Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы ТИМЧАСОВА ТИПОВА ПРОГРАМА Навчальної дисципліни АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН З ОСНОВАМИ АНДРОЛОГІЇ
 
 

ТИМЧАСОВА ТИПОВА ПРОГРАМА Навчальної дисципліни АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН З ОСНОВАМИ АНДРОЛОГІЇ Печать E-mail
27.11.11 19:43

 

ТИМЧАСОВА ТИПОВА ПРОГРАМА Навчальної дисципліни АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ТВАРИН З ОСНОВАМИ АНДРОЛОГІЇ

 

ПЕРЕДМОВА

Ветеринарне акушерство, гінекологія і біотехнологія розмноження сільськогосподарських тварин є комплексною профільною клінічною дисципліною, що разом з іншими клінічними дисциплінами формує лікаря ветеринарної медицини. Вивчення дисципліни дає змогу студентам засвоїти суть відтворення тварин, його фізіологічні прояви та патологічні відхилення, їх зв'язок з умовами годівлі, утримання, догляду та використання тварин, дією на них ендогенних та екзогенних факторів.

Курс ґрунтується на фундаментальній та загальнопрофесійній підготовці студентів з анатомії, фізіології, патологічної фізіології, оперативної хірургії, фармакології, біохімії, мікробіології, епізоотології, годівлі та ін. дисциплін програми підготовки лікаря ветеринарної медицини.

В результаті засвоєння дисципліни студенти повинні досконало оволодіти методами штучного осіменіння, діагностики вагітності та неплідності тварин, навчитися надавати кваліфіковану акушерську допомогу при нормальних і патологічних родах, діагностувати акушерські та гінекологічні захворювання, хвороби молочної залози і новонароджених тварин, здійснювати заходи щодо профілактики цих захворювань і лікування хворих тварин, самостійно розв'язувати практичні питання акушерства, гінекології і біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин.

Програма дисципліни реалізується шляхом викладання теоретичного курсу, написання історії хвороби (курсової роботи), навчальної та виробничої практик, що проводяться за окремими програмами навчального плану.

ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

Вступ

Зміст дисципліни. Коротка історія розвитку ветеринарного акушерства, гінекології і біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин. Стан, завдання і перспективи розвитку ветеринарного акушерства, гінекології і біотехнології розмноження щодо дальшого розвитку тваринництва.

Досягнення вітчизняних і зарубіжних учених з питань акушерства, гінекології і біотехнології розмноження тварин. Школа акушерів України. Організація відтворення стада і одержання здорового приплоду у господарствах різних форм власності.

Значення дисципліни та її місце серед інших ветеринарних і зоотехнічних наук. Методи вивчення курсу.

1. МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН

1.1. Морфологічна структура та фізіологічна функція органів
статевої
Системи самців

Морфологічна характеристика та видові особливості статевих органів самців (сім'яників, придатків сім'яників, додаткових статевих залоз, пеніса). Мошонка та її функції. Додаткові статеві залози та їх призначення. Сперміогенез. Статеві рефлекси самців - безумовні та умовні. Залежність прояву статевих рефлексів самців від типу нервової діяльності. Нейрогуморальна регуляція статевої функції у самців.

1.2. Морфологічна структура і фізіологічна функція органів статевої системи самок

Зовнішні і внутрішні статеві органи самок, їх морфологічна структура та видові особливості у корів, овець, свиней, кобил та дрібних тварин; іннервація, кровопостачання і лімфообіг статевих органів; дозрівання і атрезія фолікулів. Овогенез. Овуляція. Жовте тіло, його розвиток, будова і функція. Статева і фізіологічна зрілість організму самок. Вплив годівлі і утримання тварин на їх статеве дозрівання. Вік племінного використання тварин.

1.3. Статевий (естральний цикл)

Морфологічні зміни у статевій системі самок за Хіппом та іншими авторами. Фолікулінова та лютеїнова фази циклу. Стадії статевого циклу за А. П.Студенцовим: збудження, гальмування і зрівноваження. Тічка, загальна реакція (статеве збудження), статева охота і овуляція. Методи їх діагностики. Повноцінний, синхронний і асинхронний та неповноцінний (анестральний, ареактивний, ачібідний, ановуляторний) статеві цикли за А. П.Студенцовим.

Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на статеву функцію самок (годівля утримання, інсоляція, самець і т. ін.). Моноциклічні та поліциклічні тварини. Видові особливості перебігу статевого циклу у самок різних видів сільськогосподарських тварин. Нейрогуморальна регуляція статевої функції у самок. Гонадотропні та статеві гормони, їх значення та застосування. Синхронізація статевої функції за допомогою синтетичних гормональних препаратів.

2. ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Суть штучного осіменіння та його значення у тваринництві. І. І.Іванов - основоположник штучного осіменіння. Роль вітчизняних вчених у розробці методу штучного осіменіння.

Роль штучного осіменіння у племінній роботі, створенні нових і поліпшенні існуючих порід тварин.

Значення штучного осіменіння у профілактиці деяких форм неплідності та заразних захворювань тварин.

