Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы ТИМЧАСОВА ТИПОВА ПРОГРАМА Навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія з офтальмологією та ортопедією»
 
 

ТИМЧАСОВА ТИПОВА ПРОГРАМА Навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія з офтальмологією та ортопедією» Печать E-mail

 

ТИМЧАСОВА ТИПОВА ПРОГРАМА Навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія з офтальмологією та ортопедією»

Для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації із спеціальності 7.130501 – «Ветеринарна медицина»

 

ПЕРЕДМОВА

Хірургія – одна з найдавніших лікарських дисциплін. Засобами хірургії можна за відносно короткий час відновити втрачену або знижену продуктивність тварин, сприяти її підвищенню. Хірургічні методи лікування широко використовуються для поліпшення або відновлення робочих якостей тварин, збільшення поголів'я тварин.

Курс загальної і спеціальної ветеринарної хірургії вносить істотний вклад у формування лікаря ветеринарної медицини широкого профілю. Вивчаючи дисципліну, майбутні спеціалісти набувають навичок організації і проведення науково обгрунтованих ефективних заходів профілактики та лікування хірургічних хвороб як у невеликих фермерських господарствах, так і в тваринницьких комплексах..

Хірургія як лікарська дисципліна розглядає видову реактивність тварин, розкриває причини та умови виникнення хірургічних хвороб, вивчає патогенез і морфофункціональні особливості їх перебігу, визначає методи їх діагностики, лікування та профілактики.

Загальна і спеціальна ветеринарна хірургія тісно пов'язана з оперативною хірургією та топографічною анатомією, а також з багатьма фаховими фундаментальними і прикладними дисциплінами.

Вивчення загальної ветеринарної хірургії дає змогу засвоїти основи хірургічної патології, скласти чітке уявлення про перебіг, принципи лікування та профілактики хірургічних хвороб тварин. Поряд з оперативною хірургією вона є базою спеціальної ветеринарно-медичної хірургії.

У курсі спеціальної ветеринарної хірургії вивчаються конкретні умови хірургічної патології окремих ділянок тіла тваринного організму, його органів і систем, місцеві особливості виникнення і перебігу захворювання, диференціальної діагностики, деталі лікувальних та профілактичних заходів. До складу спеціальної ветеринарної хірургії входять своєрідні, багато в чому самостійні курси – ветеринарна офтальмологія і ветеринарна ортопедія. Перша вивчає морфологію, фізіологію, методи дослідження та хвороби очей домашніх тварин, друга – будову, функцію, метаболізм копитець і копит, профілактику і лікування їх уражень, а також підковування.

Завдання Курсу «Загальна і спеціальна хірургія з офтальмологією та ортопедією»:

розробка та рекомендації по загальним принципам і засобам розпізнавання хірургічних хвороб (діагностика);

Біологічні та клінічні закономірності регенеративних процесів і одужання;

Ендогенні та екзогенні умови, які прискорюють процес одужання;

Принципи лікування травм, хірургічної інфекції та порушень обміну речовин;

раціональна дієтична годівля і умови утримання хворих тварин, загальні методи профілактики;

Організаційно-технологічні принципи хірургічної роботи;

Вивчення конкретних хірургічних хвороб в різних ділянках тіла тварини, його органах і системах, місцеві особливості виникнення хвороби, диференційна діагностика, деталі лікування і профілактичних заходів;

Вивчення морфології, фізіології, методів дослідження хвороб очей свійських тварин;

Вивчення будови, функції, метаболізму копит, профілактики і лікування хвороб, а також підковування.

Цілі курсу - формування бази знань, умінь і навичків у студентів, які дозволять у подальшому вирішувати конкретні завдання ветеринарної медицини, пов'язані з хірургічними хворобами, а також з підвищенням продуктивності тварин.

Вимоги до знань і умінь студентів, отриманих при вивченні дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія з офтальмологією та ортопедією».

