Помощь в учебе и работе
Главная Разное АНТИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОВАКЦИН ПРОТИ ВИСОКОПАТОГЕННОГО ГРИПУ ПТИЦІ ТА НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ ПРИ ЩЕПЛЕННІ КУРЧАТ
 
 

АНТИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОВАКЦИН ПРОТИ ВИСОКОПАТОГЕННОГО ГРИПУ ПТИЦІ ТА НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ ПРИ ЩЕПЛЕННІ КУРЧАТ Печать E-mail

АНТИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОВАКЦИН ПРОТИ ВИСОКОПАТОГЕННОГО ГРИПУ ПТИЦІ ТА НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ ПРИ ЩЕПЛЕННІ КУРЧАТ

В статті представлені результати досліджень динаміки формування імунітету у добових курчат після одночасної вакцинації моновакцинами проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби, вивчені антигенні властивості цих біопрепаратів. Обґрунтована доцільність подальших досліджень по розробці асоційованої вакцини проти високпатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби. Ключові слова: Високопатогенний грип птиці, ньюкаслська хвороба, інактивована асоційована вакцина, моно вакцина. Вступ. Високопатогенний грип птиці та ньюкаслська хвороба відносяться до найбільш небезпечних вірусних хвороб птиці. За даними Міжнародного епізоотичного бюро, в 2007 році високопатогенний грип птиці (H5N1) було зареєстровано в 42 країнах світу, ньюкаслська хворобу - в 16 [1]. Ефективними заходами боротьби та попередження виникненнях цих хвороб є специфічна профілактика із застосуванням інактивованих вакцин. У світі існує величезна кількість інактивованих вакцин проти цих захворювань як моновалентих, так і бівалентних. Але для формування у птиці напруженого стійкого імунітету, який здатен захищати птицю від польового епізоотичного збудника, необхідною умовою при виробництві вакцин є використання актуальних епізоотичних штамів. Перспективним напрямком є розробка асоційованих засобів специфічної профілактики цих захворювань, які одночасно будуть включати інактивований антиген високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби. З метою створення засобів специфічної профілактики цих небезпечних захворювань в ННЦ «ІЕКВМ» були розпочаті наукові дослідження щодо розробки технології промислового виготовлення асоційованої інактивованої емульсованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби. Перший етап досліджень - це визначення антигенних властивостей моновакцин проти грипу птиці та ньюкаслської хвороби при одночасному застосуванні. © Музика Д. В., Стегній А. Б., Пальваль А. В., 2008 Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького Том 10 № 2(37) Частина 1, 2008 236 Матеріали та методи. У роботі було використано інактивовану емульсовану вакцину проти високопатогенного грипу птиці «АвіФлуВак - ІЕКВМ» та інактивовану емульсовану вакцину проти ньюкаслської хвороби. Вакцину вводили добовим курчатам внутрішньом’язево в стегна в дозі 0,15 та 0,25 см3. Для проведення досліду було сформовано 4 групи курчат три дослідні та одна контрольна. Птиці першої групи вводили моновакцину проти висопатогенного грипу птиці, другої групи - моновакцину проти ньюкаслської хвороби, третьої групи – одночасно моновакцину проти ньюкаслської хвороби та моновакцину проти високопатогенного грипу птиці, птиця четвертої (контрольної) групи – залишалась не вакцинованою. Ревакцинацію курчат проводили через три тижні в тих самих дозах. Рівень антитіл до вірусу високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби визначали через 2 та 4 тижні після однократного введення вакцини, а потім кожні два тижні після ревакцинації. Проби крові у птиці брали з підкрильцевої вени. Отримання сироватки крові, її підготовку для досліджень та дослідження на наявність антитіл до вірусу високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби проводили в РЗГА за загальноприйнятими методиками [2, 3, 4]. В дослідженнях було використано тест-систему для виявлення антитіл до вірусу високопатогенного грипу птиці «АвіФлуТест Н5N1» виробництва ННЦ «ІЕКВМ». Результати досліджень. Для розробки вітчизняної інактивованої асоційованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби використовували виробничий штам вірусу грипу птиці А/курка/Сиваш/02/05(Н5N1) та виробничий штам «ЛГ-85» вірусу ньюкаслської хвороби. Ці виробничі штами були обрані не випадково. Обидва виробничі штами отримані з епізоотичних штамів, ізольованих від хворих курей на території України. Весь комплекс досліджень щодо ідентифікації вірусів провели співробітники ННЦ «ІЕКВМ». Були ретельно вивчені біологічні та молекулярно-біологічні характеристики цих штамів. Проведено секвенування геному вірусів, визначено патогенність вірусу для курчат. Проведено електронно-мікроскопічні дослідження, вивчено культуральні та антигенні властивості, здатність зберігатися в умовах низьких та наднизьких температур. Ці віруси вже добре зарекомендували себе як компоненти інактивованих моновакцин проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби. Так, інактивована емульсована вакцина проти високопатогенного грипу птиці «АвіФлуВак-ІЕКВМ», до складу якої входить інактивований антиген вірусу грипу птиці А/курка/Сиваш/02/05 (Н5N1), викликає у щепленої птиці утворення антитіл у високому титрі. Вже через 21 добу після одноразового щеплення титр антитіл у курей до вірусу становив 6,30±0,42 - 6,80±1,88 log2 в реакції затримки гемаглютинації, а після ревакцинації з інтервалом 3 тижні середній титр антитіл досягав 9,25-11,40 log2. Рівень антитіл у качок, гусей та індиків після ревакцинації становив відповідно 6,6±2,06; 6,4±0,89 та 7,5±0,57 log2 [5]. Інактивована вакцина проти ньюкаслської хвороби, до якої входить штам «ЛГ - 85», викликає у птиці утворення специфічних антитіл в титрах 1:512-1:2048 [6]. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького Том 10 № 2(37) Частина 1, 2008 237 Результати вивчення динаміки формування імунітету у курчат після щеплення представлені в таблиці 1 та 2. Таблиця 1. Динаміка накопичення антитіл у сироватці крові курчат після одноразового щеплення Після одноразового введення Через 2 тижні Через 3 тижні Вакцина Доза вакцини, см3 Н5 НХ Н5 НХ 0,15 Середній титр, log2 3,1 6,5 8,0 0 «АвіФлуВак» 0,25 Середній титр, log2 -* - 9,0 0 0,25 Середній титр, log2 0 6,5 0 1,8 Ньюкасла 0,15 Середній титр, log2 0 5,0 0 0 0,25 Середній титр, log2 0 5,2 0 1,1 «АвіФлуВак» + Ньюкасла 0,15 Середній титр, log2 0 7,6 0 0,6 Таблиця 2. Динаміка накопичення антитіл у сироватці крові курчат після дворазового щеплення Після двократного введення Через 3 тижні Через 5 тижнів Через 7 тижнів Вакцина Доза вакцин и, см3 Н5 НХ Н5 НХ Н5 НХ 0,15 Середній титр, log2 7,7 0 - 0 7,9 0 «АвіФлуВак» 0,25 Середній титр, log2 -* 0 8,4 0 6,5 0 0,25 Середній титр, log2 0 1,2 - - 0 2,0 Ньюкасла 0,15 Середній титр, log2 0 0,9 - - 0 2,7 0,25 Середній титр, log2 8,1 0,4 8,3 3,0 7,6 3,5 «АвіФлуВак» + Ньюкасла 0,15 Середній титр, log2 5,3 0 7,4 2,7 7,8 2,4 Примітка: *- не досліджували. Було встановлено, що після одноразового щеплення двома вакцинами у курчат антитіла в діагностичних титрах до вірусу грипу не виявлялися протягом 4 тижнів. Вони з’явилися тільки після ревакцинації, досягли рівня 8,1 log2 та трималися на цьому рівні протягом 7 тижнів спостереження. Що стосується ньюкаслської хвороби, то через 2 тижні після одноразового введення вакцин рівень антитіл до цього вірусу становив 5,2-7,6 log2, а через 4 тижні він істотно зменшився до 0,6-1,1 log2. Повторне введення вакцин привело до тимчасового зниження рівня антитіл з подальшим збільшенням до рівня 3,0-Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького Том 10 № 2(37) Частина 1, 2008 238 3,5 log2. У птиці контрольної групи (невакцинованої) антитіл до вірусу грипу та ньюкаслської хвороби встановлено не було. Невисокий рівень антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби, порівняно з рівнем антитіл до вірусу грипу, можна пояснити двома факторами: різними антигенними властивостями вірусів, а також різними ад’ювантами що використані при виробництві вакцин проти грипу та ньюкаслської хвороби. Висновки. 1. Введення птиці вакцин в невеликих дозах 0,15 та 0,25 см3 викликало утворення специфічних антитіл, що свідчить про високий антигенний потенціал виробничих штамів вірусу високопатогенного грипу птиці А/курка/Сиваш/02/05 та ньюкаслської хвороби «ЛГ-85». За результатами цих досліджень вважаємо за доцільне подальше використання цих штамів при розробці технології виготовлення інактивованої асоційованої вакцини проти високопатогенного грипу та ньюкаслької хвороби. 2. Одночасне застосування моновакцин проти грипу птиці та ньюкаслської хвороби не може забезпечити високий рівень антитіл до збудників цих хвороб, тому перспективним напрямком досліджень є розробка асоційованих вакцин з використанням місцевих епізоотичних штамів.

