Помощь в учебе и работе
Главная Методические указания, методички МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни “Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка”
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни “Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка” Печать E-mail
Учебники методички лекции рабочие программы - Методички, методические указания
30.11.11 16:49

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота по дисципліні “Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка” виконується на аркушах паперу формату А4. усі аркуші, крім першого (зміст) і креслення, мають рамку основного надпису і штамп висотою 15 мм згідно рис.1.

Рис.1. Штамп висотою 15 мм

Аркуш, на якому міститься зміст курсової роботи має штамп висотою 40 мм, згідно рис.2.

Рис.2. Штамп висотою 40 мм

Аркуш паперу, на якому міститься креслення деталі може бути формату А3, А2, А1 і має кутовий штамп висотою 55 мм, згідно рис.3.

Рис.3. Штамп висотою 55 мм

Курсова робота зшивається у папку з швидкозшивачем у такій послідовності: титульний аркуш,

Завдання на курсову роботу, зміст, короткий опис системи, алгоритми створення креслення і основних геометричних примітивів, розрахунок мас-інерційних характеристик деталі, список використаних джерел інформації, дискета 3,5’’ з електронним варіантом креслення виконаного за допомогою САПР КД, креслення деталі на аркуші формату А4( А3, А2, А1).

1.  ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Титульний аркуш виконується за допомогою САПР КД і друкується на принтері на форматі паперу А4 згідно наведеного на рис.4. прикладі. При виконанні завдання необхідно використовувати шрифт GOST з кутом нахилу 75° і висотою шрифту: 1-5 стрічка – 7мм, 6 стрічка – 14 мм, 7-15 стрічка – 7 мм.

Рис.4. Титульний аркуш курсової роботи

2. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Завдання на курсову роботу заповнюється на бланку формату А4, зразок якого наведено на рис.5.

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний агарний університет

Кафедра „Проектування технічних систем”

Завдання

На курсову роботу по дисципліні

„Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка”

1. Використовуючи програми САПР КД для друку текстової інформації надрукувати титульний аркуш.

2. Привести короткий опис системи автоматизованого проектування креслярської документації (Назва системи, згідно варіанту)________

3. Виконати креслення в САПР КД згідно варіанту.

(ЕСКІЗ КРЕСЛЕННЯ)

4. Привести алгоритми створення креслення і основних геометричних примітивів згідно варіанту (привести малюнки)___________________

____(Перелік номерів алгоритмів згідно варіанту)_________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Розрахувати характеристики деталі за допомогою САПР КД, креслення якої виконано у п. 3. _____________________________________

Завдання на курсову роботу видано „______” ________________ р.

Захист відбудеться „_______” ________________р.

Викладач доц. Радчук О. В. _____________

Рис. 5. Бланк завдання на курсову роботу

3.  ЗМІСТ

Зміст виконують на аркуші паперу формату А4 з штампом висотою 40 мм. Зміст має містити назву розділів і пунктів курсової роботи з відповідним вказанням сторінки, де розміщений данний пункт. Приклад змісту роботи наведено на рис.6

Рис.6. Приклад оформлення змісту курсової роботи

4.  КОРОТКИЙ ОПИС СИСТЕМИ

Привести короткий опис системи САПР КД згідно варіанту. Варіант визначається Складанням двох (першої і останньої) цифр залікової книжки. (Приклад: Залікова книжка №7534 – варіант визначається 7+4=11). Системи автоматизованого проектування креслярської документації (САПР КД) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.-

Завдання для короткого опису системи САПР КД

КрІм рекомендованих Web сайтів використовується періодична література: журнали - САПР і графіка, комп’ютерна графіка і т. п., а також книги з описом систем САПР КД.

Опис системи здійснити за наступним планом:

1.  Призначення системи. Короткий опис фірми, яка створила систему.

2.  Основні можливості системи. інтерфейс системи.

3.  Види документів, які створює система і їх призначення.

4.  Які формати документів підтримує система.

5.  необхідне операційне середовище і апаратне забезпечення для роботи системи. Його собівартість. (Використовуючи прайси комп’ютерних фірм).

6.  Собівартість одного робочого місця проектувальника.

7.  Переваги і недоліки запропонованої системи в порівнянні з іншою системою САПР КД.

При описі системи можливе використання малюнків, загальних видів екрану комп’ютера та ін. обсяг розділу 10-15 аркушів формату А4. Приклад опису системи наведено в Додатку А.

5.АЛГОРИТМИ СТВОРЕННЯ КРЕСЛЕНЬ І ОСНОВНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПРИМІТИВІВ.