2.1. Фізіологічні основи і техніка одержання сперми

Методи одержання сперми (піхвовий, за допомогою губки, збирача, масажу, штучної вагіни, електроеякулятора та ін.), їх переваги і недоліки. Фізіологічні основи одержання сперми. Значення статевих рефлексів при одержанні сперми (тиск, температура, слизькість). Санітарно-гігієнічні вимоги до взяття сперми.

Особливості прояву рефлексів еякуляції у самців різних тварин.

Фізіологічні основи використання племінних плідників: умови утримання і використання племінних плідників для забезпечення їх статевої активності, одержання повноцінної сперми, високої запліднюваності самок, якісного приплоду. Вплив годівлі, утримання режиму статевого використання плідників на статеву активність і якість сперми. Утримання плідників у літній і зимовий періоди. Моціон та його вплив на статеву активність і якість сперми. Ветеринарно-профілактичні вимоги до відбору і утримання плідників. Контроль за станом їх здоров'я.

Учення І. П.Павлова про умовні рефлекси та його значення для організації раціонального утримання і використання племінних плідників.

Правила поводження з плідниками. Умови запобігання їх агресивності, правила техніки безпеки. Статевий режим для плідників.

Порушення статевих рефлексів, їх профілактика і усунення. Методи підвищення відтворювальної здатності самців.

2.2. Фізіологія і біохімія сперми

Сперма та її склад: спермії (сперматозоїди) та плазма сперми, їх фізіологічне значення. Хімічний склад сперми. Фізіологічні особливості сперми

Різних видів тварин (об'єм еякуляту, концентрація сперміїв, зовнішній вигляд та ін.). Спермії, їх будова, швидкість і види руху. Джерела енергії сперміїв - гліколіз (фруктоліз), дихання та розпад АТФ. Фізіологічні типи сперми. Анабіоз сперміїв та його значення. Гіпобіоз.

Вплив факторів зовнішнього середовища (температура, рН, осмотичний тиск, реакція середовища, світло, хімічні речовини і т. ін.) на виживання сперміїв. Біологічне значення молочної кислоти і цукру для сперміїв. Вплив складу середовища на спермії. Електричний заряд і аглютинація сперміїв. Буферність сперми, солі плазми сперми та їх роль. Температурний шок сперміїв.

2.3. Оцінювання якості сперми

Методи оцінювання сперми сільськогосподарських тварин. Візуальне оцінювання сперми за об'ємом еякуляту, консистенцією, кольором, запахом. Визначення густини, активності сперміїв, відсотка живих сперміїв та інтенсивності їх дихання. Визначення концентрації сперміїв, підрахунок патологічних і незрілих форм; оцінювання виживання сперміїв. Показники сперми, придатної для розрідження і осіменіння самок.

2.4. Розрідження сперми

Умови і тривалість зберігання сперміїв у придатках сім'яника. Причини загибелі сперміїв поза організмом: нагромадження продуктів метаболізму, витрати енергетичних ресурсів, дія мікробів.

Синтетичні середовища для розрідження сперми та їх призначення. Склад середовищ для сперми різних видів тварин залежно від температурного режиму зберігання. Застосування антибіотиків, сульфаніламідів і вітамінів при виготовленні середовищ. Технологія розрідження сперми. Допустимі ступені розрідження сперми. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо виготовлення середовищ і розрідження сперми. Біологічний контроль середовищ і препаратів, які застосовуються для їх виготовлення.

2.5. Способи зберігання та перевезення сперми бугая, барана, жеребця, кнура

Зберігання сперми: а) короткотривале зберігання за температури +2-+4°С (методи запобігання температурного шоку — витримування розрідженої сперми перед охолодженням, застосування жовтка курячого яйця, рівномірне сповільнене охолодження; правила паковува'ння і транспортування сперми); б) короткотривале зберігання за кімнатної температури; в) довготривале зберігання сперми за температури мінус 196° С в рідкому азоті. Теорія кріоконсервування біологічних об'єктів. Механізм кріопошкоджень і кріозахисту статевих клітин. Кріопротектори і механізм їх дії на статеві клітини за гіпотермії. Рідкий азот і його властивості.

Режим охолодження і теорія заморожування сперми. Процес еквілібрації. Обладнання для заморожування, зберігання і транспортування сперми. Контроль за якістю сперми в спермобанках і на пунктах штучного осіменіння.

2. 6. Фізіологія осіменіння самок

Статевий акт, його видові особливості. Статеві рефлекси. Зовнішні і внутрішні фактори, що діють на статеві рефлекси.

Підготовка самок до осіменіння. Види осіменіння: природне та штучне; їх виробнича та ветеринарно-санітарне оцінювання. Організація осіменіння: ветеринарний і зоотехнічний контроль за його проведенням у скотарстві, вівчарстві, свинарстві, конярстві.

Типи природного осіменіння. Механізм руху та виживання сперміїв у різних ділянках статевої системи самок.

2.7. Технологія штучного осіменіння Самок

Методи штучного осіменіння: піхвовий, цервікальний, матковий, трубний та їх видозміни. Оцінювання якості сперми на пункті штучного осіменіння, вимоги щодо активності та кількості сперміїв у дозі для запліднення самок різних видів тварин під час штучного осіменіння.

Способи штучного осіменіння: шприцом-катетером через піхвове дзеркало; з ректальною фіксацією шийки матки; маноцервікальний; матковий; яйцепровідний та їх обгрунтування.

