Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: «Загальна та спеціальна ветеринарна хірургія з офтальмологією та ортопедією»
 
 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: «Загальна та спеціальна ветеринарна хірургія з офтальмологією та ортопедією» Печать E-mail
27.11.11 19:43

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: «Загальна та спеціальна ветеринарна хірургія з офтальмологією та ортопедією»

 

 

1.МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Загальна та спеціальна ветеринарна хірургія з офтальмологією та ортопедією дає студентам теоретичні і практичні основи і прищеплює технічні навички консервативного і хірургічного лікування тварин.

Хірургія є головною у вивченні умов хірургічної патології окремих ділянок тіла тваринного організму, його органів і систем, місцевих особливостей виникнення і перебігу заворювання, диференціальної діагностики, лікувальних та профілактичних заходів. До складу спеціальної ветеринарної хірургії входять своєрідні, багато в чому самостійні курси - ветеринарна офтальмологія і ветеринарна ортопедія. Перша вивчає морфологію, фізіологію, методи дослідження та хвороби очей свійських тварин, друга - будову, функцію, механізм копитець і копит, профілактику і лікування їх уражень, а також підковування.

Знання і практичні навики одержані студентами з дисципліни дозволять випускникам факультету ветеринарної медицини впевнено включатися у виробничий процес після закінчення вузу і вирішувати успішно практичні проблеми клінічної ветеринарії.

Перелік дисциплін, вивчення яких базується на знанні предмету в межах програми.

Назва дисципліни

Період вивчення (курс, семестр)

П/п

Денна форма навчання

1.

2.

Виробнича переддипломна практика.

Дипломна робота

5 / 9

5 / 10

Перелік дисциплін, які забезпечують засвоєння в межах програми

Назва дисципліни

Період вивчення (курс, семестр)

П/п

Денна форма навчання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Анатомія с/г тварин.

Нормальна фізіологія с/г тварин.

Патологічна фізіологія с/г тварин.

Фармакологія.

Клінічна діагностика.

Оперативна хірургія.

1-2 / 1-3

2 / 3-4

2-3 / 4-5

3 / 5-6

3 / 5-6

3 / 5-6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва розділу

К-ть

Розподіл годин, денна форма навчання

Всього

Тем

Лекції

Лаб. занят.

Практ. занят.

Семін.

Занят.

Навч. практ.

Самост

Робот.

1.

Загальна хірургія. Загальна та місцева реакція організму на травму.

2

2

3

-

-

-

4

9

2.

Хірургічна інфекція. Анаєробна інфекція.

2

2

2

-

-

6

12

22

3.

Сепсис.

1

2

2

-

-

-

4

8

4.

Відкриті механічні ушкодження (рани). Біологія раневого процесу. Видові особ-ливості загоювання ран.

2

2

12

-

-

4

14

32

5.

Хвороби шкіри. Хвороби нервової системи.

2

2

-

-

-

-

8

10

6.

Хвороби м¢язів. Хвороби сухожилків.

2

2

2

-

-

-

6

10

7.

Хвороби кісток.

1

2

2

-

-

-

-

4

8.

Хвороби суглобів.

1

2

3

-

-

-

-

5

9.

Пухлини.

1

2

4

-

-

-

4

10

10.

Хвороби в ділянці го-лови. Хвороби в діля-нці потилиці і шиї.

2

2

8

-

-

-

8

18

11.

Хвороби в ділянці живота.

1

2

2

-

-

-

4

8

12.

Андрологічні хвороби

1

2

2

-

-

-

4

8

13.

Післякастраційні ускладнення.

1

2

2

-

-

-

6

10

14.

Хвороби в ділянці грудних кінцівок.

1

2

8

-

-

2

9

21

15.

Хвороби тазових кінцівок.

1

2

4

-

-

-

8

14

16.

Офтальмологія.

1

4

8

-

-

4

8

24

25.

Ортопедія.

1

2

8

-

-

2

8

20

Всього:

23

36

72

-

-

18

107

233

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.

