботи із сіткою можна порівняти з кресленням зображення на міліметровому папері.

Послідовність роботи:

1.  Включити сітку

2.  По необхідності перенастроїти параметри сітки, або крок сітки.

3.  Включити об'єктну прив'язку - по сітці

Включення і вимикання зображення сітки

Способи включення:

1 спосіб. - Рядок поточного стану ® клацнути лівою клавішею миші на кнопці Сітка

2 спосіб. Комбінація клавіш [Ctrl]+[G]

Вимикання сітки - повторні дії вище перерахованих способів

Настроювання параметрів сітки в активному вікні

Параметри настроювання сітки: крок, кут, крапка.

Стрічка Меню ® меню Настроювання ® команда Параметри поточного вікна ® Сітка

Включення об'єктної прив'язки

Рядок поточного стану ® кнопка Прив'язки ® установити прапорець По сітці (Дивись розділ Глобальні привязки)

Допоміжні побудови будуть розглянуті пізніше

1.2.2 Види геометричних примітивів: крапка, відрізок, допоміжна пряма, коло, дуга, еліпс, ламана, криві NURBS і Бєз’є.

1.2.3 Стиль геометричних примітивів і задання стилю

Геометричні примітиви мають свій стиль (тобто накреслення: основна лінія, тонка, осьова, допоміжна і т. д.), які можна змінювати:

Рядок параметрів ® перемістити курсор у поле Поточний стиль ® клацнути мишею ® у діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати поточний стиль примітива

1.2.4 Побудова примітивів

Побудова відрізків

Основна команда – Введення відрізка.

Параметри введення:

Основні - координати двох крапок;

Допоміжні – крапка, довжина і кут.

Розширені команди побудови відрізків:

Рівнобіжний відрізок;

Перпендикулярний відрізок;

Дотичний відрізок із зовнішньої крапки;

Дотичний відрізок через крапку кривої;

Відрізок, дотичний до двох кривих.

Вправи для виконання на ПЕОМ.

Виконати настроювання формату А3, розташування - горизонтальне. Для кожної вправи створювати новий вид (Меню Компонування ®команда Новий вид).

1. Побудувати відрізок з координатами точок Р1(0;0), Р2(30;45).

Послідовність побудови: [Ctrl]+[0] ® [Enter] ® [Alt] + [2] ® ввести число 30 ® [Tab] ® ввести число 45 ® [Enter]

2. Побудувати відрізок P2 P3 із введенням параметрів точки (прив'язатися до точки P2), довжини і кута (видержати розміри, згідно рисунка)

Рисунок до вправи 2.

3. Побудувати контур по кроку курсору, використовуючи рисунок.

Рисунок до вправи 3.

Послідовність побудови:

Вибрати на Панелі інструментів команду Відрізок ® прив'язатися до крапки (0;0) виду ® натиснути [Enter] ® [Alt]+[ш] ® ввести значення кроку рівне довжині відрізка 25® [Enter] ® зафіксувати точку [Enter] ® Натиснути на стрілку переміщення курсору [­] ® [Enter] ® [Alt]+[ш] ® ввести значення кроку рівне довжині відрізка 23 ® [Enter] ® [Enter] ® Натиснути на стрілку переміщення курсору [®] ® [Enter] ® [Alt]+[ш] ® ввести значення кроку рівне довжині відрізка 12 ® [Enter] ® [Enter] ® Натиснути на стрілку переміщення курсору [¯] ® [Enter]

4. Побудувати контур по сітці.

Рисунок до вправи 4.

Послідовність побудови:

1)  Встановити масштаб відображення (у СТрічці поточного стану): »0,8

2)  Включити сітку

3)  Встановити крок 5 мм

4)  Включити об'єктну прив'язку По сітці

Вибрати на Панелі геометричних побудов команду Введення відрізків і, з на кроком 5 мм, побудувати контур.

Примітка. При побудові безупинного контуру командою Введення відрізків Необхідно фіксувати кінець першого і початок другого відрізка, тобто двічі натискати [Enter]. Команда Введення відрізків У приведеному прикладі використовується тільки в навчальних цілях, тому що для безупинного контуру краще використовувати команду Безупинне введення об'єктів.

Побудова кола

Основна команда – Введення кола

Параметри введення: координати центра, радіус (точка на образуючий), промальовування осей.

Розширені команди:

Коло по 3 точкам;

Коло з центром на елементі;

Коло, дотичне до кривої;

Коло, дотичне до двох кривих

Коло по двох точках

Рекомендації:

1 Для того, щоб побудувати кілька кіл однакового радіуса, необхідно ввести потрібне значення радіуса в поле рядка параметрів і зафіксувати його, а потім натиснути кнопку Запам'ятати стан. Після цього послідовно ввести потрібну кількість кіл, вказуючи точки їхніх центрів.

1 Для того, щоб побудувати декілька концентричних ( мають загальний центр) кіл, необхідно задати точку центра, а потім натиснути кнопку Запам'ятати стан. Після цього послідовно ввести коло, вказуючи лежачі на них крапки.

Вправи

5. Для виконання вправ створити новий фрагмент. Виконати побудови використовуючи рисунок.

Рисунок до вправи 5

Послідовність побудови:

Вибрати на Панелі інструментів команду Введення кола ® У Стрічці стану в полі RAd ввести значення радіуса 20 ® натиснути [Enter] ® запам'ятати стан: на Панелі спеціального керування натиснути кнопку

® поміняти стиль лінії на осьову ® уключити відображення осей

® прив'язатися до крапки (0;0) ® [Enter] ® поміняти стиль лінії на основну ® ввести координати центра кола (-30;-60) ® [Enter] ® ввести координати центра кола (50;-40) ® [Enter] ® віджати кнопку Запам'ятати стан ® прив'язатися до крапки (0;0) ® [Enter]® відключити відображення осей ® у поле RAd ввести значення радіуса 10 ® [Enter] ® прив'язатися до точки перетинання осей для побудови кола R5 ® у поле RAd ввести значення радіуса 5 ® [Enter] ® на Панелі спеціального керування вибрати команду Коло, дотичне до трьох кривих ® клацнути мишею на колах ® клацнути мишею на потрібному колі так, щоб вона виділилася тонкою лінією ® Панель спеціального керування ® Створити об'єкт ® Перервати команду

Последнее обновление 30.11.11 17:57
 
 
Top! Top!