(Для системи САПР КД Компас – график 5.х)

Для виконання цього завдання курсової роботи Варіант визначають наступним чином – Номер студента у списку групи в журналі на момент видачи завдання на курсову роботу. В курсовій роботі необхідно навести опис 10 (десяти) алгоритмів, які вибираються із таблиці 2. Вибір алгоритмів починають з номера, який відповідає номеру варіанта. Наступні дев’ять алгоритмів вибирають через один за першим вибраним. Якщо дійшли до кінця таблиці, то продовжують з початку таблиці. Приклад: Якщо студент у списку групи під номером 12, то відповідно варіант завдання 12. Для цього варіанту необхідно описати алгоритми із таблиці 2 під номерами: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2, 4, 6, 8. Послідовність виконання завдання строго за варіантом, тобто починаючи з алгоритму під номером 12.

Опис алгоритму здійснювати у відповідності з роботою системи САПР КД Компас-графік 5.х Якщо в завданні алгоритм необхідно описати з малунком, то розміри(довжин, радіус, діаметр) і координати точок (центрів, початку і кінця відрізків і т. п.) повинні обов’язково використовуватися в описі алгоритму.

Приклад виконання опису алгоритму наведено у Додатку Б.

Таблиця 2.

Перелік алгоритмів

№ алгоритму

Назва алгоритму

1

Запустити систему САПР КД

2

Вийти із системи САПР КД

3

Створити нове креслення

4

Зберегти нове креслення

5

Перейменувати вже створене креслення

6

Видалити вже створене креслення

7

Роздрукувати на принтері креслення

8

Заповнити штамп основного надпису

9

Заповнити технічні вимоги

10

Вказати знак невказаної шорсткості

11

Змінити формат вже створеного креслення

12

Змінити штамп вже створеного креслення

13

Створити новий вид

14

Накреслити відрізок (з малюнком)

15

Видалити елемент (з малюнком)

16

Видалити частину елемента (з малюнком)

17

Накреслити коло (з малюнком)

18

Накреслити дугу (з малюнком)

19

Накреслити фаску (з малюнком)

20

Накреслити скруглення (з малюнком)

21

Накреслити штриховку (з малюнком)

22

Нанести розмір (з малюнком)

6. РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ САПР КД

За допомогою системи Компас графік 5.5. розрахувати масу (для четних варіантів, згідно списку групи), або об’єм (для нечетних варіантів згідно списку групи) деталі, електронне креслення якої виконувалося. В курсовій роботі представити роздруковану розпечатку з комп’ютера розрахунку маси, або об’єму.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЄМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ.

1.  Автоматизация инженерно-графических работ/ Г. Красильникова, В. Самсонов, С. Тарелкин.- СПб: Питер, 2000.- 256с.

2.  Автоматизированное проектирование блоков и узлов РЭС средствами современных САПР/ Мироненко И. Г.- уч. пособие.- М.: Высш. школа, 2002.- 391с.

3.  Михайленко В. Є., Ковальов С. М. та ін. Нарисна геометрія. Підручник для вузів. – К.:Вища школа,1993. – 134с.

4.  Вольфанг А. AutoCAD 10.0:Пер. з нім. – К.: Торгово-изд. бюро BHV, 1993.- 320 с.

5.  Михайленко В. Е., Пономарев А. М. Инженерная графика. - К.: Высшая школа, 1990.- 290 с.

6.  Левицкий В. С. Машиностроительное черчение. - М.: Высшая школа, 1988. - 351 с.

7.  Годик Е. И. Техническое черчение. - М.: Высшая школа, 1981. - 238 с.

8.  Справочник по Единой Конструкторской Документации // под ред. Ю. И.Степанова. – К.: “Прапор”, 1981.- 245 с.

9.  Интерактивная графическая система «КОМПАС-ГРАФИК». Руководство пользователя. Книга 1.- Санкт-Петербург: АСКОН, 1993.- 83 с.

10.  Интерактивная графическая система «КОМПАС-ГРАФИК». Руководство пользователя. Книга 2.- Санкт-Петербург: АСКОН, 1993.- 48 с.

11.  Павлюченко И. Н. Краткий учебный курс по «КОМПАС-ГРАФИК». – Запорожье. – 51 с.

Додаток А.

1. Призначення системи,. Фірма яка створила програму.

Навесні 1996 року компанія Intergraph, добре відома як виробник могутніх графічних робочих станцій і сімейства продуктів для машинобудування EMS, випустила на ринок систему SolidEdge - інструмент, Призначений для проведення всього комплексу робіт із твердотільного моделювання при виконанні в середовищі Windows на комп'ютерах класу ПК. Здавалося б, сьогодні важко здивувати спокушеного користувача виходом нового продукту, однак споживачам надається повна функціональність по виконанню основного обсягу робіт, зв'язаних із проектуванням виробів машинобудування.