Студенту необхідно

ЗНАТИ:

1. загальну і місцеву реакцію організму на травму, види травматизму і його профілактику;

2. принципи лікування запалювальних процесів у тварин;

3 види хірургічної інфекції та міри боротьби з нею;

4. види ран, біологію ранового процесу, принципи лікування ран. Методи зупинки кровотечі;

5. закриті механічні пошкодження, особливості їх перебігу і лікування;

6. особливості патогенезу і лікування опіків і відморожень у тварин;

7. етіологію, клінічні прояви, патогенез, принципи лікування і профілактики хвороб шкіри, судин, нервів, м'язів, сухожилків, суглобів і кісток;

8. пухлини, їх вплив на організм, принципи хірургічного лікування;

9. анатомо-топографічну характеристику органу зору, хвороби очей, профілактику масових кон'юнктиво-кератитів;

10. особливості перебігу, лікування хвороб в ділянці голови, шиї, потилиці;

11. проблеми лікування в торакальній та абдомінальній порожнинах;

12. особливості лікування гриж;

13. хвороби органів тазової порожнини і андрологію;

14. хвороби кінцівок і копит.

ВМІТИ:

1. проводити дослідження тварини з хірургічною патологією, ставити діагноз, призначати відповідне лікування і профілактувати хворобу;

2. клінічно розпізнати форму запалення і призначити відповідне лікування в залежності від виду тварини;

3. використовувати за призначенням етіотропну і патогенетичну терапію;

4. розпізнавати хірургічну інфекцію і відповідно призначати лікування;

5. провести дослідження раненої тварини, уточнити клінічну фазу ранового процесу і в залежності від виду тварини призначити відповідне лікування;

6. провести лікування закритих травм, опіків, відморожень, екзем, дерматитів, невритів, флебітів, артритів, міозитів, міопатозів, тендинітів, тендовагінітів, артозів, пухлин;

7. допомогти тваринам з електротравмами і радіаційними ураженнями;

8. провести пряме і непряме переливання крові свійським тваринам;

9. провести дослідження очей, поставити діагноз і призначити відповідне лікування при хворобах очей;

10. дослідити тварин з хірургічними хворобами в ділянці голови, шиї, грудної стінки, живота, проводити диференційну діагностику в цих ділянках, призначити лікування і організувати профілактику;

11. діагностувати і лікувати тварин з хірургічними хворобами в ділянці тазу, андрологічними хворобами і післякастраційними ускладненнями;

12. проводити діагностику хвороб кінцівок, призначати відповідне лікування при хворобах нервів, м'язів, сухожилків, переломах кісток на кінцівках;

13. лікувати бурсити в різних ділянках тіла тварини;

14. розчистити копито, розрізняти патології рогової капсули, хвороби копит і призначати відповідне ортопедичне лікування;

15. проводити новокаїнові блокади в різних ділянках тіла тварини;

16.проводити хірургічне лікування хвороб, хірургічну обробку.

МАТИ НАВИЧКИ:

1. в проведенні діагностичних операцій;

2. у використанні електролікування і світлолікування при хірургічних хворобах;

3. клініко-цитологічного дослідження ранових відбитків;

4. визначення груп крові, в постановці реакцій ізогемаглютинації, перехресної гемаглютинації;

5. у визначенні виду мікробів, колоній ранового ексудату, чутливості їх до антибіотиків;

6. по переливанню крові собакам, профілактувати анафілактичний і гемотрансфузіоний шок;

7. по використанню різних засобів остеосинтезу при переломах кісток;

8. в лікуванні злоякісних новоутворень у собак з використанням різних видів терапій;

9. в проведенні хірургічних операцій по екстирпації ока, екстракції кришталика, лікуванні завороту та вивороту повік;

10. виконання блокад по Гатіну, Голікову, Шитову і Бурчеладзе при хворобах очей;

11.дослідження тварин з хворобами в ділянках голови, шиї, грудної стінки, живота, хворобах кінцівок і копит;

12. в організації підковування коней.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Модуль 1

Вступ

Визначення поняття «ветеринарна хірургія» й дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія з офтальмологією та ортопедією». Місце загальної і спеціальної хірургії в циклі хірургічних та інших клінічних дисциплін.

Предмет загальної ветеринарної хірургії, її завдання та досягнення. Хірургічні способи лікування. Загальна характеристика хірургічних хвороб.

