Помощь в учебе и работе
Главная Разное Діалектика та її альтернативи
 
 

Діалектика та її альтернативи Печать E-mail

1. Діалектика і метафізика як методи філософського мислення: історія становлення, загальна характеристика, світоглядне і методологічне значення.

2. Основні категорії і принципи діалектики. Їх світоглядне і методологічне значення.

3.Необхідність і шляхи оновлення діалектики. Синергетика як нова теорія розвитку.

Теми Доповідей і Рефератів:

1.Роздуми над роботою Ільєнкова Е. В. Античная диалектика как форма мысли /Ильенков Э. В. Философия и культура. М.1991.

2.Необхідність оновлення діалектики в сучасних умовах (підготувати доповіді за джерелами № 2, 5-7).

3.Сінергетика як нова теорія розвитку (підготувати доповіді за джерелами № 3, 4).

4. Принцип сходження від абстрактного до конкретного за роботою Г. Гегеля “ Хто мислить абстрактно?” (Гегель Г. Работы разных лет, т.1.)

5. Структурні зв’язки і їх відображення у категоріях діалектики.

6. Принцип системності.

7.Зв’язки детермінації і їх відображення у категоріях діалектики.

8. Принцип детермінізму і його сучасні модифікації.

5.Діалектика якісних та кількісних змін.

6.Суперечливість буття та пізнання. Діалектика заперечення.

7.Розвиток та прогрес.

Завдання:

Занотувати у словники поняття діалектика, метафізика, догматизм, еклектика, софістика, механіцизм, синергетика, категорії (діалектики), одиничне та загальне, явище та сутність, закономірність, форма і зміст, елемент, структура, система, принцип, випадковість та необхідність, можливість та дійсність, детермінізм, якість, кількість, стрибок, суперечність, протилежність, заперечення, зняття, розвиток, прогрес та регрес, принцип сходження від абстрактного до конкретного, принцип єдності історичного і логічного.

Питання до дискуссії:

1. Чи можна вважати, що в сучасних умовах діалектика вже застаріла?

2.Чи має в сучасних умовах метафізичний метод мислення позитивне значення?

3. У чому полягає світоглядне і методологічне значення сінергетики?

4. У чому відміни між діалектикою і софістикою?

Література:

1.  Кедров Б. М. Беседы о диалектике. М.1983.

2.  Алтухов В. Л. О становлении новой формы диалектики // Философские науки 1990,№2.

3.  Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожинім // Вопросы философии 1992,№12.

4.  Бородин Е. Т. Современный философский материализм и синергетика// Вестник МГКУ.- 1999. - №1.

5.  Поппер К. Что такое диалектика? // Вопросы философии.- 1995.- №1.

6.  Швырев В. С. Как нам относиться к диалектике? // Вопросы философии. – 1995.- № 1.

7.  Яковлев В. А., Суркова Л. В. О востребованости диалектики в епоху постмодернизма // Вестник МГУ.- 1998.- № 3

8.  Лоскутов А. Ю.,Михайлов А. С. Введение в синергетику.- М.,1990.

9.  Князева Е., Курдюмов С. Пламень созидающий. Синергетика и Восток. - М., 1994.

10.  Материалистическая диалектика в 5-ти т.

11.  Философская єнциклопедия в 5-ти т. (відповідні статті).

12.  Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории. -2-е изд. - М., 1985.

13.  Категории диалектики, их развитие и функции / под ред. В. П. Иванова. – К.,1980.

14.  Агошкова Е. Б., Ахлибинский Б. В. Эволюция понятия системы // Вопросы философии.- 1998. - № 7.

15.  Князева Е. Н. Сложные систоремы и нелинейная динамика в природе и обществе // Вопросы философии.- 1998.- № 4.

16.  Князева Е. Н. Случайность, которая творит мир // Философия и жизнь. – 1991. -№ 7.

 

 
Top! Top!