Варто помітити, що дана система - це аж ніяк не чергова версія креслярського автомата, що заміняє кульман розроблювача, а спроба повного переосмислення самого процесу проектування в машинобудуванні. На зорі автоматизації в більшості програмних систем процес конструювання була реалізована таким чином, як Його уявляв собі програміст, що розробляє цю систему, а не користувач (конструктор, проектувальник або інженер по розрахунках). Треба було майже два десятиліття з моменту появи перших САПР, щоб спочатку важкі, а потім і середні системи автоматизації стали дозволяти конструкторові працювати в традиційної, звичної для нього манері. Система параметричного твердотільного моделювання SolidEdge - приклад однієї з реалізацій саме такого підходу, у корені меняющего представлення про реальні прикладні можливості машинної графіки.

На думку аналітиків система SolidEdge з'явилася як відповідь на наступні запити сучасного ринку САПР:

·  бажання працювати на Повнофункціональних або "важких" САПР, але встановлених на недорогих комп'ютерних конфігураціях класу ПК;

·  Потреба в легкій для освоєння САПР із системою команд, орієнтованої на конкретний процес рішення прикладної задачі;

·  відкритість нових систем автоматизації й у першу чергу можливість вільного обміну інформацією між різними CAD/CAM/CAE-системами;

·  Прагнення користувачів, на робочих місцях яких установлений Двовимірний САПР (а таких робітників місць у світі 600 тис.), мати можливість працювати з твердотільними моделями.

2. Основні можливості системи, інтерфейс системи.

У системі SolidEdge передбачені наступні функціональні можливості, що забезпечують їй гідне місце в ряді важких САПР.

·  Моделювання деталей. Набір Засобів створення складних твердотільних параметричних моделей у тривимірному просторі. Основна задача користувача при роботі з модулем моделювання - представити кінцевий результат, а система вже сама дозволить утілити його в необхідній формі.

·  Створення складальних вузлів. Розробка нових вузлів і деталей із прив'язкою їх до вже існуючих елементів конструкції. Тут вирішується Задача орієнтування у великій кількості окремих деталей шляхом використання многоуровнего дерева, що відбиває структуру складального вузла. На будь-якому етапі проектування можна виявити і виправити помилки розміщення деталей.

·  Оформлення креслень. У напівавтоматичному режимі створюються креслення окремих деталей і складальних вузлів, а також збірники креслень. Креслення разом З ізометричними проекціями, выносными видами, розрізами і т. п. завжди відповідає поточної версії моделі. Передбачено автоматична простановка розмірів і формування специфікацій.

·  Підтримка робочих груп. Засобу організації роботи колективу проектувальників, що дозволяють розподілити загальний проект між робітниками місцями, об'єднаними в мережу, і забезпечити контроль за ходом процесу створення нового виробу.

·  Архівація. Крім збереження в багаторівневому архіві власних креслень і моделей, передбачена робота з використання в нових проектах розробок, виконаних Або виконуваних за допомогою інших систем автоматизації (AutoCAD, Microstation, EMS).

·  Інтеграція в електронний офіс. Підтримка стандарту OLE дозволяє розглядати Edge як Розширення звичного набору функцій електронного офісу. Можлива інтеграція з Word, Excel, Access, а також доступ до ресурсів SolidEdge із власних прикладних програм користувача.

Єдиний інтерфейс дозволяє керувати всіма перерахованими функціональними можливостями SolidEdge, використовуючи Зрозумілий кожному конструкторові мова, що набудовується на специфіку конкретного застосування. Сьогодні SolidEdge - перша з CAD-систем, що має сертифікат сумісності з продуктами Microsoft - Microsoft Office Compatible.

Твердотільне моделювання

Багато хто з існуючих САПР реалізують можливості твердотільного моделювання, однак споконвічна орієнтація SolidEdge на середовище Windows дозволяє мінімізувати кількість операцій, необхідних для введення даних. Це не тільки прискорює, але і спрощує моделювання. Якщо ж врахувати, що система призначена спеціально для користувачів, зайнятих у машинобудівній сфері, то, на думку аналітиків, робота із системою стає більш природної і відповідає звичному ходові думок конструктора-проектувальника.

У якості Однієї з робочих схем при формуванні моделі деталі в системі використовується парадигма додавання-видалення матеріалу. При цьому користувач вибирає робочу область, малює в ній контур майбутньої деталі, а потім, як скульптор, указує межі і напрямок переміщення різця, що видаляє "усе зайве".