Структурно-логічний зв'язок із загальнонауковими і клінічними дисциплінами.

Структура навчального курса: загальна хірургія, спеціальна хірургія, офтальмологія, ортопедія.

1. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ

1.1. Травматизм тварин.

Поняття про травму і травматизм. Частота травм. Економічні наслідки.

Види травматизму: випадковий, експлуатаційний, спортивний, кормовий, транспортний, родовий, оперативний, воєнний. Профілактика травм.

Вплив травми на організм. Реакція організму на травму. Запалення, його види. Інтенсивність запалення. Нормергічне, гіперергічне та гіпоергічне запалення. Завершення запалення.

Шок. Етіологія, патогенез, симптоми. Види шоку. Лікування та профілактика.

Дослідження травмованих тварин.

Основи профілактики ускладнень і лікування при травмі.

1.2. Кровотеча.

Загальна характеристика кровотеч. Класифікація кровотеч (артеріальна, венозна, капілярна, паренхіматозна, внутрішньотканинна, внутрішньопорожнинна, зовнішня, арозійна).

Сила, тривалість і наслідки кровотеч. Природне, штучне, тимчасове спинення кровотеч. Остаточне спинення кровотеч. Переливання крові: визначення групи крові, способи переливання крові. Переливання ультрафіолетово опроміненої крові (УФОК). Ускладнення при переливанні крові.

1.3. Рани.

Поняття про рану; симптоми. Класифікація ран. Загоювання ран (первинним натягом, вторинним натягом). Характеристика грануляційної тканини. Рубцювання. Епітелізація. Загоювання під струпом. Сповільнення процесу загоювання ран.

Основи лікування про пораненнях. Дослідження пораненої тварини; цитологічне дослідження ранового виділення. Значення спокою при пораненнях. Профілактика ранової інфекції.

Оперативне лікування ран. Первинна хірургічна обробка ран. Повне висікання ран. Часткове висікання ран. Часткове закриття рани швами; дренажі. Вторинна хірургічна обробка ран. Вторинні шви: вторинні ранні та вторинні пізні шви.

Змертвіння. Етіологія, патогенез. Поняття про гангрену. Симптоми, лікування і профілактика.

Виразки. Етіологія, патогенез, класифікація, симптоми, лікування та профілактика.

Нориці. Етіологія, класифікація, патогенез, лікування та профілактика.

Сторонні тіла. Симптоми. Розсмоктування, інкапсуляція та інфекція при сторонніх тілах. Оперативне лікування.

Допоміжні засоби терапії при пораненнях. Лікування в період розвитку гнійної ранової інфекції. Лікування в період гранулювання рани та її епітелізації. Стимулювання загоєння ран.

1.4. Закриті механічні пошкодження.

Ушиб, розтяг і розрив. Розрив сухожилків і зв'язок. Гематома. Лімфоекстравазат. Травматичний періостит. Переломи кісток. Класифікація переломів. Симптоми і діагностика переломів. Загоювання переломів. Порушення процесу консолідації уламків і затримка утворення мозолі. Псевдосуглоб.

1.5. Термічні і хімічні ушкодження.

Опік. Ступені опіку. Лікування опіків. Хімічні опіки. Відмороження. Ступені відмороження. Лікування відморожень. Електротравма.

Радіаційні ураження. Види і ступені радіаційних уражень. Рани, забруднені радіаційними речовинами. Загоювання опіків на фоні променевої хвороби.

1.6. Хірургічна інфекція.

Гнійна інфекція. Збудники гнійної хірургічної інфекції. Захисні пристосування тваринного організму, протиінфекційна стійкість. Фактори, що сприяють хірургічній інфекції: авітамінози, ендокринні дисфункції, зниження імунобіологічної реактивності. Реакція організму на гнійну інфекцію. Лікування гнійних процесів.

Абсцес. Флегмона.

Гнійний періостит, остит, остеомієліт: симптоми, лікування, профілактика.

Загальна гнійна інфекція. Сепсис: етіологія, симптоми, лікування, профілактика.

Анаеробна інфекція. Етіологія, патогенез, симптоми, лікування та профілактика.

Гнильна (путридна) інфекція. Етіологія, патогенез, симптоми, лікування та профілактика.