Підготовка до осіменіння корів, овець, свиней, кобил, визначення оптимального часу їх осіменіння, час і кратність осіменіння. Особливості штучного осіменіння птиці.

2.8. Організація штучного осіменіння

Організація штучного осіменіння. Державні, кооперативні та приватні підприємства і пункти штучного осіменіння. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до будівництва і організації підприємств та пунктів штучного осіменіння. Пересувні пункти штучного осіменіння тварин.

3. ФІЗІОЛОГІЯ ЗАПЛІДНЕННЯ ТА ЕМБРІОГЕНЕЗУ

Суть запліднення та фактори, що його обумовлюють. Місце запліднення. Моторика матки. Пересування і виживання яйцеклітини. Біологічні реакції самки на сперму. Динаміка процесу запліднення. Вагітність: одноплідна, багатоплідна, первинна, повторна, додаткова. Нідація і розвиток зиготи. Розвиток ембріона у сільськогосподарських тварин.

4. ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ЕМБРІОНІВ

4.1. Фізіологічні основи та прикладне значення трансплантації
ембріонів

Коротка історія розвитку та внесок вітчизняних вчених у розробку технології трансплантації ембріонів. Організація центрів та пунктів трансплантації ембріонів.

Відбір, годівля та утримання корів-донорів та телиць (корів)- реципієнтів.

4.2. Методи викликання поліовуляції (суперовуляції) у донорів, її

Механізми

Характеристика застосовуваних гормональних препаратів - СЖК, ГСЖК, ФСГ, ХЛГ, ПГФ-2а. Схеми гормональної обробки тварин. Синхронізація охоти. Осіменіння корів-донорів.

4.3. Методи вимивання ембріонів

Хірургічні методи вимивання ембріонів (через розтин верхнього склепіння піхви; часткову гістероектомію, лапаратомію по білій лінії черева, лапаратомію у ділянці голодної ямки), видобування ембріонів з геніталій забитих тварин; нехірургічне отримання ембріонів.

4.4. Технологія роботи з ембріонами

Методи оцінювання, культивування та короткотермінового зберігання ембріонів. Одержання, дозрівання та запліднення ооцитів іп уііго. Визначення статі ембріонів. Мікрохірургія ембріонів. Клонування ембріонів.

4.5. Техніка та методи пересадки ембріонів реципієнтам

Необхідне обладнання, апаратура, інструменти, прилади, реактиви, розчини, спецодяг; умови для роботи лабораторії та біотехнолога; методи пересадки ембріонів.

Нові напрями біотехнології відтворення тварин.

5. АКУШЕРСТВО

5.1. Розвиток плоду і плодових оболонок

Трофобласт, прохоріон. Навколоплідна і сечова рідини, їх склад, кількість, походження і біологічне значення. Плацента, плодова і материнська частини плаценти. Взаємозв'язок навколоплідних оболонок за багатоплідної

Вагітності. Пупковий канатик, його будова і роль. Особливості кровообігу плоду. Живлення зародка і плоду за окремих фаз розвитку.

5.2. Фетоплацентарний комплекс

Механізм трофічної функції плаценти. Плацентарний бар'єр. Тривалість вагітності у різних видів тварин. Розвиток і положення плоду в матці у різні періоди вагітності, визначення його віку. Вагітність як фізіологічний процес. Вплив вагітності на організм матері.

Особливості обміну речовин в організмі вагітної тварини.

5.3. Методи діагностики Вагітності

Значення своєчасного і точного визначення вагітності і неплідності тварин. Клінічні методи діагностики вагітності. Рефлексологічний метод діагностики вагітності. Зовнішні методи діагностики вагітності тварин різних видів.

Внутрішні методи діагностики вагітності і неплідності (ректальний і вагінальний). Топофафія матки у вагітних і невагітних тварин. Методика ректального дослідження великих тварин на вагітність і визначення її термінів. Порівняльне оцінювання зовнішніх і внутрішніх методів діагностики вагітності. Лабораторні методи діагностики вагітності та їх порівняльне оцінювання. Застосування сонофафії для визначення ранніх термінів вагітності, статі плода та оцінювання його розвитку.

5.4. Патологія вагітності

Хвороби вагітних тварин. Вплив зовнішніх факторів і стану організму тварини на виникнення хвороб у вагітних тварин.

Смерть плоду, його муміфікація, мацерація, гнильний розклад. Прихований аборт.

Водянка плоду і плодових оболонок. Патологія плаценти. Запалення
плацент. Маткові кровотечі. Передчасні перейми і потуги. Набряк вагітних.
Залежування вагітних. Маткові грижі. Позаматкова вагітність. Виворот і
випадання піхви. ..

Аборти, їх класифікація (за А. П. Студенцовим): прихований (загибель резорбція зиготи зародка), повний, неповний. Аборти незаразні, інфекційні та інвазійні, ідіопатичні, симптоматичні. Діагностика і профілактика абортів.

Становлення відтворної здатності самок після аборту. Ускладнення після аборту

5.5. Фізіологія родів у тварин

Фізіологія родів у тварин. Фактори, що зумовлюють роди. Анатомо-топографічне взаємовідношення плоду до родових шляхів під час родів.