Для геометричного Представлення тіл SolidEdge використовує ACIS - програмний продукт компанії Spatial Technology. При цьому принцип проектування на основі конструкторсько-технологічних елементів дозволяє уникнути використання традиційних булевых операцій, що приводять до того, що поводження моделі стає непередбачено. При керуванні процесом створення елемента в SolidEdge його границі задаються командами типу: "до наступної поверхні", "наскрізь", "до перетинання з циліндром" і т. п. Саме собою зрозуміло, що підтримується автоматичне обчислення ліній і поверхонь при перетинанні різних елементарних обсягів, що складають конструіруєму деталь.

Система зберігає всю історію роботи з моделювання об'єкта - користувач у будь-який момент може "відкотитися" назад для виправлення геометрії Або зміни яких-небудь параметрів. Крім того, можна задати режим автоматичної перевірки на коректність зроблених змін, наприклад контроль за перетинанням поверхонь або попередження про зміну цілісності контуру деталі при корекції яких-небудь параметрів.

Для оформлення побудованої моделі у відповідності, наприклад, з вимогами ЕСКД у системі мається повний набір засобів, що дозволяють додати моделі потрібний антураж. Створення асоціативних креслень, зв'язаних з моделлю й отражающих усі внесені в неї зміни, раніш було прерогативою тільки серйозних САПР, що мають не менш серйозну вартість. Тепер у системі SolidEdge можна формувати динамічний зв'язок модель-креслення, що дозволяє завжди мати актуальний стан креслення деталі або складального вузла. Для оформлення власне креслення в системі мається повний набір відповідних автоматично виконуваних функцій: композиція видів, побудова проекцій і перетинів, нанесення розмірів, розміщення специфікацій. Розміри на кресленні можна імпортувати безпосередньо з моделі деталі, а потім нанести додаткові написи, що пояснюють, відповідно до прийнятих національних і міжнародних стандартів.

Для створення текстових пояснень можна використовувати убудований редактор Або будь-який текстовий процесор: Word, Notepad, Write і т. п.

Зборки

Засобу створення окремих, нехай навіть твердотільних деталей сьогодні вже мають багато систем класу середнього і легені САПР, однак робота зі зборками - це обов'язок головним чином важких систем. Система SolidEdge споконвічно створювалася для параметричного твердотільного моделювання складальних вузлів. Кожна окрема деталь зборки розробляється не сама по собі, а в зв'язку з її місцем у складальному вузлі, частиною якого вона є. Ясно, що це дозволяє виключити багато помилок ще на ранніх етапах проектування. Нові деталі можна створювати, використовуючи елементи сусідніх; позиціонування деталей при зборці й автоматичній установці взаємозв'язку між ними, керування поточним станом робіт зі створення складального вузла - усе це можливо в системі SolidEdge.

Зупинимося ледве докладніше на Зборці зверху вниз, що дозволяє проектувати складальні вузли і створювати нові деталі безпосередньо в середовищі зборки, використовуючи частини вже створених деталей і вузлів, розроблених, у тому числі, і засобами інших САПР. Цікавою особливістю SolidEdge є можливість завдання місць з'єднання деталей і умови вирівнювання, що система повинна дотримувати протягом усього сеансу роботи над проектом. Визначеним інтелектом володіють також засобу орієнтації деталей у складальному вузлі, що допомагають досить просто розібратися в складних конструкціях, що містить сотні, а при розміщенні проекту в мережі і тисячі елементів. Як додаткову можливість, передбачуваної при роботі в режимі зверху вниз, варто згадати відстеження версій для оцінки відразу декількох варіантів рішення, а також автоматичний облік взаємозв'язків між деталями для виявлення помилок розміщення і нестиковок.

Однак Усі ці можливості нічого не дадуть, якщо не буде відповідних засобів для керування роботою у великому обсязі даних, зв'язаних із проектом складального вузла. Для цієї мети в складі SolidEdge передбачений навігатор PathFinder, що відображає деревоподібну структуру зборки і допомагає орієнтуватися в складних вузлах, вибирати і використовувати для роботи необхідні деталі, а також керувати процесом візуалізації зборки на екрані.

Очевидно, що потенціал SolidEdge перевищує можливість його використання при роботі над проектом тільки на одному комп'ютері. Крім того, реалії сьогоднішнього дня мають на увазі при роботі над проектом Активна участь групи фахівців. Система SolidEdge пропонує необхідні засоби для керування даними, що дозволяють забезпечити узгодження роботи проектувальників над складальним вузлом. Крім файлів з геометричною інформацією, у системі передбачене збереження блоку атрибутивних даних, що містять опис проекту: анотацію, що текет стан, версію, дані про конструкторів, рівень приступності і т. п. Кожний з цих атрибутів може служити критерієм пошуку, переміщення і використання визначеної моделі. Для більш ефективної організації роботи груп файли моделі можуть передаватися по електронній пошті між членами колективу розроблювачів.