Специфічні інфекції. Актиномікоз: патогенез і симптоми; лікування і профілактика. Актинобацильоз: патогенез і симптоми; лікування і профілактика. Ботріомікоз: патогенез і симптоми; лікування і профілактика. Стрептотрихоз: патогенез, симптоми і профілактика. Правець: патогенез і симптоми; лікування і профілактика.

Модуль 2

1.7. Хвороби шкіри.

Дерматит: етіологія, патогенез, симптоми, лікування та профілактика. Екзема: етіологія, патогенез, класифікація, симптоми, лікування та профілактика. Себорея: етіологія, патогенез, симптоми, лікування. Гнійні захворювання шкіри: фолікуліт, фурункул, карбункул; їх етіологія, симптоми та лікування.

1.8. Хвороби м'язів.

Міозит: етіологія, патогенез, класифікація, симптоми, лікування та профілактика. Міопатоз: етіологія, патогенез, симптоми (фасцикулярний координаторний міопатоз, міофасцикуліт), лікування та профілактика.

1.9. Хвороби сухожилків, сухожилкових піхв і бурс.

Тендиніт. Етіологія та симптоми. Гострий і хронічний асептичний тендиніт. Гнійний тендиніт. Паразитарний (онхоцеркозний) тендиніт. Дистрофічний остеотендиніт (десмоїдит); його роль у набутих змінах постави кінцівок та хворобах копитець і копит. Тендовагініт: етіологія, симптоми. Гострий та хронічний асептичний тендовагініт. Гнійний тендовагініт: симптоми, лікування та профілактика.

Бурсит. Етіологія, патогенез, симптоми. Гострий та хронічний асептичний бурсит: лікування та профілактика. Септичний бурсит: лікування та профілактика.

1.10. Хвороби судин.

Флебіт і тромбофлебіт. Лімфангоїт і лімфанодуліт. Варикозне розширення вен. Слоновість.

1.11. Хвороби суглобів.

Характеристика суглобів: суглобова капсула, синовіальна мембрана, синовіальна рідина, суглобовий хрящ.

Механічні ушкодження суглобів: ушиб (патогенез, симптоми, лікування); розтяг (патогенез, симптоми, лікування); вивих (патогенез, класифікація симптоми, лікування); рани суглобів (класифікація, симптоми, лікування).

Асептичне ексудативне запалення суглобів: серозний синовіт, серофібриновий синовіт: їх етіопатогенез, симптоми, лікування.

Септичне запалення суглобів. Етіопатогенез: симптоми. Гнійний синовіт, емпієма суглоба, капсулярна флегмона, гнійний панартрит: лікування та профілактика. Гранулематозний артрит: етіологія, патогенез, симптоми, лікування та профілактика. Ревмартрит: етіологія, патогенез, симптоми, лікування та профілактика.

Хронічні безексудативні процеси суглобів. Хронічний осифікуючий періартрит: етіологія, патогенез, симптоми, лікування. Деформуючий артрит: етіологія, патогенез, симптоми, лікування. Артроз: етіологія, патогенез, симптоми, лікування. Остеохондроз (остеохондропатія): етіологія, патогенез, симптоми, диференціація від артрозу, лікування та профілактика.

1.12. Ушкодження нервів і мозку.

Ушкодження нервів: роздавлювання, струс, ушиб, стиснення, розтяг: їх патогенез, симптоми та лікування. Парези і паралічі: етіопатогенез, симптоми та лікування. Неврити і радикулоневрити: етіопатогенез, симптоми та лікування. Травми головного мозку: струс, стиснення, ушиб: їх етіопатогенез, симптоми та лікування. Струс і ушиб спинного мозку: етіопатогенез, симптоми та лікування.

1.13. Пухлини.

Етіопатогенез, канцерогенез, види канцерогенезу. Морфогенез пухлин: доброякісні пухлини. Стадії розвитку пухлин. Метастазування. Симптоми пухлиноутворення. Діагностика та лікування.

Модуль 3

2. СПЕЦІАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Предмет і завдання спеціальної ветеринарної хірургії, її історія.

2.1. Хвороби в ділянці голови.