Література 1. Державний комітет ветеринарної медицини [Електор. ресурс] / Спосіб доступу: http://www. vet. org. ua – Заголовок з екрану 2. OIE Manual for Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals [Електр. ресурс] / Спосіб доступу: http://www. oie. int.– Заголовок з екрану 3. Диагностика вирусных болезней животных: Справочник / В. Н. Сюрин, Р. В. Белоусова, Н. В. Фомина. – М.: Агропромиздат, 1991. – 528 с. 4. Методы лабораторной диагностики вирусных болезней животных: Справочник / В. Н. Сюрин, Р. В.Белоусова, Б. В. Соловьев, Н. В. Фомина.– М.: Агропромиздат, 1986. – 351 с. 5. Іванов Г. Б., Стегній Б. Т., Музика Д. В., Бузун А. І., Герілович А. П., Головко А. М., Олійник Л. В., Абрамов А. В., Стегній М. Ю. Розробка вітчизняних засобів специфічної профілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні // Ветеринарна медицина України, №11, 2007, С.27-31 6. Сікачина В., Герман В., Голуб Ю., Короленко Л., Богдан Т., Зорін Я., Косолап Л. Перша вітчизняна інактивована вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці// Ветеринарна медицина України, №1, 2003, С.33-

 

 
Top! Top!