Положення, передлежання, позиція, членорозміщення плоду до і під час родів. Таз, як шлях для народження плоду. Пельвіметрія. Особливості будови таза самок різних видів тварин. Передвісники родів. Родові перейми і потуги. Стадії родів: підготовча, виведення плоду, послідова та їх тривалість. Видові особливості динаміки родового акту. Вплив положення матері на перебіг родів. Завершення родового процесу.

5.6. Фізіологія післяродового періоду

Фізіологія післяродового періоду. Поняття про післяродовий період. Загальні зміни в організмі самок. Інволюція статевих органів. Механізми інволюції ендометрію та міометрію у тварин та карункулів у корів; терміни відновлення статевої циклічності. Лохії. Перебіг післяродового періоду у корови, вівці, свині, кобили та інших тварин. Показники нормального перебігу і закінчення піляродового періоду. Залежність тривалості перебігу родів і післяродового періоду від стану організму матері, характеру перебігу родів, умов годівлі, утримання, догляду і експлуатації у різних видів тварин. Взаємозв'язок молочної залози і статевої системи.

5.7. Організація рододопомоги

Годівля, догляд, утримання і експлуатація вагітних тварин. Запуск корів та контроль за їх станом під час сухостою.

Підготовка самок до родів. Родильні відділення для тварин. Організація рододопомоги тваринам. Проведення родів у корів у боксах. Допомога під час нормальних родів. Догляд за новонародженими і роділлею.

5.8. Патологія родів

Причини патологічних родів: а) що залежать від організму матері (слабкі перейми і потуги; вузькість вульви і піхви; звуження шийки матки; спазми шийки матки; скручування матки; сухі роди); б) що пов'язані з неправильним розміщенням плоду (неправильні положення, позиція, передлежання і членорозміщення). Надання рододопомоги (підготовка тварин та акушера, правила рододопомоги, окремі випадки рододопомоги). Затримання посліду. Розрив матки, шийки матки. Розрив піхви, вульви, промежини. Травма тканин тазового пояса. Профілактика патології родів.

5.9. Оперативне акушерство

Суть і специфіка оперативного акушерства, його основні завдання. Підготовка до надання оперативної акушерської допомоги. Асептика і антисептика. Підготовка робочого місця для проведення акушерської операції. Передопераційне акушерське дослідження. Підготовка операційного поля. Акушерський інструментарій.

Виродковості плоду, які порушують перебіг родів. Загальна водянка плоду, водянка грудної і черевної порожнин. Водянка голови. Заяча губа. Двоїсті виродковості — дицефали, стернопаги, сакропаги, глобус. Розроджувальні операції.

Фетотомія: показання і протипоказання. Методи фетотомїї, переваги і недоліки. Кесарів розтин у корів, свиней, овець та інших тварин. Гістероектомія. Ампутація випалої матки. Штучний аборт.

5.10. Післяродові ускладнення у тварин

Фактори, які спричиняють ускладнення післяродового періоду. Субінволюція матки. Післяродовий вульвіт, вестибуліт, вагініт, цервіцит, метрит.

Післяродові інфекція та інтосикація. Акушерський сепсис. Пуерперальна септицемія, піємія, септикопіемія. Післяродова сапремія. Параметрит і периметрит. Післяродовий парез. Післяродова еклампсія. Післяродовий невроз. Залежування після родів. Поїдання посліду і приплоду. Заходи запобігання захворюванням тварин, які виникають під час родів і в післяродовий період. Організація контролю за перебігом післяродового періоду у корів.

5.11. Акушерська диспансеризація

Призначення і принципи акушерської диспансеризації. Діагностичні заходи. Профілактичні заходи. Лікувальні заходи. Строки і порядок проведення акушерської диспансеризації. Аналіз результатів.

6. ФГЗЮЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОНАРОДЖЕНИХ. ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТВАРИН

6.1. Хвороби новонароджених

Неонатальна патологія. Зміст дисципліни. Зовнішні і внутрішні фактори, які спричиняють народження слабкого, із зниженою резистентністю приплоду (аліментарні, імунологічні, інфекційні та ін.). Головні критерії життєздатності новонароджених телят, ягнят, поросят. Методи діагностики та лікування хвороб новонароджених. Асфіксія, її клінічні форми. Затримання меконію. Кровотеча із судин кукси пупка. Запалення пупка. Нориця урахуса. Природжені аномалії і виродковість новонароджених. Контрактура суглобів.

Природжена відсутність анального отвору і прямої кишки. Гіпотрофія.

Комплексна профілактика ненатальної патології. Повноцінна годівля і утримання тварин у період вагітності. Своєчасна і кваліфікована допомога під час родів. Догляд за новонародженим.

7. АНОМАЛІЇ ТА ХВОРОБИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

7.1 .Морфологічна структура молочної залози. Фізіологія лактогенезу

Роль нейрогуморальної системи у процесах молокоутворення і молоковіддачі. Вплив зовнішніх факторів на розвиток і функцію молочної залози. Вплив машинного, ручного доїння, ссання на стан молочної залози. Правила і техніка машинного і ручного доїння.