Корисні "дріб'язки"

Розробки компанії Intergraph традиційно відрізнялися оригінальними і Досить інтелектуальними рішеннями - інша справа, що з ними міг працювати порівняно обмежений контингент користувачів у силу вузької спрямованості компанії на ВПК, орієнтації на власну апаратуру і щодо високої вартості. З появою системи SolidEdge, призначеної для широкого кола користувачів, ситуація в корені змінилася.

У системі SolidEdge можна відзначити Два корисні "дріб'язки", істотно полегшуючу роботу конструкторів і проектувальників: набір інтелектуальних засобів і стандарт OLE for D&M.

Закладений у систему інтелект дозволяє SolidEdge не тільки розпізнавати і втілювати задуми користувача, але і передбачати його дії в процесі роботи над проектом. Це дає можливість скоротити число кроків і операцій, а в кінцевому рахунку і час розробки виробу в цілому.

QuickPick - автоматичний вибір примітива. Полегшення процесу вибору (Указівки) геометричних примітивів, необхідних для побудови. При переміщенні курсору ребра, поверхні, фаски, скругления й інші елементи вибираються і виділяються автоматично. При роботі з затіненим зображенням QickPick дозволяє вибрати невидимі примітиви, закриті іншими поверхнями, що рятує від необхідності постійно обертати модель. Особливо корисні функції QuckPick при неоднозначному виборі, коли в області курсору виявляється відразу кілька примітивів - досить одного щиглика клавіші миші, щоб правильно вибрати потрібний елемент. Усе це виключає застосування досить часто використовуваної в традиційних CAD-системах функції скасування/підтвердження.

SmartSketch - Інтелектуальний ескіз. При створенні профілю автоматично виділяються ключові Крапки ескізу: кінець або середина відрізка, крапка сполучення, торкання і т. п. Також автоматично визначається і відповідним чином позначається взаємне розташування примітивів: вертикальність, перпендикулярність, паралельність і т. п.

FreeSketch - точна геометрія при малюванні "від руки". Перетворення начерку, Зробленого від руки, у строгі геометричні примітиви: дуги, окружності, прямі і т. п.

SmartStep - історія внесення змін. Даний інструмент дозволяє відтворити багатокроковий процес побудови елементів моделі за допомогою лінійки з піктограм. Вибравши потрібну піктограму, користувач Одержує доступ до відповідного кроку історії своєї роботи і може безпосередньо в ньому внести необхідні зміни.

Однієї з цікавих особливостей SolidEdge є використання розробленого для Windows стандарту на зв'язок тривимірних об'єктів - OLE для дизайну і моделювання (OLE for D&M). Стандарт дозволяє в середовищі Windows забезпечити різним додаткам обмін геометричною інформацією про тривимірні моделі. За допомогою звичайних команд копіювання і вставки, що використовують буфер обміну оболонки Windows, можна "перетаскувати" тривимірні моделі з однієї програми в іншу. Ця можливість корисна, наприклад, при роботі з текстовим процесором - створений тест можна помістити безпосередньо в поле специфікації або креслення, або навпаки, уставити геометричну модель, створену засобами SolidEdge, у тіло документа, підготовленого за допомогою Word. Такий спосіб інтеграції можливий для всіх додатків, що підтримують стандарт OLE, що дозволяє поєднувати в єдине ціле необхідні для рішення задачі додатка.

У системі передбачені сервери даних OLE, що дають можливість не тільки переглядати геометричні моделі, Створені в інших CAD-системах, але і використовувати них у складальних вузлах. Одним з "побічних" наслідків такої можливості є збереження інвестицій, вкладених у попередні реалізації САПР на підприємстві замовника - усі накопичені на момент переходу до SolidEdge моделі, креслення, специфікації і складальні вузли можна безболісно інтегрувати в нове робітниче середовище.

3. Види документів які створює система їх призначення..

Solid Edge підтримує асоціативність між геометрією деталей при проектуванні в контексті зборки. При моделюванні деталі, що входить у зборку, користувач може використовувати поверхні, ребра й інші елементи будь-якої деталі зборки у своїх побудовах. Додаткові зручності представляє можливість копіювати ребра з автоматичним додаванням еквідістанти і встановлювати опцію включення/відключення копіювання внутрішніх контурів на грані. Зроблені згодом зміни деталей зборки, як розмірні так і топологічні, приводять до автоматичного відновлення створюваної деталі. На малюнку показаний приклад проектування кришки редуктора по геометрії фланця. Після зміни геометрії фланця кришка обновляється автоматично. Твердотільне моделювання стало простим і зручним

Solid Edge реалізує новий стандарт ефективності конструювання виробів машинобудування за допомогою найбільш могутніх і в той же час простих у використанні засобів параметричного твердотільне моделювання.