3.1 ЛЕКЦІЇ.

Номер

Обсяг, год.

№ п/п

Розділу теми

Тема та зміст лекцій

Денна ф. н.

 

1.

І.1

І.2

Загальна хірургія. Предмет загальної ветеринарної хірургії, її завдання та досягнення. Хірургічні способи лікування. Загальна характеристика хірургічних хвороб. Зв'язок з іншими дисциплінами.

2

 

Загальна та місцева реакції організму на травму. Нейрогуморальна реакція при травмах. Колапс. Шок (патогенез-лікування).

 

2.

І.3

І.4

Хірургічна інфекція. Анаеробна гнійна інфекція. Використання антибіотиків, сульфаніламідів та нітрофуранів при ній. Абсцес. Флегмона (етіологія, патогенез, лікування).

2

 

3.

І.5

1.4  Сепсис. Загальна хірургічна інфекція. Гнійно - резорбтивна лихоманка. Сепсис. Види його. Лікування.

2

 

4.

І.6

Відкриті механічні ушкодження (рани). Рани, їх класифікація. Кровотеча і її зупинка.

Види загоювання ран. Загоювання первинним натягом.

2

 

5.

І.9 І.10

Хвороби шкіри. Екзема. Дерматит. (Етіологія, патогенез, лікування, профілактика).

Хвороби нервової системи. Паралічі та парез. Травми головного та спинного мозку.

2

 

6.

І.11

Хвороби м'язів. Міозити, міонатози. Атрофія м'язів. (Лікування, профілактика, патогенез). Хвороби сухожилків, сухожильних піхв та сумок.Тендиніти, тендовагініти. Бурсити (етіологія, патогенез, лікування, профілактика).

2

 

7.

І.13

Хвороби кісток. Періостити, остити (етіологія, патогенез, лікування, профілактика).Переломи кісток.(Особливості загоювання переломів.

Ускладнення при загоюванні суглобів.

2

 

8.

І.14

Хвороби суглобів. Класифікація хвороб суглобів. Закриті травматичні асептичні хророби суглобів. Гнійне запалення суглобів.

2

 

9.

І.15

Пухлини. Класифікація. Вплив пухлини на організм. Доброякісні пухлини. Злоякісні пухлини. Карцинома. Саркома. Фібросаркома. Мелоносаркома.

2

 

10.

ІІ.1 ІІ.2

Хвороби в ділянці, голови. Рани, ушиби. Паралічі трійчатого нерва. Новоутвореення в ротовій порожнині. Актиномікоз. Етіологія, патогенез, лікування, профілактика. Хвороби в ділянці потилиці і шиї. Хвороби в ділянці холки. Травматичний дифузний набряк. Бурсити. Глибокі гнійно-некротичні процеси холки.

2

 

11.

ІІ.4

Хвороби в ділянці живота. Грижі.

2

 

12.

ІІ.5

Андрологічні хвороби. Ураження препуція, статевого члена, органів сім'яникового мішка та додаткових статевих залоз. Перитоніт.

2

 

13.

ІІ.6

Післякастраційні ускладнення. Особливості післякастрацийних ускладнень у баранів. Післякастраційні ускладнення у свинок.

2

 

14.

ІІ.7

Хвороби в ділянці грудних кінцівок. Анатомо-фізіологічна характеристика кінцівок. Кульгання. Методи дослідження при кульганні. Діагностика хвороб кінцівок.

2

 

15

ІІ.8

Хвороби тазових кінцівок. Ураження нервів, хвороби в ділянці крупа, стегна і гомілки. Переломи кісток. Хвороби в ділянці кульшового, колінного, заплесневого суглобів.

2

 

16.

ІІІ.1

Офтальмологія. Будова органу зону. Масові керато-кон'юктивіти ВРХ.

2

 

17.

ІІІ.1

Офтальмологія. Запалення повік. Катаракта. Глаукома. Гнійний панофтальміт і кератит.

2

 

18.