Хвороби ділянок голови. Паралічі лицевого і трійчастого нервів. Рани в ділянці голови. Кровотеча з носа. Новоутворення в носовій порожнині та в ділянці щелеп. Переломи кісток голови. Запалення придаткових пазух. Травми рогів. Рани і запалення щелепного суглоба. Вивих нижньої щелепи. Сторонні тіла в ротовій порожнині. Злакова хвороба. Рани та виразки язика. Гіперкінез язика.

Аномалії зубного прикусу. Неправильне стирання зубів. Переломи і тріщини зубів. Карієс зубів. Пульпіт. Альвеолярний періодонтит. Одонтогенний остеомієліт. Ураження зубів при флюорозі.

Рани привушної залози. Запалення слинних залоз та лімфатичних вузлів. Кісти слинних залоз. Гематома вушної раковини. Запалення вуха. Сторонні тіла в слуховому проході. Актиномікоз та актинобацильоз.

2.2. Хвороби в ділянці потилиці та шиї.

Рани та ушиби. Бурсити. Некроз потиличної зв'язки. Переломи та вивихи шийних хребців. Сторонні тіла в стравоході. Дивертикули стравоходу. Запалення яремної вени.

2.3. Хвороби в ділянці холки.

Поверхневі ушкодження. Травматичний дифузний набряк. Гематома та лімфоекстравазат. Бурсити холки. Фурункульоз та флегмона холки. Глибокі гнійно-некротичні процеси холки.

2.4. Хвороби в ділянці грудної стінки та попереку.

Рани грудної стінки. Переломи ребер. Остеомієліт ребра. Остеомієліт грудної кістки. Пневмоторакс. Гемоторакс.

Гнійне запалення м'язів спини та попереку. Переломи поперекових хребців. Спондиліт. Спондилоостеохондроз. Спондилоартрит.

2.5. Хвороби в ділянці живота.

Пупкова, пахвинна, промежинна, стегнова грижа; грижа білої лінії живота. Травматична черевна грижа. Перитоніт. Сторонні тіла травного каналу. Заворот та інвагінація кишок. Ілеус.

2.6. Хвороби в ділянці таза та хвоста.

Переломи кісток таза. Переломи крижової кістки. Переломи хвостових хребців. Некроз хвоста та параплегія тазових кінцівок. Розтяг крижово-клубового зчленування. Переломи крижової кістки. Аномалії анального отвору та прямої кишки. Випадання прямої кишки. Рани прямої кишки. Параректальні абсцеси та флегмони. Параректальні нориці. Гнійний паранальний аденіт м'ясоїдних.

2.7. Андрологічні хвороби.

Ушиби та рани препуція і статевого члена. Запалення препуція і статевого члена. Пухлини статевого члена. Фімоз. Парафімоз. Параліч статевого члена. Гематоцеле. Варикоцеле. Гідроцеле. Періорхіт. Орхіт та епідедиміт. Пухлини сім'яників. Запалення передміхурової залози. Гіпертрофія передміхурової залози. Запалення сім'яних міхурців.

Післякастраційні ускладнення. Кровотеча. Випадання сальника та кишки. Випадання загальної піхвової оболонки. Випадання кукси сім'яного канатика. Особливості післякастраційних ускладнень у баранів. Профілактика післякастраційних ускладнень. Післякастраційні ускладнення у свинок.

Модуль 4

2.8. Хвороби кінцівок.

Локомоторний апарат тварин. Статична та динамічна функції кінцівок. Постава кінцівок. Кульгавість. Визначення кульгаючої кінцівки. Дослідження кульгаючої кінцівки: спеціальні діагностичні проби. Ректальне дослідження. Застосування гарячих ван. Рентгенівське дослідження. Лабораторні дослідження.

Хвороби грудних і тазових кінцівок. Дистрофічний остеотендиніт (десмоїдит). Сегментарний фіброзит. Деформуючий поліостеоартроз (артрозна хвороба). Інфекційний артрит (поліартрит).

Хвороби грудних кінцівок. Параліч нервів плечового сплетення. Параліч передлопаткового нерва. Параліч променевого нерва. Параліч ліктьового нерва.