Робітниче середовище Solid Edge для геометричного моделювання вимагає мінімальної кількості дій для введення даних, спрощуючи і прискорюючи тим самим процес створення моделі. Solid Edge розроблений спеціально для конструювання виробів машинобудування і надає проблемно-орієнтовані кошти, характерні для рішення реальних задач.

Solid Edge надає повний набір засобів для виготовлення креслень прямо на основі моделі деталі або складального вузла. Використовуючи ці засоби, Ви можете створювати креслення, асоціативно зв'язані з тривимірною моделлю таким чином, що креслення будуть відбивати всі зміни, внесені в геометричну модель у процесі роботи над проектом. Крім того, Ви можете змінити форму тривимірної геометричної моделі, керуючи розмірами на її плоскому кресленні. Такий динамічний двосторонній зв'язок "модель-креслення" дозволяє скоротити час, що при використанні традиційних систем витрачається на внесення виправлень у креслення у випадку змін у проекті. Іншими словами, Ви можете бути упевнені, що креслення завжди відбивають поточний стан геометричної моделі деталі або складального вузла.

Засобу Solid Edge для автоматизації оформлення креслення вирішують усі специфічні задачі, характерні для цього процесу, включаючи композицію і створення видів, нанесення розмірів, розміщення анотацій, а також відстеження актуальності версії проекту.

Система контролю параметрів зборки

У Solid Edge v8 мається набір сенсорних функцій, що здійснюють безперервний моніторинг заданих параметрів зборки або окремої деталі. Конструктор може задати параметр контролю у формі допуску з мінімальним і максимальним значенням. Щораз, коли ви вносите в модель зміни, система автоматично перевіряє всі сенсори. Для тих з них, що виходять за границі заданого діапазону, система видає відповідне попередження. Одночасно в графічній формі показується, де знаходиться щире значення інших параметрів стосовно припустимого діапазону.

Використовуються наступні типи сенсорів.

· Сенсор мінімальної відстані, що міряє дистанцію між двома об'єктами. Він може використовуватися для виміру відстані між двома деталями в зборці і для виміру відстаней між окремими ребрами або гранями на окремій деталі.

· Сенсор побудови на листовій деталі. Ця функція здатна вимірювати відстань від елемента на листовій деталі краєм листа. Цей сенсор гарантує правильне проектування листових деталей з обмеженнями, що накладаються технологіями їхнього виготовлення.

· Узагальнений сенсор. Як узагальнений сенсор використовується довільна функція, що контролює будь-які параметри з таблиці виражень деталі. Крім цього, як сенсорну функцію може використовуватися програма, написана на Visual Basic.

Використовуючи сенсори, проектувальник може установити правила для зборки або деталі. Це звільнить його від постійного контролю за тим, як внесені зміни впливають на працездатність конструкції, на її відповідність технологічним обмеженням. У модель зборки вносяться знання, що дають користувачеві велику волю в процесі проектування забезпечуючи його в будь-який момент потрібною корисною інформацією.

Інтелектуальне розміщення деталей у зборці

Стандартна процедура розміщення деталей у зборці, що вимагає завдання пар суміжних граней на обох деталях - процес трудомісткий. Прискорити його - значить істотно скоротити час, що витрачає конструктор на створення зборки. У версії 8 SolidEdge пропонується новий підхід, заснований на здатності системи робити висновок про спосіб розміщення в контексті обраної геометрії. Система автоматично розпізнає зв'язки, застосовні до обраного користувачем грані деталі, і пропонує різні варіанти розміщення в міру руху курсору. Так, деталі кріплення (болти, шайби і т. п.) за новою технологією розміщаються одним натисканням кнопки миші при вказівці окружності, що задає їхнє положення. Така логіка вибору дуже схожа на вже звичний засіб "Швидкий вибір", що застосовується при вказівці одного з близько розташованих геометричних об'єктів. Інтелектуальність тут виявляється в автоматичному підборі типу і параметрів зв'язку, у залежності від навколишньої геометрії.