VI.1

Ортопедія. Будова копита. Хвороби копита. Пододерматити. Виразка м¢якуша

Бородавчатий пододерматит, лімакс. Ламініт. Ревматичне запалення копит. Флегмона вінчика, м¢якуша, міжпальцевого склепіння.

2

 

Всього:

36

1.2. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ.

Номер

Обсяг, год.

№ п/п

Розділу теми

Тема та зміст заняття

Денна ф. н.

 

1.

І.1

Знайомство з роботою в хірургічній клініці. Огляд приміщень та їх призначення. Обладнання. Документація. Історія хвороби.

1

 

2.

І.2

Клінічна характеристика форм запалення. Клінічні ознаки запалення, механізм дії тепла і холоду.

1

 

3.

І.2

Загальні Методи лікування тварин при запальних процесах. Ознайомитись з практич-ним застосуванням і механізмом дії на організм гідротерапії і масажу при запаленні.

2

 

4.

І.2

Світло та електролікування при хірургіч-них захворюваннях. Користування приладами світло - і електротерапії.

1

 

5.

І.5

Визначення крові На сумісність. Вивчити способи визначення крові на сумісність для трансфузії тваринам.

1

 

6.

І.5

Техніка переливання крові у тварин. Освоєння техніки переливання крові і застосуваня її практично.

1

 

7.

І.6

Відкриті уражешш м'яких тканин. Рани і методи дослідження пораненої тварини. Хірургічна обробка ран. Лікування раненої тварини.

2

 

8.

І.6

Цитологічний аналіз пораненої поверхні. Раневі відбитки.

1

 

9.

І.6

Лікування раненої тварини.

Практичні навички лікування хворих тварин.

2

 

10.

І.6

Демонстрація раненої тварини.

Практичні навички лікування хворих тварин.

1

 

11.

І.6

Патогенетична терапія. Новокаїнові блокади, аутогемотерапія, АЦС, АСД, тканинні препарати.

2

 

12.

І.3

Хірургічна інфекція. Клінічні форми гнійного запалення. Дослідження хворих тварин з фурункулами, абсцесами, флегмонами.

2

 

13.

І.7

Закриті пошкодження м'яких тканин. Хвороби судин і нервів. Діагностика і лікування. Різні ступені ушибів, розтягів, розривів тканин. Діагностика гематоми, лімфоекстравазат.

1

 

14.

І.9

Термічні і хімічні пошкодження.

Обмороження. Методи дослідження хворих тварин з характером перебігу опікової хвороби.

2

 

15.

І.11

Хвороби м'язів. Методи діагностики

Захворювання м'язів. Призначення і проведення правильного лікування.

2

 

16.

І.13

Хвороби кісток. Діагностика, лікування і профілактика хвороб кісток.

2

 

17.

І.14

Хвороби суглобів.

Діагностика, лікування і профілактика гострих асептичних безексудативних захворювань.

2

 

18.

І.14

Змертвіння, виразки, нориці. Вивчення етиології та особливостей перебігу цих хвороб.

2

 

19.

І.15

Амбулаторний прийом тварин з хірургічною патологією. Відпрацювання хірургічних навичок при проведенні хірургічних операцій.

2

 

20.

І.15

Новоутворення та грижі. Техніка операційного втручання, методи діагностики.

2

 

21.

ІІ.1

Хвороби в ділянці голови. Вивчененя характеру перебігу розвитку хвороб в ділянці голови.

2

 

22.

ІІ.1

Хвороби язика і зубів. Методи дослідження ротової порожнини.

2

 

23.

ІІ.2

Хвороби в ділянці потилиці та шиї. Обгрунтування діагнозу, прогнозу, призначення лікування. Діагностика патологічних процесів в ділянці потилиці.

2

 

24.

ІІ.3

Хвороби в ділянці грудей. Методи лікування ран грудної стінки, їх дослідження і диференціація.

2

 

25.

ІІ.4

Хвороби в ділянці черевної стінки та органів черевної порожнини. Ознаки хвороби тварин з припуханням в ділянці черевної стінки.

2

 

26.