7.2. Види хвороб та аномалій молочної залози

Аномалії розвитку вим'я; вади розвитку дійкового каналу, агалактія та гіпогалактія, мастит, порушення кровообігу, травматичні пошкодження, захворювання шкіри вим'я, функціональні розлади вим'я. Мастит корів. Поширення маститів і економічні збитки від них. Роль зовнішніх і внутрішніх факторів (стан приміщень, догляд за тваринами, хвороби статевих органів і т. ін.) в етіології хвороб молочної залози.

7.3. Мастити

Класифікація маститів за А. П.Студенцовим, гострі та хронічні мастити, серозний, катаральний, гнійний, фібрінозний, геморагічний мастит. Гангрена вим'я. Наслідки маститу: видужування, індурація, гангрена і атрофія вим'я. Діагностика маститу. Лабораторні методи діагностики маститів. Лікування корів за різних форм маститу.

7.4. Агалактія та гіпогалактія, порушення кровообігу, травматичні

Пошкодження та функціональні розлади вим'я

Агалактія та гіпогалактія. Затримання молока. Вади молока. Молочні камені. Ретенційні кісти молочної залози.

Рани молочної залози. Ушиб вим'я. Новоутворення і пухлини молочної залози.

Нориці цистерни і дійок. Відсутність дійкового каналу. Звуження дійкового каналу. Звуження порожнини молочної цистерни. Лакторея. Папілома дійок і цистерни.

Сонячний опік та обмороження шкіри вим'я. Фурункульоз. Віспа. Висипи та інші екзантеми за кормових отруєнь.

7.5. Мастити в інших тварин

Мастит у кобил. Ботріомікоз вим'я кобил. Мастит у овець і свиней. Молочна гарячка свиней. Мастит у сук і кролиць. Екстирпація молочної залози у овець, кіз, собак, кішок та інших тварин.

Профілактика хвороб молочної залози.

8. ГІНЕКОЛОГІЯ

Суть ветеринарної гінекології та її завдання у профілактиці та ліквідації неплідності сільськогосподарських тварин.

Поняття про неплідність та яловість самок. Поширення неплідності та економічні збитки від неї. Класифікація неплідності тварин. Основні причини і форми неплідності.

8.1. Природжена, стареча, експлуатаційна та кліматична неплідність

Природжена неплідність на грунті неповноцінності яйцеклітини і сперміїв, невідповідності віку гамет, неповноцінності зигот, виродковості статевої системи та інших факторів. Фримартинізм. Гермафродитизм. Інфантилізм, аномалії піхви, шийки матки і матки. Профілактика природженої неплідності.

Стареча неплідність. Строки настання її у тварин. Зміни, які відбуваються у статевих органах з віком тварин. Показники для вибракувань старих тварин. Основні заходи профілактики старечої неплідності.

Кліматична неплідність. Вплив макро - і мікроклімату на статеву функцію тварин. Клінічні ознаки кліматичної неплідності (неповноцінні статеві цикли). Заходи профілактики кліматичної неплідності.

Експлуатаційна неплідність та її різновиди. Причини експлуатаційної неплідності корів (відсутність або скорочення сухостійного періоду, занадто подовжена лактація та ін.); експлуатаційна неплідність свиней, овець, підсисних і кумисних кобил. Головні заходи профілактики експлуатаційної неплідності.

8.2. Аліментарна неплідність

Суть та різновиди аліментарної неплідності. Аліментарний інфантилізм. Неплідність внаслідок загального голодування. Аліментарна дистрофія. Аліментарна неплідність внаслідок ожиріння; неплідність через неповноцінність раціону. Неплідність через надлишок або нестачу білків, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, макро - та мікроелементів. Основні заходи профілактики аліментарної неплідності.

8.3. Симптоматична неплідність

Неплідність як наслідок захворювання статевих та інших органів. Вульвіт, вестибуліт, вагініт. Вестибулярні та піхвові кісти. Гартнерит.

Хвороби шийки матки: ендоцервіцит, міоцервіцит, перицирвіцит. Індурація шийки. Неправильне положення шийки матки.

Хвороби матки, яйцепроводів і яєчників. Гострий і хронічний ендометрити. Прихований (субклінічний) хронічний ендометрит. Піометра. Гідрометра. Міометрит. Новоутворення матки. Атонія матки. Сальпінгіт.

Оофорит. Склероз яєчників. Атрофія яєчників. Періоофорит. Новоутворення яєчників.

Диференціальна діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних захворювань статевих органів у тварин. Міхурцевий висип. Інфекційний фолікулярний вестибуліт корів.

Вібріоз та трихомоноз як причини неплідності.

Персистентне жовте тіло. Кісти жовтих тіл. Лютсальні кісти. Анафродизія. Фолікулярні кісти. Німфоманія. Гіпофункція яєчників.

Основні заходи лікування хворих тварин і профілактика симптоматичної неплідності.

8.4. Штучна неплідність

А) Штучно набута неплідність внаслідок неправильної організації
природного і штучного осіменіння — невмілий вибір часу осіменіння, пропуски
статевих циклів та неповноцінна сперма.

Б) Штучно спрямована неплідність — оперативні та інші методи кастрації самців і самок як метод селекційної роботи і підвищення продуктивності тварин.

8.5. Методи стимуляції статевої функції самок за різних форм неплідності

Показання і протипоказання щодо застосування гіпофізарних, статевих, рилізинггормонів, простагландинів, нейротрошшх та інших препаратів.