Гнійне запалення плечоголовного м'яза (абсцес). Розрив двоголового м'яза плеча. Ревматичне запалення плечових м'язів. Фасцикулярний міопатоз плечових м'язів.

Переломи лопатки. Переломи плечової кістки. Ушиб плечового суглоба. Рани плечового суглоба. Ревматичне запалення плечового суглоба. Розсікаючий остеохондроз головки плечової кістки. Асептичний некроз плечової головки у молодих собак і лошат. Артроз плечового суглоба. Деформуючий артрит плечового суглоба. Бурсит двоголового м'яза плеча. Запалення бурси заостного м'яза.

Ушиб та розтяг ліктьового суглоба. Вивих ліктьового суглоба. Гнійний артрит ліктьового суглоба. Ліктьовий бурсит. Переломи ліктьової та променевої кісток. Флегмона передпліччя.

Прекарпальний бурсит. Рани та ушиб суглоба зап'ястка. Запалення суглоба зап'ястка. Гранулематозний артрит. Періартрит суглоба зап'ястка. Контрактура суглоба зап'ястка. Запалення сухожилкових піхв зап'ястка. Переломи додаткової кістки.

Рани та розриви сухожилків ділянки зап'ястка, їх розтяг. Запалення сухожилків пальцьових згиначів і міжкісткового середнього м'яза. Тріщини і переломи кісток п'ястка (плесна). Осифікуючий періостит п'ясткових (плеснових) кісток.

Ушиб і рани путового суглоба. Розтяг путового суглоба. Вивих путового суглоба. Асептичний синовіт путового суглоба. Гнійний артрит путового суглоба. Деформуюче запалення путового суглоба. Контрактура путового суглоба. Запалення бурси спільного пальцьового розгинача. Запалення пальцьової сухожилкової піхви. Тріщини та переломи путової кістки. Запалення окістя путової кістки. Переломи сезамовидних кісток першої фаланги. Хронічне запалення сезамовидних кісток. Екзема і дерматит у ділянці першої фаланги.

Розтяг, вивих і рани вінцевого суглоба. Запалення вінцевого суглоба. Осифікуючий періартрит вінцевого суглоба. Осифікуючий періостит вінцевої кістки. Переломи вінцевої кістки.

Хвороби тазових кінцівок. Тромбоз черевної аорти. Спастичний парез. Параліч затульного, стегнового, сідничного, великогомілкового та малогомілкового нервів.

Ушиб м'язів крупа і стегна. Рани м'язів крупа і стегна. Запалення середнього сідничного м'яза, двоголового м'яза стегна, півсухожилкового та півперетинчастого м'язів. Фасцикулярний міопатоз сідничних м'язів. Зміщення (вивих) двоголового м'яза стегна. Запалення бурси середнього сідничного м'яза.

Розтяг та вивих кульшового суглоба. Запалення кульшового суглоба. Переломи стегнової кістки.

Бурсити в ділянці колінного суглоба. Розтяг, ушиб та рани колінного суглоба. Асептичне запалення колінного суглоба. Деформуюче запалення колінного суглоба. Гранулематозний артрит колінного суглоба. Вивих колінної чашки. Переломи колінної чашки.

Переломи великогомілкової та малогомілкової кісток. П'ятковий дистрофічний остеотендиніт та відрив п'яткового сухожилка. П'ятковий дистрофічний остеотендиніт та відрив п'яткового сухожилка. Розрив великогомілкового переднього та малогомілкового третього м'язів. Флегмона гомілки.

Переломи кісток заплеснового суглоба. Розтяг заплеснового суглоба. Рани заплеснового суглоба. Асептичний синовіт гомілково-таранного суглоба. Гнійне запалення гомілково-таранного суглоба. Артроз заплеснового суглоба. Хронічний деформуючий артрит (остеохондроз) заплеснового суглоба (шпат). Периартикулярний фіброзит заплеснового суглоба. Осифікуючий періартрит. Запалення плантарної зв'язки заплеснового суглоба. Тендовагініти в ділянці заплеснового суглоба.

Рани, ушиби, флегмона плесни. Гнійний остит та остеомієліт плесни. 

 
Top! Top!