Крім цього, система здатна запам'ятовувати порядок розміщення деталі. При наступному розміщенні аналогічної деталі, система використовує отримані зведення для прискорення цього процесу. Особливо зручним стало розміщення однотипних деталей у нерегулярній структурі посадкових місць. Узагалі, середовище зборки стало істотно наглядніше. Підказки, що з'являються прямо у вікні зборки, полегшують користувачеві орієнтування в моделі, вибір деталей, граней і навіть перемінних, що відображають параметри зв'язку.

На малюнку показана типова діаграма дій, необхідних для установки деталі звичайним способом і за допомогою інтелектуального розміщення. Економія складає рівно 50% для завдання однієї умови розміщення. Звичайно для розміщення деталі в зборці потрібне завдання трьох умов стикування. З огляду на це, для деталей кріплення, що вимагають при інтелектуальному розміщенні вказівки тільки однієї пари граней, економія в діях складає 87 відсотків! Коли ви створюєте зборку, що складається з декількох тисяч деталей, така економія приведе до істотного скорочення часу, що потрібно на створення зборки.

Проектування механізмів

Більшість проектованих зборок є механізмами, у яких частини зборки переміщаються друг щодо друга. Включення в середовище зборок функцій моделювання й аналізу поводження механізму - природний розвиток системи, спрямований на реальне підвищення продуктивності праці проектувальника. У SolidEdge v8 у середовищі зборки з'явилася нова можливість моделювання кінематики механізму.

Модуль простого руху (Simply Motion) цілком інтегрований у середовище зборок і дає можливість симулювати роботу механізму безпосередньо в середовищі зборки.

На основі зв'язків, накладених при побудові зборки, система автоматично розпізнає і будує кінематичні зв'язки, дозволяючи користувачеві задавати необхідні параметри цих зв'язків. Крім того, як і припускає аналіз кінематики, користувач може вказати пружини, демпфери, задати закон руху для елементів, що визначають роботу механізму. Після цього система здатна правильно емулірувати роботу механізму і визначати можливі зіткнення і перетинання деталей під час руху. Інтегрований у SolidEdge модуль кінематики є частиною системи кінематичного і динамічного аналізу механізмів компанії Mechanical Dynamics (MDI). Звичайно таке додаткова функціональність з'являється у виді додаткового модуля, що коштує окремих грошей, однак у цьому випадку компанія EDS PLM Solutions прийняла безпрецедентне рішення і додала кінематичний аналіз у базовий модуль зборки без додаткової оплати.

Проектування трубопроводів

У 7-ий версії Solid Edge у середовищі зборок з'явився спеціальний додаток, призначене для проектування елементів трубопроводів для підведення палива, охолодної рідини, повітря і т. п. Модуль містить набір функцій, необхідний для прокладки просторових трас у контексті зборки. Ви можете будувати траєкторію як найкоротша відстань між крапками, 3-х осьовий сегмент із різним порядком побудови по осях X, Y, Z, використовувати при побудові траси обмеження з'єднання, торкання, паралельності і колінеарності. Траса може складатися з прямокутних відрізків і дуг окружності. Побудована траєкторія цілком асоціативна стосовно геометрії зборки, що використовувалася при її створенні.

Після прокладки трас і визначення фізичних параметрів труби система автоматично створює деталь трубопроводу, додаючи необхідні згини заданих радіусів. При побудові моделі труби система автоматично будує обраний тип фланця. Для створеної труби система створює таблицю згинів, необхідну для наступного виготовлення труби. Пізніше користувач може легко модифікувати як розміри труби, так і її трасу. Труба є спеціальним типом деталі в зборці. Вона моделюється в контексті зборки і цілком з нею асоціативна. Це означає, наприклад, що зміна положення елементів арматури приведе до зміни конфігурації траси і самої труби. Така асоціативність особливо важлива при проведенні компоновочних робіт, коли конструкторові приходиться постійно змінювати положення тих або інших агрегатів, а потім коректувати підходящі до них трубопроводи. Solid Edge є першою системою середнього САПР, що пропонує модуль проектування трубопроводів як рідне, цілком інтегроване в середовище зборки рішення, а не додатковий продукт. Такий підхід гарантує 100 % сумісність усіх функцій моделювання і зборки з функціями побудови трубопроводів, як по асоціативність, так і по сумісності при відновленні версій системи.