8.6. Гінекологічна диспансеризація

Призначення і принципи гінекологічної диспансеризації. Діагностичні, профілактичні та лікувальні заходи.

9. АНДРОЛОГІЯ

9.1. Суть, завдання та досягнення андрології

Суть андрології як науки. Головні її завдання та потреби практичного застосування. Досягнення в галузі андрології та сперматології. Значення андрології у вивченні захворювань статевих органів самців, їх лікуванні та профілактиці.

Методика андрологічного дослідження плідників (загальне клінічне дослідження, дослідження статевих органів, рефлексологічне дослідження, дослідження сперми). Методи фіксації, заспокоєння та знеболення під час дослідження плідників (за допомогою нейролептиків, нейролептанестезії, внутрішньотазової провідникової анестезії).

9.2. Андрологічні хвороби бугаїв

Парувальна імпотенція. Уроджені та спадково обумовлені аномалії розвитку статевих органів (гіпоплазія статевого члена, кровотеча з верхівки статевого члена під час ерекції, дисфункція ретракторних м'язів статевого члена, спіралеподібне викривлення статевого члена 'під час ерекції, персистуюча вуздечка). Набуті захворювання статевих органів. Механічні пошкодження статевих органів та їх ускладнення (екстрапрепуційні ушиби, рани, абсцеси, флегмони), інтрапрепуційні пошкодження (рани статевого члена та листків препуція), ретрапрепуційні пошкодження (розрив статевого члена, вивертання препуція, випадіння препуція, запалення препуція — акрогюстит, баланопостит), фімоз та параміфоз. Розлади статевих рефлексів. Новоутворення статевого члена та препуція.

9.3. Імпотенція та її види

Уроджена імпотенція (інфантилізм, гермафродитизм, крипторхізм, гіпоплазія сім'яників, сегментальна аплазія та гіпоплазія похідних вольфової протоки), стареча, кліматична, експлуатаційна, аліментарна (на фунті виснаження, ожиріння та якісної неповноцінності раціонів), штучно набута (на грунті порушень статевих рефлексів — обіймального, парувального, ерекції та еякуляції) і штучно скерована імпотенція.

Симптоматична імпотенція — на ґрунті захворювань сім'яників та їх придатків (травми, орхіт, епідидиміт та периорхіт, кісти сім'яника та придатка сім'яника, дегенерація, атрофія та фіброз сім'яників, фунікуліт, запалення і звуження сім'япроводів), запалень додаткових статевих залоз (везикуліт, простатит, бульбоуретральний аденіт, ампуліт), захворювань мошонки (хвороби шкіри мошонки, мошоночні та пахвові грижі, гематоцеле, гідроцеле).

9.4. Андрологічна диспансеризація

Андрологічна диспансеризація бугаїв-плідників. Вирощування і комплектування племпідприємств бугаями-плідниками. Ветеринарно-санітарні правила роботи із відтворення с.-г. тварин.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1.  Морфологічні особливості будови статевих органів самців с.-г. тварин, (анатомія та топографія статевого апарата самців). Оперативні методи підготовки пробників.

2.  Морфологічні особливості будови статевих органів самок с.-г. тварин. Вивчення їх функції. Роль яєчників (в т. ч. фолікулів, жовтого тіла.) Діагностика тічки, статевого збудження, охоти та овуляції у корів, овець, свиней, кобил.

3. Підготовка приміщень, інструментів та матеріалів до роботи зі
спермою. Одержання сперми від плідників. Приготування розчинів, тампонів,
серветок, фільтрів; стерилізація інструментів, розчинів, посуду, вазеліну та
інших матеріалів. Збирання та підготовка штучних вагін до використання.
Отримання сперми від бугая, барана, кнура, жеребця та інших самців.

4. Технологічні та ветеринарно-санітарні правила роботи із спермою.
Оцінювання еякуляту за об'ємом, кольором, запахом та консистенцією.
Мікроскопічне оцінювання сперми за густиною та активністю сперміїв.
Правила оцінювання сперми, що зберігається за 2-4°, кімнатної температури та -196°С. Визначення кількості живих та патологічних форм сперміїв.
Оцінювання якості сперми за виживанням сперміїв. Методика визначення
мікробного забруднення, колітитру і колііндексу сперми. Вивчення впливу на
сперму хімічних та фізичних факторів — світла, різного осмотичного тиску та рН, низької температури, води, розчинів лугів, кислот, спирту.

5. Розрідження сперми. Вивчення складу середовищ для розрідження
сперми плідників різних видів тварин. Виготовлення середовищ для
розрідження і зберігання сперми за різних температур. Показники сперми,
придатної до розрідження та зберігання. Методика розрідження, ступінь
розрідження та оцінювання розрідженої сперми.

6. Зберігання розрідженої сперми за 2-4°, кімнатної температури та -
196°С. Методика заморожування сперми в рідкому азоті, розморожування
сперми і оцінювання її якості. Правила безпеки під час роботи з рідким азотом.

