Помощь в учебе и работе
Главная
 
 

Охорона праці. Правові та організаційні питання охорони праці в промисловості і на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі Печать E-mail
Добавил(а) express   
22.12.19 23:13

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці на промислових підприємствах, зокрема на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі.

Предметом охорони праці у видавничо-поліграфічній галузі як науки є вивчення умов праці на поліграфічних підприємствах, спрямоване на забезпечення не тільки повної безпеки працюючих, а й на створення оптимальних (комфортних) умов для підвищення їх працездатності. До нього також належать: працююча людина, виробничі колективи, процес праці, виробниче середовище, взаємозв'язок людини з промисловим устаткуванням, організація праці і виробництва, технологічні процеси.

В основу розгляду всіх питань дисципліни «Охорона праці» покладено профілактичні засади.

Основне завдання охорони праці полягає в переважному попередженню виникнення можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів і створенні безпечних, у широкому розумінні цього слова, умов праці на поліграфічних підприємствах, а не в усуненні засобами техніки безпеки і виробничої санітарії в машинах, механізмах, приладах, що працюють, конструктивних недоліків, що призводять до виникнення небезпечних і шкідливих факторів.

Для успішного оволодіння предметом «Охорона праці» потрібні знання основ фізики, хімії, електротехніки, математики й інших як природничих, так і суспільних наук.

Охорона праці тісно пов'язана з такими науками, як ергономіка, інженерна психологія, фізіологія і гігієна праці, охорона навколишнього середовища, а також інших наук, що відображають питання життєдіяльності людини. Дисципліна «Охорона праці» є соціально-технічною наукою, яка виявляє і вивчає виробничі небезпечні і професійні шкідливості, розробляє методи їх запобігання або послаблення з метою усунення нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і пожеж.

Науково-технічний прогрес призводить до конкретної зміни характеру засобів трудової діяльності. Він надає людині більшу кількість благ, зменшуючи небезпеку праці. Проте сучасна техніка є потенційним джерелом високої небезпеки для життя людини, вимагає додаткових витрат для захисту обслуговуючого персоналу.

Враховуючи практику розуміння змісту охорони праці виділяють чотири основні складові її частини:

трудове законодавство;

виробнича санітарія;

техніка безпеки;

пожежна безпека.

Враховуючи вище висловлюване необхідно відзначити, що майбутні фахівці у видавничо-поліграфічній галузі, які широко використовують сучасні технології електронних мультимедійних видань та комп'ютеризовані технології і системи, повинні на високому рівні володіти знаннями з охорони праці, оскільки основним її завданням є збереження здоров'я людини в процесі праці.

Особливості роботи в видавничо-поліграфічній галузі полягають в тому що на діючих підприємствах поліграфічної промисловості при використанні майже всіх технологічних операцій можуть використати ті чи інші виробничі небезпеки та шкідливості.

 
 
Top! Top!