Моделювання на базі Parasolid

Багато систем використовують як засіб геометричного моделювання ядро Parasolid від компанії EDS PLM Solutions, що стало де-факто промисловим стандартом. У такій ситуації можливості моделювання систем, що використовують загальне ядро, у плані функціональності побудови, точності і надійності стають приблизно однаковими. На перше місце виходить фактор швидкості моделювання. Ретельно підібраний, оптимізованний набір операцій побудови дає Solid Edge перевага у швидкості побудови і зручності редагування. Крім цього, Solid Edge повною мірою використовує переваги володіння ядром Parasolid. У цій системі раніш, ніж в інших продуктах на базі Parasolid, стали використовуватися нові, найбільш складні і корисні функції твердотільного моделювання. До таких функцій у даний час відносяться: побудова тонкостінної області для частини тіла, скруглення перемінного радіуса, естетичне скруглення кута й інші. SolidEdge має унікальний набір функцій, спеціально призначених для проектування деталей з листового матеріалу і пластмаси.

Проектування листової деталі, як спеціального класу побудов, є великою перевагою SolidEdge перед системами, що не мають таких можливостей і побудови листових деталей, що заміняє, звичайними операціями побудови твердого тіла. В v7 минулого додані функції побудови вирізу по нормалі до поверхні, ребра жорсткості довільного профілю, фланця на частині ребра, підсікання з S-образним переходом, автоматичної побудови ослаблення кута при побудові фланця на ланцюжку ребер, розгорнення імпортованої геометрії.

4. Які формати документів підтримує система.

5. Необхідне операційне середовище, і апаратне забезпечення для роботи системи, його собівартість.

З погляду традиційних, "важких" САПР перераховані особливості SolidEdge, може бути, і не є "одкровенням". Але якщо врахувати, що функціональність цієї системи доступна при істотно більш низькій вартості і при роботі з комп'ютерною конфігурацією, що належить зовсім іншої категорії апаратних засобів, те видно, що SolidEdge заслуговує самої пильної уваги. У результаті широкі шари вітчизняних користувачів, вихованих на AutoCAD і часто що не мають під рукою нічого краще ПК із Windows або NT, одержали доступ до реальних повноцінних можливостей сучасного САПР. Для успішного функціонування SolidEdge досить наступної мінімальної конфігурації: 80486, пам'ять 32 Мбайт, диск 100 Мбайт, монітор 1024*768, ОС Windows 95 або NT.

Материнська плата

ASUS CUV4X, mATX

200.90 гр.

Процесор

Cvrix 300 MHz

53.60 гр.

Пам’ять

DIMM 32 Mb

34.40 гр.

Жорсткий диск

QUANTUM IDE, 5 Gb

219 гр.

Відео карта

RIVA TNT 2 VANTA

118.70 гр.

Корпус

Middle Tower ATX

98 гр.

Д Дисковод

FDD 3.5” Samsung

44 гр.

Клавіатура

SVEN – 300 ps/2

17.80 гр.

Миша

Adomax MG – 203PS00

5.60 гр.

Монітор

Samsung 753 DF

930 гр.

Ар Звукова плата

На МП

CD-ROM

IDE 48x LITE ON

112 гр.

Операційне середовище

W WINDOWS Me

530 гр.

Всього

2364 гр.

6. Собівартість 1 робочого місця програмувальника..

Вартість SolidEdge - близько 6 тис. $. згідно прайсів фірми виробника.

7. Переваги і недоліки запропонованої системи з іншими САПР КД.

На думку Ведучих аналітиків, що спеціалізуються на системах CAD/CAM/CAE, однієї з головних тенденцій сучасного ринку САПР є активний розвиток частки середніх систем автоматизації, орієнтованих на молодші, недорогі моделі робочих станцій Unix і платформи Windows 95/NT. Наслідком цієї тенденції стало усвідомлення більшістю користувачів того факту, що системи молодшого класу (AutoCAD, VersaCAD, CADKEY і інші) гарні тільки для рішення визначеного кола проблем і малоефективні з погляду середніх і великих компаній, діяльність яких далеко виходить за рамки креслення, нехай навіть і з розширеними можливостями тривимірного моделювання. Більш розвиті системи типу EDS Unigraphics, ProEngineer, CATIA або CADDS вимагають могутнього устаткування і самі по собі досить дорогі. Однак хоча великі функціональні можливості цих систем залучили саме широке коло користувачів, з кожним днем росте число компаній, що бажають одержати майже такий же "джентльменський" набір, але за більш низьку ціну. Система проектування нового покоління SolidEdge, позиционируемая компанією Intergraph що активно розвивається сьогодні серед середніх систем, що працюють у конфігурації Wintel - програмним середовищем Windows або NT, установленої на комп'ютерах з чипами Intel або молодшими моделями RISC-процесорів.

Додаток Б

Приклад виконання алгоритму (вказати знак невказаної шорсткості)

Вказати знак не вказаної шероховатості.

Меню вибрати пункт .

Встановити наступні параметри і натиснути кнопку ОК

Последнее обновление 30.11.11 17:56
 
 
Top! Top!