7. Техніка штучного осіменіння, корів, овець, кобил, свиней та птиці.
Визначення оптимального часу осіменіння корів та телиць, підготовка їх до
осіменіння візуально-, мано-, епі-, ректо-, цервікальними методами. Визначення оптимального часу осіменіння свиноматок. Підготовка інструментів і тварин та техніка осіменіння свиноматок. Визначення оптимального часу осіменіння кобил, овець і кіз. Підготовка інструментів, тварин та техніка осіменіння кобил візуально та мано-матковими методами, овець та кіз візуально-цервікальним та піхвовим методами. Інструменти та техніка для штучного осіменіння птиці.

8.  Організація штучного осіменіння. Ветеринарно-санітарні правила роботи на станціях та пунктах штучного осіменіння. Облік і звітність при штучному осіменінні. Вивчення чинних інструкцій із штучного осіменіння тварин,

9.  Підготовка тварин, обладнання та матеріалів до проведення трансплантації ембріонів. Відбір тварин на донорів та реципієнтів. Вивчення гормональних препаратів ембріонів. Складання схеми гормональної підготовки тварин для викликання суперовуляції та синхронізації охоти.

10. Методи вимивання ембріонів. Підготовка тварин, інструментів та матеріалів; методика хірургічного та нехірургічного вимивання ембріонів, їх пошуку та оцінювання, культивування та зберігання. Оволодіння методами пересадки ембріонів.

11. Методи пересадки ембріонів: хірургічні та нехірургічні.
Ознайомлення з роботою центрів біотехнології розмноження тварин. Виїзне
заняття.

12. Анатомо-топографічні зміни в статевих органах і усьому організмі
самок свійських тварин під час вагітності. Вивчення плідних оболонок
пупкового канатика, плацент та кровообігу плодів різних видів тварин.
Особливості з'єднання хоріона зі стінкою матки у різних тварин. Будова
карункула і катиледона.

13.  Діагностика вагітності. Набуття навичок діагностики і визначення термінів вагітності у тварин. Клінічні методи діагностики вагітності та неплідності самок свійських тварин. Методика ректального дослідження статевих органів у корів та кобил (вправи на відкритому і закритому фантомах). Ректальна діагностика вагітності корів та кобил на м'ясокомбінаті та в господарстві. Методика рефлексологічної діагностики вагітності у корів, овець, свиней, кобил.

14.  Правила і методи дослідження викиднів для виявлення причини аборту. Визначення віку абортованих плодів і життєздатності новонароджених тварин. Демонстрація хворих тварин. Діагностика хвороб вагітних тварин. у клініках, навчальному та інших господарствах.

15.  Правила ведення нормальних родів. Ознайомлення з роботою родильних відділень. Клінічне дослідження тварин перед родами та під час родів. Підготовка і переведення тварин у родильні відділення, їх характеристика. Основні правила ведення нормальних родів та догляду за новонародженим (обробка пуповини, очищення носових ходів і ротової порожнини від слизу). Акушерські інструменти, їх підготовка та застосування під час надання акушерської допомоги тваринам. Визначення правильних і неправильних взаємовідношень плоду і родових шляхів матері (вправи на відкритому і закритому фантомах). Догляд за новонародженими і породіллею після родів. Вивчення перебігу післяродового періоду.

16.  Техніка акушерських операцій. Основні принципи оперативної рододопомоги. Неправильні взаємовідношення плоду і таза тварини. Перерозвиненість плоду. Вузький і деформований таз. Оперативна техніка за неправильних розміщень голови плоду у великих тварин (за бокової та нижньої позицій) і перекручування шиї. Техніка виправлення неправильно розміщених кінцівок за головного передлежання плоду у великих і дрібних тварин. Карпальне і плечове передлежання кінцівок. Згинання кінцівок у ліктьовому суглобі. Техніка виправлення неправильно розміщених кінцівок за тазового (п'яткового, стегневого) передлежання, а також неправильно розміщеного хвоста.

Діагностика і оперативна техніка за нижньої і бокових позицій, неправильних положень (поперечного і вертикального із спинним і черевним передлежанням). Двійнята. Випадання пуповини.

17. Методи фетотомії. Операції на голові плоду: зменшення розмірів голови, ампутація голови за неправильного її розміщення, ампутація правильно розташованої голови. Ампутація правильно передлежачої передньої кінцівки одномоментним і двомоментним способами. Ампутація зігнутої у плечовому і ліктьовому суглобах кінцівки. Зменшення і розтин грудної клітки плоду. Зменшення тазового пояса за тазового передлежання: розсікання таза і розтин попереку. Ампутація тазових кінцівок за тазового і правильного членорозміщення передлежання. Ампутація кінцівок за стегнового передлежання, п'яткового передлежання (у скакальному суглобі). Видалення внутрішніх органів. Розсікання плоду навпіл. Зменшення об'єму плоду зруйнуванням його хребта.

Вивчення техніки операцій на плодах, доставлених з м'ясокомбінату.

18. Кесарів розтин у корів, овець і кіз, свиней, кобил, собак. Екстирація вагітної матки. Штучний аборт.

19. Засвоєння прийомів надання акушерської допомоги тваринам при окремих хворобах: відокремлення посліду, техніка накладання фіксуючих петель, бандажів та швів на вульву; піднімання корів при залежуванні. Техніка вдування повітря у вим'я; знеболювання матки; зрошування піхви і шийки матки.

20. Набуття навичок з діагностики патології родів, техніки рододопомоги, діагностики післяродових захворювань, їх профілактики. Робота в господарствах і установах ветеринарної медицини для набуття навичок з діагностики патології родів.