ІІ.5

Хвороби сечостатевих органів. Відпрацювання техніки оперативного втручання. Діагностика хвороб сечостатевих органів, методи лікування.

2

 

27.

ІІ.4

Післякастраційні ускладнення. Діагностика ускладнень, які виникають в зв'язку з кастрацією.

2

 

28.

ІІ.7

Методи дослідження хвороб кінцівок: Гарячі ванни, провідникова анестезія, кульгавість. Методи діагнос-тики хвороб кінцівок, особливості захворювань кінцівок, методи їх лікування.

4

 

29.

ІІ.7

Хвороби грудних кінцівок. Методи діагностики хвороб кінцівок, особливості захворювань, мегоди їх лікування.

4

 

30.

ІІ.8

Хвороби тазових кінцівок. Методи діагностики хвороб кінцівок, особливості захворювань, методи їх лікування.

2

 

31.

ІІ.9

Хвороби в ділянці крупу і тазу.

Відпрацювання техніки оперативного втручання.

2

 

32.

ІІІ.1

Офтальмологія. Загальні дані про органи зору. Дослідження ока (загальні методи).

2

 

33.

ІІІ.1

Офтальмологія. Дослідження проникаючої преломлюючих середовищ ока. Операції в ділянці ока.

4

 

34.

ІІІ.1

Офтальмологія. Клінічні методи дослідження тварин з ушкодженням очей.

2

 

35.

IV.1

Ортопедія. Анатомія і фізіологія пальця у тварин. Дослідження тварин з хворобами копит та копитець.

2

 

36.

IV.2

Ортопедія. Форма копит і копитець. Ортопедична обробка копит та підковування. Розчистка копит і копитець.

2

 

37.

IV.3

Ортопедія. Хвороби в ділянці вінчика та тканин міжпальцевого склепіння.

2

 

38.

IV. 4

Ортопедія. Хвороби в ділянці підошви та стінок копит і копитець.

2

 

Всього:

74

3.5. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА.

Номер

Обсяг, год.

№ п/п

Розділу теми

Тема та зміст заняття

Денна ф. н.

 

1.

І.3

Хірургічна інфекція. Лікування тварин з аеробною інфекцією.

6

 

2.

І.6

Рани. Лікування поранених тварин.

4

 

3.

ІІ.7

Хвороби кінцівок. Діагностика та лікування тварин з хворобами кінцівок.

2

 

4.

ІІІ.1

Хвороби очей. Діагностика та лікування тварин з хворобами очей.

2

 

5.

ІV.

2-4

Хвороби копит. Розчистка. Лікування тварин з хворобами копит.

4

 

Всього:

18

 

3.6. САМОСТІЙНА РОБОТА.

Номер

Обсяг, год.

№пп

Розділу теми

ТЕМА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

Денна ф. н.

1 1.3 Лікування тварин при хірургічній інфекції. 6

2 1.4 Анаеробна інфекція. 4

3. 1.5 Переливання крові, опроміненої ультрафі - 4

олетовим промінням у тварин.

4. 1.6 Видові особливогсті загоювання ран у 6

свійських тварин.

5. 1.6 Фізіотерапевтичні процедури при 6

хірургічній патології,

6. 1.8 Ушкодження сторонніми тілами. 4

7. І.10 Хвороби нервової системи. 6

8. 1.11 Хвороби м'язів. 4

9. 1.12 Хвороби сухожилків. 2

10. 1.15 Пухлини. Розповсюдження та лікування

при пухлинах. 4

11. 11.1 Паралічі лицевого нерва.

Гіперкінез язика. Нонах. 2

12. II.1 Рани і флегмони міжщелепової області. 2

13. ІІ.2 Бурсити холки. 4

14. II.4 Сторонні тіла та їх вплив на тканини. 2

15. ІІ.6 Післякастраційні ускладнення у баранів і 4

свинок.