21. Ознайомлення з методами організації профілактики хвороб
новонароджених. Вивчення препаратів музею кафедри. Вивчення умов
господарств. Робота у профілакторії.

22. Методика обстеження молочної залози та лікування її уражень (робота з хворими тваринами у клініці та господарствах):огляд, пальпація, пробне здоювання, катетеризація дійок, введення лікарських речовин у вим'я, операції на дійках (тварини, забійний матеріал). Лабораторні методи діагностики маститів. Методи знеболювання молочної залози. Встановлення причин маститів і розробка їх лікування та профілактики в комплексах і на великих фермах.

23. Обстеження господарств для встановлення причини неплідності. Діагностика неплідності самок. Дослідження і демонстрація неплідних тварин. Практичне вивчення методів запобігання неплідності тварин та її лікування.

24. Методика розрахунку економічних збитків від неплідності тварин. Розробка комплексу заходів з профілактики і ліквідації неплідності.

25. Акушерська та гінекологічна диспансеризація маточного поголів'я. Методика диспансеризації. Вивчення документації та музейних препаратів кафедри. Екскурсія в передове господарство.

26. Андрологічна диспансеризація плідників. Оволодіння методами
андрологічного дослідження самців, діагностики розладів у них статевої
функції, встановлення причин та форм імпотенції, вивчення методів її
профілактики та лікування.

Теми курсових робіт (історій хвороби) розробляються кафедрами окремо для кожного студента і виконуються на базі господарства установ ветеринарної медицини.

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ, %

Назви розділів дисципліни

Лекції

Лабораторно-практичні Заняття

Вступ

Морфо-фізіологічні основи відтворення тварин

Штучне осіменіння с.-г. тварин

Фізіологія запліднення та ембріогенезу

Трансплантація ембріонів

Акушерство

Фізіологічні особливості новонароджених. Хвороби новонароджених тварин

Аномалії та хвороби молочної залози

Гінекологія

Андрологія

Всього

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Акатов В. А. и др. Ветеринарное акушерство и гинекология. /В. А. Акатов, ГА. Кононов, А. И. Поспєлов, И. В. Смирнов. — Л.: Колос, 1977. — 656с.

Валюшкин К. Д. Акушерско-гинекологическая диспансеризация коров и телок. — Минск: Ураджай, 1987. — 128 с.

Студенців А. ГГ. и др. Ветеринарное акушерство и гинекология /А. П. Студенцов. В. С.Шипилов, Л. Г.Субботина, О. Н.Преображенский; Под ред. В.С. Шипилова 6-е изд. испр. и доп. — М.: Агропромиздат, 1986. — 480 с.

Воскобойников В. М. Маститьі коров. — Минск: Ураджай. 1981. — 135 с.

Воронин И. И. Болезни бьїков-производителей. — К.: Урожай, 1979. —120с.

Герасименко В. Г. Биотехнология. Учебное пособие. — К.: Вища шк., 1989. —343 с.

Довідник по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин. Я. В.Смирнов, Д. Т.Вінничук, М. Т.Денисеко, Г. С.Шарапа; За ред. І. В.Смирнова.

— К.: Урожай, 1980. —144с.

Зверева Г. В., Хомин С. П. Гинекологические болезни коров. — К.: Урожай, 1976. — 152 с.

Зверева Г. В., Чухрій Б. М. Довідник техніка ио штучному осіменінню тварин. — К.: Урожай. 1987. — 118 с.

Квасницкий А. В. Искусственное осеменение свиней. — К: Урожай, 1983. —188 с.

Квасницкий А. В., Мартьшенко Н. А., Близяюченко А. Г. Трансплантация змбрионов и генетическая инженерия в животноводстве. — К.: Урожай, 1988.,

— 264.

Логвинов Д. Д., Чумакова ТА. Физиология и патология внмени у коров.

— К.: Урожай, 1971. —268.

Логвинов Д. Д. Беременность и родн у коров. — К.: Урожай, 1975. — 240с.

Оксамитний М. К. Субклінічні мастити у корів. — К.: Урожай, 1973. — 144с.

Практикум по ветеринарному акушерству, гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственньїх животньїх /С. Г.Бахтов, Г. В.Паршутин, И. И.Родин и др. — М.: Колос, 1965. — 180 с.

Смирнов І. В. Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. — К.: Урожай, 1971. —268 с.

Зверева Г. В. и др. Справочник по ветеринарному акушерству /Г. В.Зверева, В. Н.Олескив, С. П.Хомин и др.; Под ред. Г. В.Зверевой. — К.: Урожай, 1985.— 280 с.

Шипилов В. С. и др. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственньїх животньїх. /В. С. Шипилов, Г. В. Зверева, И. И. Родин, В. Я. Никитан — М.: Агропромиздат, 1988. — 235 с.

Шипилов В. С. Профилактика бесплодия сельскохозяйственннх животньїх. — М.: Знание, 1983. — 148 с.

Яблонський В. А. Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. — К.: Урожай, 1985. — 285 с.

Яблонский В. А. Трансплантация змбрионов у сельскохозяйственньїх животньїх. — Кишинев, 1988, — 97 с.

Последнее обновление 28.11.11 13:33
 
 
Top! Top!