16. ІІ.7 Паралічі нервів грудних і тазових кінцівок. 6

17. II.7 Некробактеріоз у ВРХ. 5

18. 11.7 Роль остеомаляції у виникненні хвороб

інцівок. 4

19. II.9 Використання лазерів у ветеринарній

хірургії. 4

20. II.9 Хвороби у ділянці таза та хвоста. 4

21. ІІ.18 Хвороби в ділянці грудної стінки. 4

22. ІІ.20 Андрологія. Хвороби препуція. 4

23. III. 1-3 Офтальмологія. 8

24. ІУ.2-4 Ортопедія. 8

Всього: 107

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.

№ п/п

Вид

НАЗВА ]

 

1.

Основна

Общая ветеринарная хирургия /Под ред. В. А. Лукъяновского.- М.: Агропромиздат, 1990.

2.

Основна

Загальна ветеринарна хірургія/ В. Б.Борисевич

І. О.Поваженко.

3.

Основна

Борисевич В. Б., Панько І. С., Іздепский В. Й. Спе­ціальна ветеринарна хірургія. К. Вид-во УДАУ, 1993.

4.

Основна

Авроров В. И.,Лебедев В. М. Ветеринарная офтальмология. Агропромиздат, 1985.

5.

Основна

Калашник Л. А.,Лабунский В. М.,Мередоря В. Л.,Русинов А. О. Практикум по общей хирургии. М. Колос,1992.

6.

Основна

Поваженко И. Е., Братюха С. Л. Общая ветерина­рная хирургия. К.Изд. УСХА,1989.

7.

Основна

Поваженко И. Е, Братюха С. И. Общая ветеринарная хирургия. К.:Вища школа, 1991.

8.

Основна

Частная ветеринарная хирургия /Под ред. К. Л. Шакалова. Л.: Агропромиздат, 1985.

9.

Основна

Бурденюк А. Ф., Кузнецов Г. С.Ветеринарная ортопедия. Учебное пособие. М.:Колос. 1976.

10.

Додаткова

Поваженко И. Е., Борисевич В. Б., Болезни конечностей животних. К. Урожай, 1987.

11.

Додаткова

Хирургические болезни сельськохозяйствен-ных животных / К. И.Шакалов, И. А.Калашник, В. А.Лукъяновский и др. М.:Агропромиздат, 1987.

12.

Додаткова

Лукьяновский В. А., Белов А. Д., Беляков Л. М., Болезни костной системы животных. М. Колос. 1984

13.

Додаткова

Шакалов К. И. Профилаклика травматизма сельськохозяйственных животных в промьшленных комплексах. М. Колос, 1981.

14.

Додаткова

Делищев Л. И. Практическая ветеринарная андрология М., Колос, 1982.

15.

Додаткова

Белов А. Д., Беляков И. М., Лукьяновский В. А. Физиотерапия и физиопрофилактика болезней животних. М. Колос, 1983.

КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ.

Оцінка: "Відмінно",

1.100% відпрацювання усіх розділів і тем розділів дисципліни.

2. Повне відпрацювання практичних навиків передбачених
темами розділу,

3. Виконання історії хвороби (курсової роботи).

4. Абсолютна успішність при здачі підсумкових занять.

5. Успішне проходження навчальної практики.

Оцінка: "Добре"

1. 100% відпрацювання усіх розділів і тем розділів дисципліни.

2.Виконання історії хвороби (курсової роботи).

3. Успішність на оцінку "добре" при здачі підсумкових занять.

4. Виконання програми навчальної практики.

Оцінка "Задовільно"

1. 100% відпрацювання усіх розділів і тем розділів дисципліни.

2. Повне відпрацювання практичних навиків передбачених
темами розділу.

3. Виконання історії хвороби (курсової роботи).

4. Успішність на оцінку "задовільно" при здачі підсумкових
занять.

5. Виконання програми навчальної практики.

ЗАЛІК.

1. Відпрацювання пропущених лекцій і ЛПЗ.

2. Здача усіх підсумкових занять.

3. Успішне проходження поточних атестацій.

Последнее обновление 28.11.11 13:35
 
 
Top! Top!